Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Situatia Coronavirus Austria - 03.03.21

Populatie: 9,040,726 Cazuri azi: 1,920 Active/Milion: 2,244 Populatie infectata: %0.224

Austria

Data ultimei actualizări: 1 martie 2021

STARE DE URGENŢĂ: Nu. Măsuri stabilite prin Legea COVID-19.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Condiții de intrare și tranzit în Austria:

Începând cu data de 15 ianuarie 2021, orele 00:00, persoanele care călătoresc în Republica Austria au obligaţia ca, în prealabil, să se înregistreze online, cu cel mult 72 de ore anterior intrării, prin completarea unui document denumit ”Pre-Travel-Clearance – PTC.

La intrarea pe teritoriul austriac călătorii trebuie să prezinte confirmarea de înregistrare din sistemul online, în format electronic sau tipărit. Înregistrarea poate fi efectuată la următoarea pagină de internet:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html

În situația în care înregistrarea nu este posibilă utilizând formularul electronic, în mod excepțional se poate utiliza formularul tipizat, completat și semnat olograf. Formularul este disponibil în limbile germană și engleză, la:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_52/COO_2026_100_2_1833004.html

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_52/COO_2026_100_2_1833005.html

Măsura înregistrării se aplică inclusiv locuitorilor/lucrătorilor transfrontalieri.

Excepții de la măsura înregistrării electronice: transportatorii profesioniști de mărfuri, persoanele aflate în tranzit, persoane care participă la evenimente de familie care nu pot fi amânate (de exemplu: ceremonii funerare).

Pe lângă măsura înregistrării electronice, la intrarea în Republica Austria vor fi aplicate, în continuare, măsurile adoptate la data de 19.12.2020, după cum urmează:

Persoanele care călătoresc în Austria, inclusiv din România, vor fi plasate în carantină imediat după intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioadă de 10 zile, la domiciliu sau într-o locație adecvată, ale cărei costuri trebuie suportate din bugetul personal. Măsura plasării în carantină poate fi suspendată în urma prezentării rezultatului negativ al unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2 (de tip PCR sau antigen), efectuat nu mai devreme de a 5-a zi de la intrarea în Austria, cheltuielile fiind suportate de către persoanele în cauză.

În plus, începând cu data de 10 februarie 2021, toate persoanele trebuie să prezinte, la intrarea în Austria, rezultatul negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, de tip PCR sau antigen, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii. În situația în care testul pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (PCR sau antigen) nu poate fi prezentat la intrare, acesta trebuie efectuat în cel mult 24 de ore de la data intrării în Austria. Documentul care atestă efectuarea testului trebuie să conțină: numele și prenumele persoanei testate, data nașterii, data și ora prelevării probelor, rezultatul testului (pozitiv sau negativ), semnătura persoanei care a efectuat testul, ștampila instituției de testare sau codul de bare, respectiv codul QR.

Noile măsuri privind condițiile de intrare se aplică inclusiv turiștilor.

Excepții de la măsura carantinei:

 • personalul misiunilor umanitare;
 • membrii personalului misiunilor diplomatice sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie; angajații organizațiilor internaționale sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie;
 • personalul de îngrijire și medical;
 • lucrători sezonieri în agricultură, silvicultură sau turism;
 • persoanele care călătoresc din motive medicale și o persoană însoțitoare. Este necesară prezentarea unor documente medicale, justificative, emise de către un medic specialist, care să ateste  programarea/intervenția/controlul medical;
 • persoanele care sosesc pentru a răspunde unei îndatoriri juridice sau administrative obligatorii, precum prezentarea la citații în procese juridice;

pot intra pe teritoriul austriac dacă dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2 sau un test antigen, prelevat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării în acest stat, redactat în limba germană sau engleză. Numai în lipsa rezultatului negativ al unui test, persoanele respective și cele cu care locuiesc sunt obligate să se supună unei perioade de carantină la domiciliu (sau într-o locație adecvată ale cărei costuri trebuie suportate din bugetul personal), imediat după intrarea în Austria. Măsura plasării în carantină poate fi suspendată imediat dacă este prezentat un rezultat negativ al unui test molecular negativ tip PCR sau antigen.

Formulare de interes sunt disponibile la următoarele pagini de internet: 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Anlage_D__Medical_Certificate.PDF

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Anlage_F__Declaration_of_quarantine.PDF

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Confirmation__absolute_necessity_to_medical_service.pdf

Aceste măsuri NU se aplică transportatorilor profesioniști de mărfuri și pacienților care se deplasează pentru tratamente urgente.

Tranzit:

Este permis în regim permanent tranzitul, fără oprire (înnoptare), cu excepția opririlor absolut esențiale, al cetățenilor români pe teritoriul Austriei spre destinații din alte state, fără aplicarea măsurii de carantină sau prezentarea unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2. Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele care tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și asigurarea intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion, documente justificative privind domiciliul/rezidenţa/dreptul de şedere, proprii sau ale membrilor de familie, după caz: certificate de căsătorie etc., contracte de muncă, orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc). 

ATENȚIE:

Autoritățile austriece efectuează controale stricte la frontieră, iar în limitele landului Tirol și controale epidemiologice, fiind posibilă creșterea timpilor de așteptare la trecerea frontierei austriece.

Cuantumul amenzilor aplicate pentru nerespectarea măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei a fost majorat.

Vor fi înăsprite controalele în stațiunile de ski pentru monitorizarea respectării măsurilor.

Condiții de intrare/ieșire și tranzit în landul Tirol/Austria

Persoanele care se află în landul Tirol, cu excepția celor din districtul Lienz, a municipalității Jungholz și a văii Riss din municipiul Vomp și Eben am Achensee, pot părăsi limitele acestei regiuni numai dacă prezintă un rezultat negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, tip PCR sau antigen, care să nu fie mai vechi de 48 de ore.

Măsura nu se aplică:

- copiilor cu vârsta de până la zece ani;

- în cazul în care trebuie evitată o situație care prezintă pericol imediat pentru viață și bunuri;

- reprezentanților serviciului de securitate publică, precum și serviciilor de salvare și pompieri;

- transportului de marfă;

- persoanelor aflate în tranzit fără oprire. Acestea trebuie să prezinte documente justificative care să asigure intrarea în statul/localitatea de destinație: domiciliu / rezidență / drept de ședere / contract de muncă / orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc.

Măsurile se aplică inclusiv navetiștilor.

În cazul nerespectării măsurilor pot fi aplicate sancțiuni în cuantum de până la 1450 Euro.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Pe cale rutieră: Se recomandă achiziționarea vignetei care dovedește plata taxei de autostradă înainte de a intra în Austria sau de la prima stație de alimentare cu combustibil (imediat după trecerea frontierei). Conform indicațiilor, vigneta se lipește obligatoriu pe parbriz. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă.

Informații de interes pentru cetățenii români care au achiziționat un autovehicul în Franța (sau în alte state membre UE) și doresc să tranziteze Austria utilizând autovehiculul respectiv, în drum spre România:

Conform reglementarilor în vigoare, un autoturism achiziționat în Franța trebuie să poarte, pe durata călătoriei către statul de destinație, plăcuțe de înmatriculare provizorii, destinate special pentru acest scop. În lipsa acestora, autoritățile austriece pot aplica amenzi în valoare de 200 Euro și pot solicita, pe cheltuiala persoanei în cauză, achiziționarea unor plăcuțe de înmatriculare destinate tranzitului către statul de destinație din Austria (pe loc, la firme locale de asigurări –costul fiind de aproximativ 340 de euro).

Atenție! Legislația franceză permite utilizarea numerelor de înmatriculare pe vehicule radiate pentru o perioadă de încă 30 de zile în vederea reînmatriculării în acest stat, numai în situația în care persoana are domiciliul sau sediul social în Franța. Aceste informații nu sunt însă valabile pentru un autovehicul care urmează să fie înmatriculat în altă țară.

Atenție: Urmare măsurilor interne adoptate de către statul austriac în autovehicule trebuie respectată distanțarea (un scaun liber între călători) și purtatea măștii de protecție dacă persoanele nu fac parte din aceeași gospodărie.

 • Pe cale ferată și aeriană: Se recomandă consultarea regulată a paginilor de internet ale companiilor de cale ferată și aeriană din cele două state. Se aplică aceleași reguli și excepții prevăzute pentru transportul rutier.  

Alte prevederi:

Este permisă intrarea în Austria pentru lucrătorii transfrontalieri - nu numai din statele vecine Austriei sau UE, ci și din state terțe (din afara UE) și care prezintă o adeverință în acest sens din partea angajatorului austriac.

Suplimentar înregistrării, aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în Austria, rezultatul negativ al unui test PCR/antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 7 zile anterior sosirii. Dacă testul nu poate fi prezentat la intrare, acesta trebuie efectuat în cel mult 24 de ore de la data sosirii în Austria, pe cheltuială proprie.

MĂSURI PE PLAN INTERN:

În cazul deplasării în spațiul public, trebuie respectate următoarele măsuri:

 • În spațiile publice exterioare și în spațiile închise trebuie menținută o distanță de 2 metri față de persoanele care nu locuiesc în aceeași gospodărie.
 • Purtarea măștii de protecție tip FF2 sau a unei măști cu standard echivalent sau superior (tip FFP3, N95 sau KN 95)  este obligatorie în locuri intens frecventate (ex. străzi/centre comerciale etc.). Obligativitatea purtării măștii de protecție va fi impusă și la locul de muncă, în toate locurile în care condițiile de spațiu nu permit respectarea distanțării fizice (birouri). Purtarea măștii este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani.
 • Rămân în continuare valabile restricțiile de părăsire a locuinței în intervalul orar 20:00-06:00 și se recomandă în mod expres desfășurarea activității, după caz, în sistem de telemuncă. Se permite cetățenilor să părăsească zona privată de locuit doar în scopuri limitate, precum acoperirea nevoilor de bază necesare, utilizarea serviciilor de sănătate, practicarea religiei, îngrijirea persoanelor care au nevoie de sprijin, exercitarea drepturilor familiei sau îndeplinirea obligațiilor familiale, precum și scopuri profesionale și de formare, dacă este necesar.
 • Restrângerea contactelor la 4 persoane adulte din două gospodării diferite, numai între orele 06:00-20:00, atât în spațiile private, cât și în cele publice. În afara locuințelor, poliția poate controla alte spații private: anexe, garaje, curți etc.
 • Industria de catering, restaurantele, hotelurile rămân în continuare închise. Sunt posibile serviciile de livrare, inclusiv pe timpul nopții.

Toate sporturile de contact rămân în continuare interzise, ​​facilitățile sportive de interior sunt închise pentru sportivii amatori. Schiatul este permis ca activitate recreativă/sportivă sau în contextul unei activități „de o zi”, dar nu sub formă de vacanță de schiAtenție! Autoritățile austriece înăspresc controalele în stațiunile de schi pentru monitorizarea respectării măsurilor impuse.

 • Comerțul de toate tipurile și dimensiunile se deschide, precum și locațiile/serviciile care presupun apropierea fizică: frizerie, coafură, masaj, etc. Accesul în unitățile comerciale pentru produse nealimentare se va face cu respectarea măsurilor de distanțare, asigurarea unui spațiu de 20mp pentru fiecare client, fiind necesară purtarea unei măști de protectie a nasului și gurii tip FFP2 sau a unei măști cu standard echivalent sau superior (tip FFP3, N95 sau KN 95) . În plus, este obligatorie prezentarea unui test negativ antigen nu mai vechi de 48 de ore la serviciile de frizerie/coafură. În cadrul unităților care desfășoară activitate comercială cu produse de alimentație publică se va menține aceeași regulă a asigurării unui spațiu de 10 mp pentru fiecare client. Locurile de petrecere a timpului liber, cu excepția parcurilor, bisericilor și grădinilor zoologice, rămân închise.

Nerespectarea măsurilor va fi sancționată cu amendă. Atenție! Cuantumul amenzilor aplicate pentru nerespectarea măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei a fost majorat.

INFORMAȚII PENTRU LUCRĂTORI:

Datele de contact ale misiunii României în Austria – AICI.

 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie

Aboneaza-te la buletinul nostru informativ si fii primul care afla despre cele mai noi zboruri directe, cele mai recente stiri ale companiilor aeriene, oferte si promotii de bilete de avion low-cost.

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular