Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Situatia Coronavirus Bulgaria - 23.01.21

Populatie: 6,918,840 Cazuri azi: 0 Active/Milion: 3,907 Populatie infectata: %0.391

Bulgaria

Data ultimei actualizări: 19 ianuarie 2021

(declarația pe proprie răspundere nu mai este necesară)

STARE DE URGENȚĂ: începând cu data de 14 mai 2020, starea de urgență a fost înlocuită cu situația de urgență epidemiologică, care a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2021.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

 • Nu există interdicție în ceea ce privește intrarea pe teritoriul Bulgariei pentru cetățenii români care sosesc din România. Nu există obligativitatea efectuării carantinei de 10 zile și nici obligativitatea prezentării rezultatului unui test molecular negativ (tip PCR) pentru cetățenii români care sosesc din România.
 • Nu există interdicție în ceea ce privește intrarea pe teritoriul Bulgariei pentru cetățenii români care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria.
 • Este permisă intrarea în Bulgaria, fără prezentarea unui test molecular negativ (tip PCR), cetățenilor români care au punct inițial al călătoriei alte state membre UE, statele părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican), Australia, Republica Belarus, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Republica Coreea, Republica Serbia, Regatul Thailanda, Republica Tunisiană, Republica Turcia, Republica Orientală a Uruguayului și Emiratele Arabe Unite.
 • Cetățenii români care au punct inițial al călătoriei orice alte state față de cele menționate anterior au dreptul de intrare în Bulgaria doar în baza prezentării rezultatului unui test molecular negativ (tip PCR), efectuat cu maxim 72 de ore înaintea intrării în țară.
 •  În perioada 21 decembrie 2020 - 31 ianuarie 2021 se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria a persoanelor care sosesc având ca punct inițial al călătoriei Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; interdicția nu se aplică anumitor categorii de persoane (menționate mai jos, în secțiunea specială pe această temă), inclusiv persoanelor care tranzitează teritoriul Republicii Bulgariaatunci când poate fi garantată plecarea imediată de pe teritoriul Republicii Bulgaria. De asemenea, există categorii de persoane exceptate de la măsura plasării în carantină și de la prezentarea documentului care să ateste un rezultat negativ în urma unui test PCR pentru confirmarea COVID- 19 (inclusiv persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgariaatunci când poate fi garantată plecarea imediată de pe teritoriul Republicii Bulgaria).

Restricții privind accesul rutier pe teritoriul Republicii Bulgaria/situația la punctele de frontieră, la intrarea în Republica Bulgaria (conform paginii de internet a Ministerului de Interne bulgar www.mvr.bg, accesată la 18 ianuarie 2021):

 • România  – punctele de frontieră Lipnița-Kainardja și Dobromir-Krushari sunt temporar închise. Conform paginii de internet a Direcției Generale Poliție de Frontieră a Ministerului de Interne bulgar (www.mvr.bg/gdgp), „Autocamioanele de mărfuri aflate în tranzit, care călătoresc prin Bulgaria spre România, pot trece frontiera bulgaro-română doar pe la punctul de frontieră Ruse-Giurgiu și punctul de frontieră Vidin-Calafat. Autocamioanele care transportă mărfuri în și dinspre România pot trece și prin alte puncte de frontieră funcționale de la frontiera româno-bulgară”;  
 • Republica Elenă – persoanele care se deplasează în scopuri absolut necesare (sunt excluse deplasările în scop de turism sau vizită) în Grecia pot intra dinspre Bulgaria doar pe la punctul de frontieră Kulata-Promachonas, în condițiile stabilite de autoritățile elene, numai în intervalul orar 07.00 – 23.00. De asemenea, la acest punct de frontieră, între orele 23.00-07.00, în ambele sensuri, este permisă doar trecerea camioanelor. Persoanele care călătoresc în scop turistic pot intra în Bulgaria dinspre Grecia, pe la punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas și Makaza-Nymphaea. Traficul rutier este suspendat la punctele de trecere a frontierei Ivaylovgrad – Kiprinos și Zlatograd. Camioanele au acces prin punctele de trecere Kulata – Promachonas și Kapitan Petko Voyvoda – Ormenion și Ilinden-Exohi, în cazul ultimului punct de trecere fiind permisă intrarea camioanelor cu un singur conducător auto, după prezentarea unui cod QR.  Camioanele cu masa de până la 3,5 tone, care desfășoară activități de transport internațional de mărfuri, pot utiliza și punctul de trecere Makaza – Nymphaea, după prezentarea unui cod QR, în orice interval orar. Celelalte persoane care călătoresc dinspre Grecia spre Bulgaria pot trece acest punct de frontieră doar între orele 7.00 și 23.00.

Prevederile detaliate ale legislației bulgare (Ordinele Ministrului Sănătății nr. RD-01-719/20.12.2020 și 725/23.12.2020):

Este interzisă, cu titlu temporar, intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria a tuturor persoanelor, indiferent de cetățenia acestora, prin toate punctele de trecere a frontierei, destinate transportului aerian, naval, feroviar și rutier.

Interdicția de mai sus nu se aplică pentru:

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

 • Prin derogare de la interdicția de intrare în țară, se permite trecerea în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Bulgaria pentru persoanele care beneficiază de excepția de la interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Bulgaria (menționate mai sus);
 • Tranzitul este permis numai în cazurile în care se poate garanta părăsirea imediată a teritoriului Republicii Bulgaria.

PREVEDERI SPECIALE PRIVIND INTRAREA PE TERITORIUL REPUBLICII BULGARIA:

 • Tuturor persoanelor, cărora le este permisă intrarea în Republica Bulgaria conform celor menționate mai sus, și care sosesc în Bulgaria având punctul inițial al călătoriei state membre ale Uniunii Europene, state părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican), în Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Republica Coreea, Regatul Thailanda, Republica Tunisiană, Republica Orientală a Uruguayului, Emiratele Arabe Unite, Republica Serbia, Republica Turcia și Republica Belarus li se va permite intrarea pe teritoriul Bulgariei fără a fi necesar prezentarea unui document, care să arate/ateste un rezultat negativ la testarea PCR pentru infecția cu COVID-19.
 • Tuturor persoanelor cărora le este permisă intrarea în Republica Bulgaria conform celor menționate mai sus și care sosesc având punctul inițial al călătoriei alte state terțe decât cele amintite anterior, li se permite intrarea pe teritoriul Bulgariei în cazul prezentării unui document, care să arate/ateste un rezultat negativ la testarea PCR pentru COVID-19, efectuată cu 72 de ore înainte de momentul intrării, luate în calcul de la data testării menționate în document. Sunt exceptate de la această cerință următoarele persoane:
 • Persoane care călătoresc cu scop umanitar, în sensul art. 1 pct. 16 din dispozițiile suplimentare la Legea străinilor în Republica Bulgaria;
 • Reprezentanți ai activităților economice, comerciale și de investiții, precum și persoanele care au legătură directă cu construirea, întreținerea, exploatarea și asigurarea securizării infrastructurii strategice critice a Republicii Bulgaria, executarea proiectelor, certificate prin Legea pentru promovarea investițiilor, analize pentru proiecte ale potențialilor investitori și alte activități de importanță pentru economia statului, certificate prin scrisoare din partea ministrului economiei sau a altui ministru, responsabil pentru activitatea respectivă inclusiv persoanele angajate în construcțiile de nave și activitățile de reparații de nave, precum și membrii familiilor acestora.
 • Specialiștii în medicină, lucrătorii în domeniul științelor medicale, lucrătorii sociali și conducătorii lor, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiilor acestora;
 • Lucrătorii care participă la transportul de medicamente, produse medicale și echipamente de protecție personală, aparatură medicală, inclusiv pentru instalarea și întreținerea acestora;
 • Persoanele cu poziții oficiale străine (șefi de stat, membri ai guvernelor etc.), membrii delegațiilor acestora, precum și diplomați, membrii personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice ale statelor străine din Republica Bulgaria, funcționari ai organizațiilor internaționale, angajați ai forțelor armate, angajați ai serviciilor de securitate și de ordine publică și lucrătorii umanitari, în îndeplinirea obligațiilor acestora, precum și membrii familiilor acestora;
 • Lucrătorii transfrontalieri.

PREVEDERI SPECIALE PRIVIND PERSOANELE CARE SOSESC ÎN REPUBLICA BULGARIA AVÂND CA PUNCT INIȚIAL AL CĂLĂTORIEI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

 • Este interzisă, cu titlu temporar, intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria, prin toate punctele de trecere a frontierei, destinate transportului aerian, naval, feroviar și rutier, a tuturor persoanelor care sosesc, având ca punct inițial al călătoriei Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
 • Excepții de la această interdicție:

a) cetățenii bulgari și persoanele cu statut de rezident permanent sau pe termen lung pe teritoriul Republicii Bulgaria, precum și membrii familiilor acestora;

b) specialiștii în domeniul medical, cercetătorii medicali, asistenții sociali și conducătorii lor, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiei acestora;

c) lucrătorii implicați în furnizarea unor produse medicamentoase, dispozitive medicale și echipamente de protecție individuală, echipamente medicale, inclusiv pentru instalarea și întreținerea acestora;

d) personalul de transport, angajat în transportul internațional de pasageri, mărfuri și bunuri, echipajele aeronavelor, personalul de întreținere a aeronavelor și personalul de transport din necesitate, inclusiv echipajele navelor și persoanele implicate în întreținerea navelor;

e) persoanele care dețin funcții oficiale străine (șefi de stat, membri ai guvernelor etc.), membrii delegațiilor acestora, precum și diplomați, membrii personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice ale statelor străine, funcționari ai organizațiilor internaționale, angajați ai forțelor armate, angajați ai serviciilor de securitate și de ordine publică și lucrătorii umanitari, în îndeplinirea obligațiilor acestora, precum și membrii familiilor acestora;

f) persoanele care călătoresc în scopuri umanitare, în sensul art. 1 pct. 16 din dispozițiile suplimentare la Legea străinilor în Republica Bulgaria;

g) reprezentanți ai activităților economice, comerciale și de investiții, precum și persoanele implicate direct în construirea, întreținerea, exploatarea și asigurarea siguranței infrastructurii strategice critice a Republicii Bulgaria, implementarea proiectelor, certificate în conformitate cu Legea pentru promovarea investițiilor, analizele privind proiecte ale potențialilor investitori și alte activități importante pentru economia țării, certificate prin scrisoare din partea ministrului economiei sau a altui ministru, responsabil pentru activitatea respectivă, inclusiv persoanele implicate în construcțiile de nave și activitățile de reparații de nave, precum și membrii familiilor acestora. Scrisoarea respectivului ministru se prezintă autorităților de control la frontieră;

h) lucrătorii sezonieri în domeniul agriculturii și al turismului; 

i) persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria, când poate fi garantată părăsirea imediată a teritoriului Republicii Bulgaria.

 • Începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele care sosesc având ca punct inițial al călătoriei Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și care sunt exceptate de la interdicția intrării în Republica Bulgaria trebuie să prezinte un document care să ateste un rezultat negativ în urma unui test de reacție în lanț a polimerazei pentru confirmarea COVID- 19, recoltat cu până la 72 de ore înainte de intrarea în țară, luându-se în considerare data analizei efectuate, înscrisă pe document. În lipsa unui test PCR negativ, cetățenii bulgari sau cei cu permis de ședere în Bulgaria vor fi plasați în carantină timp de 10 zile.

Excepții de la măsura plasării în carantină și de la prezentarea documentului care să ateste un rezultat negativ în urma unui test de reacție în lanț a polimerazei (PCR) pentru confirmarea COVID- 19:

(a) persoanele cu funcții oficiale (șefi de stat, membri ai guvernelor etc.) și membrii delegațiilor lor care prezintă un document care arată un rezultat negativ în urma unui test de reacție în lanț a polimerazei pentru confirmarea COVID- 19, efectuat cu până la 48 de ore înainte de intrarea în țară, luându-se în considerare data analizei efectuate, înscrisă pe document;

b) conducătorii de camioane, care tranzitează țara sau efectuează activități de încărcare sau descărcare a mărfurilor în țară în timpul transportului internațional de mărfuri și bunuri;

(c) membrii echipajului navelor, în cazul în care nu părăsesc nava pe durata staționării;

d) membrii echipajului unei aeronave care operează zboruri către și dinspre aeroporturi pentru uz public de pe teritoriul Republicii Bulgaria și persoanele angajate în întreținerea aeronavei în cazul în care nu părăsesc aeronava, cu excepția pregătirii obligatorii înainte de zbor, timpul staționării până la efectuarea următorului zbor programat nefiind peste 12 ore;

e) persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria (n.n. când poate fi garantată părăsirea imediată a teritoriului Republicii Bulgaria).

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • În prezent și cu caracter temporar, nu se operează zboruri directe TAROM pe ruta București - Sofia - București; există curse directe operate de compania  Qatar Airways pe această rută. Pentru informații suplimentare, recomandăm consultarea paginilor de internet ale companiilor Tarom și Qatar Airways, inclusiv în legătură cu eventuale modificări viitoare.
 • A fost reluat traficul feroviar internațional între Bulgaria și România. Mai multe detalii se află pe pagina de internet a companiei CFR Călători;
 • Au fost reluate și legăturile directe cu autocarul între România și Bulgaria. Mai multe detalii se află pe pagina de internet: www.pegasusbg.com;
 • Lista actualizată a țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, publicată la data de 03.01.2021, conform Hotărârii nr. 64 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență al României, nu mai include Republica Bulgaria. Astfel, cetățenilor români care intră în România dinspre Republica Bulgaria nu li se mai impune carantina la domiciliu/locația indicată pentru 14 zile.
 • Ambasada României la Sofia nu poate asigura transportul în tranzit, dar poate oferi informații pentru identificarea unor mijloace de transport. 

Măsuri pe plan intern:

 • Toate persoanele care se află în spații publice închise (ex. mijloace de transport public, unități medicale și de sănătate, farmacii, magazine optice, centre naționale pentru probleme de sănătate publică, instituții administrative și alte locuri, în care sunt deserviți sau au acces cetățenii, gări feroviare și stații de autobuz, aeroporturi, stații de metrou, centre comerciale, biserici, mănăstiri, lăcașuri de cult, muzee și altele) sunt obligate să poarte o mască de protecție pentru față, de unică sau multiplă folosință, sau alte mijloace de acoperire a nasului și gurii (ex. batic, șal, vizieră și altele), utilizate conform recomandărilor;
 • Toate persoanele care se află în spații publice deschise aglomerate și în care este imposibilă păstrarea distanței fizice de 1,5 metri, sunt obligate să poarte o mască de protecție pentru față, de unică sau multiplă folosință, sau alte mijloace de acoperire a nasului și gurii (ex. batic, șal, vizieră și altele), utilizate conform recomandărilor;
 • Prin raportare la aceste prevederi, „publice” sunt acele locuri care sunt deschise/accesibile pentru cetățeni și/sau care sunt destinate utilizării publice;
 • Excepții cu privire la obligațiile prevăzute anterior sunt permise pentru clienții localurilor de alimentație publică și localurilor unde sunt consumate băuturi; pentru practicanții de sport în spații închise și deschise, pe perioada activității fizice; participanții la manifestările științifice, briefing-uri, conferințe de presă și seminarii, pe durata intervenției, cu respectarea distanței fizice de 1,5 metri față de ceilalți participanți; participanții (prezentatori și oaspeți) la emisiunile televizate, cu respectarea distanței fizice de 1,5 metri față de ceilalți participanți; pentru copiii de până la 6 ani;
 • măsura distanțării fizice este aplicată între persoanele care se află în locuri publice deschise (parcuri, străzi, stații de autobuz), cu excepția situației în care aceste persoane fac parte din aceeași familie/gospodărie;
 • se suspendă organizarea excursiilor și vizitelor de grup la obiective turistice;
 • magazinele alimentare își organizează activitatea astfel încât între orele 8.30-10.30 să permită doar accesul persoanelor cu vârsta de minim 65 de ani. În acest interval orar nu se permite accesul persoanelor cu vârsta sub 65 de ani;
 • nu este permisă organizarea de adunări și serbări cu caracter privat (nunți, botezuri, ceremonii funerare etc.) cu prezența a peste 15 persoane;
 • sălile de jocuri de noroc, cazinourile, sălile de fitness și sport, unitățile de alimentație publică și de agrement sunt închise;
 • sunt interzise vizitele la restaurante și alte unități de divertisment în sensul art. 124 din Legea turismului; restaurantelor li se va permite să facă doar livrări la domiciliu sau la birou;
 • restaurantele aflate în incinta unităților de cazare funcționează pentru persoanele cazate în respectivele unități, cu utilizarea capacității lor până la 50% și cu program limitat de lucru - de la 6:00 la 22:00;
 • magazinele din complexele comerciale de tip mall sunt închise, cu excepția magazinelor alimentare, centrelor de sănătate, farmaciilor, drogheriilor, magazinelor de optică, magazinelor pentru animale de companie, băncilor, asigurătorilor, furnizorilor de servicii de plată, birourilor operatorilor de telecomunicații și ale altor furnizori de servicii de comunicații și curățătoriilor chimice;
 • se suspendă vizitele în localuri de tip bar de noapte, bar de varietăți și club;
 • se suspendă organizarea evenimentelor de tipul congreselor, conferințelor, seminariilor, expozițiilor, organizarea de evenimente culturale și de divertisment (cinematografe, evenimente scenice, concerte, dans, cursuri de creație și arte muzicale etc.). Se permite o excepție în ceea ce privește teatrele, care își pot continua activitatea cu un grad de ocupare a locurilor de până la 30% și asigurarea unei distanțe fizice minime de 1,5 metri între spectatori.
 • începând cu data de 4 ianuarie 2021, galeriile și muzeele s-au redeschis, cu respectarea următoarelor cerințe: vizitatori până la 30% din capacitatea lor totală, păstrarea unei  distanțe de 1,5 metri și purtarea obligatorie a măștilor de protecție.

Date de contact ale misiunii României în Bulgaria – AICI.

 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie

Aboneaza-te la buletinul nostru informativ si fii primul care afla despre cele mai noi zboruri directe, cele mai recente stiri ale companiilor aeriene, oferte si promotii de bilete de avion low-cost.

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular