Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Covid-19Situatia Coronavirus Bulgaria - 07.12.21

Populatie: 6,873,653 Cazuri azi: 0 Active/Milion: 14,666 Populatie infectata: %1.467

Bulgaria

Data ultimei actualizări: 29 noiembrie 2021

STARE DE URGENȚĂ: începând cu luna mai 2020, starea de urgență a fost înlocuită cu situația de urgență epidemiologică, care a fost prelungită până la data de 31 martie 2022.

Începând cu data de 28 noiembrie 2021, persoanelor care sosesc în Republica Bulgaria din Republica Mozambic, Botswana, Africa de Sud, Lesotho, Regatul Eswatini, Namibia și Zimbabwe NU li se va permite intrarea pe teritoriul bulgar.

Cetățenii bulgari și persoanele (inclusiv cetățeni români) cu statut/permis de ședere permanentă, de lungă durată sau continuată pe teritoriul Republicii Bulgaria și membrii acestora de familie, care sosesc din statele menționate mai sus, sunt introduși în carantină pentru un termen de 10 zile la domiciliu sau la o locație menționată de aceștia, în baza prescrierii/instrucțiunii emisă de directorul respectivei Inspecții Regionale de Sănătate sau de către directorul-adjunct împuternicit al acestei instituții. Aceste persoane carantinate vor transmite în mod obligatoriu prin poșta electronică Inspecției Regionale de Sănătate, care a dispus introducerea lor în carantină, documentul privind rezultatul unei testări PCR efectuată între cea de-a 10-a și cea de-a 12-a zi de la intrarea în Republica Bulgaria. Toate persoanele care sosesc în Republica Bulgaria din aceste state urmează a fi supuse testării rapide antigen la frontieră de către autoritățile bulgare de control sanitar-uman.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Cetățenilor români care sosesc din state aflate în zona roșie, precum România, state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European,Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și statele prevăzute în Anexa nr. 4 a ordinului li se permite intrarea pe teritoriul Bulgariei în baza prezentării documentelor de călătorie și a unuia dintre următoarele documente COVID-19:

Cetățenii bulgari și persoanele cu statut/permis de ședere permanentă, de lungă durată sau continuată pe teritoriul Republicii Bulgaria și membrii acestora de familie, care sosesc din state aflate în zona roșie și se află în imposibilitatea de a prezenta unul dintre cele trei documente menționate, sunt introduse în carantină pentru un termen de 10 zile la domiciliu sau la o locație menționată de aceștia, în baza prescrierii/instrucțiunii emisă de directorul respectivei Inspecții Regionale de Sănătate (structură omoloagă DSP regional) sau de către directorul-adjunct împuternicit. 

Persoanele care sosesc în Republica Bulgaria din state aflate în zona roșie pot fi supuse selectiv testării rapide antigen la frontieră de către autoritățile bulgare de control sanitar-uman.

Anexa nr. 4 cuprinde lista statelor ale căror certificate naționale de vaccinare, de testare și de vindecare COVID-19 sunt considerate ca fiind similare certificatului digital UE pentru COVID corespondent, și anume: Republica Macedonia de Nord, San Marino, Elveția, Turcia, Ucraina, Sfântul Scaun Vatican (doar în legătură cu certificatele de vaccinare emise), Andorra, Albania, Insulele Feroe, Monaco, Panama, Maroc, Israel, Armenia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Serbia, Republica Singapore, Republica Togo, Georgia, Republica Moldova și Noua Zeelandă.

Categoriile exceptate de la măsura obligatorie a prezentării documentelor COVID-19 sunt următoarele:

 • conducătorii de autocar și însoțitorii de bord care efectuează transport internațional de pasageri;
 • conducătorii camioanelor care efectuează sau finalizează transport internațional de mărfuri, la intrarea pe teritoriul Bulgariei;
 • membrii echipajelor navale și persoanele angajate în întreținerea navelor, care, la intrarea pe teritoriul Bulgariei, sunt în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 • membrii echipajelor aeronavelor, care efectuează zboruri de la și către aeroporturi publice pe teritoriul Bulgariei și personalul tehnic asimilat;
 • lucrătorii transfrontalieri (persoanele care locuiesc în Bulgaria și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână către un stat membru al Uniunii Europene, Turcia, Serbia sau Republica Macedonia de Nord, cu scopul îndeplinirii activității ca angajat sau liber profesionist, precum și persoanele care locuiesc în statele menționate și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână către Bulgaria, în scopul îndeplinirii activității, ca angajat sau liber profesionist;
 • elevii, studenții și doctoranzii care locuiesc în Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord și România și care călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână în Bulgaria în scopuri educaționale, precum și elevii și studenții care locuiesc în Bulgaria și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână în Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord și România în scopuri educaționale;
 • persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria, în cazurile în care se poate garanta părăsirea imediată a teritoriului Republicii Bulgaria;
 • copiii cu vârsta de până la 12 ani, indiferent de zona în care se află statul din care sosesc;
 • cetățenii statelor Grecia, România, Turcia, Serbia și Macedonia de Nord, care sunt admiși în procesul educațional în instituțiile de învățământ superior de pe teritoriul bulgar, (fapt) certificat printr-un document emis de respectiva instituție de învățământ superior.

Cetățenii români care sosesc din state aflate în zona verde sau portocalie pot intra pe teritoriul Bulgariei cu condiția prezentării, suplimentar documentelor de călătorie, a unuia dintre următoarele documente privind COVID-19:

1. Un certificat digital UE valid care atestă vaccinarea sau un document similar - un document care atestă finalizarea schemei de vaccinare împotriva COVID-19. Schema de vaccinare se consideră a fi îndeplinită prin efectuarea numărului corespunzător de doze de vaccin împotriva COVID-19, conform anexei 3 din ordinul Ministrului Sănătății din Bulgaria (https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/rd_01-977_26112021.pdf) și trecerea unui termen de 14 zile de la data efectuării ultimei doze. Se consideră schemă de vaccinare finalizată inclusiv administrarea combinată a unei doze de vaccin Vaxzevria/Astra Zeneca și a unei doze de vaccin Pfizer-BioNTech.

Documentul trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (scrise cu caractere latine, conform documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), data nașterii, data la care a fost efectuată ultima doză de vaccin, numărul de ordine al dozei, numărul total de doze, denumirea comercială, denumirea producătorului/posesorului licenței de utilizare, statul emitent, denumirea organului competent care a eliberat documentul, iar în cazul certificatului digital UE, identificatorul unic.

2. Un certificat digital UE valid care atestă vindecarea (pentru persoanele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 și s-au vindecat) sau un document similar – un document care atestă că persoana s-a vindecat de COVID-19 și care este valabil pentru o perioadă de la 11 la 180 de zile de la data testului efectuat (test NAAT sau test PCR/rapid antigen), conform documentului.

Documentul trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (scrise cu caractere latine, conform documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), data nașterii, data primului rezultat pozitiv prin testare NAAT (pentru certificatul UE) sau prin test PCR/rapid antigen (pentru documentul similar) și rezultatul pozitiv („Positive”), datele unității care a efectuat testarea (denumire, adresă sau alte date de contact) sau ale autorității care a eliberat documentul, autoritatea care a emis certificatul/documentul, statul în care a fost efectuată testarea, iar în cazul certificatului UE, identificatorul unic.

3. Un certificat digital UE valid care atestă testarea sau un document similar - un document care atestă un rezultat negativ al unui test PCR, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau al unui test rapid antigen (RAT) pentru COVID-19 dintre cele menționate în anexa 2 din ordinul Ministrului Sănătății din Bulgaria (https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/rd_01-977_26112021.pdf),   efectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii, considerate de la data efectuării testării, înscrisă în documentul respectiv.

Documentul care atestă rezultatul negativ al testării trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (scrise cu caractere latine, conform documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), data nașterii, metoda testării, înscrisă cu caractere latine (PCR sau RAT) și rezultatul negativ („Negative”), data și ora prelevării probei, denumirea comercială și producătorul testului (obligatoriu pentru testele rapide antigen), denumirea unității/laboratorului care a efectuat testarea, statul în care a fost efectuată testarea și autoritatea emitentă a certificatului/documentului, iar pentru certificatul UE, identificatorul unic.

Persoanele care nu prezintă un astfel de document vor fi carantinate pentru 10 zile. După 72 de ore de la momentul intrării în carantină, acestea pot efectua o testare PCR sau RAT , iar dacă rezultatul este negativ, vor putea ieși din carantină începând cu ziua următoare celei în care s-a efectuat înregistrarea în Sistemul național informațional de luptă împotriva COVID-19.

Restricții privind accesul pe teritoriul Republicii Bulgaria/situația la punctele de frontieră, la intrarea în Republica Bulgaria:

Cetățenii români care doresc să călătorească în Republica Bulgaria și care NU se încadrează în excepțiile de la măsura obligatorie a prezentării unuia dintre documentele menționate mai sus pot intra pe teritoriul Republicii Bulgaria numai prin următoarele puncte de trecere a frontierei:

Alte restricții privind accesul rutier:

 • România – punctele de frontieră Lipnița-Kainardja și Dobromir-Krushari sunt temporar închise, conform paginii de internet a Ministerului de Interne bulgar (Преглед (mvr.bg);
 • Republica Elenă – Persoanele care călătoresc în scop turistic pot intra în Bulgaria dinspre Grecia, pe la punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, Kapitan Petko Voyvoda – Ormenion, Ilinden-Exohi și Makaza-Nymphaea (la acest punct se permite trecerea frontierei doar pentru autoturisme/autovehicule cu masa de până la 3,5 tone). Traficul rutier este suspendat la punctele de trecere a frontierei Ivaylovgrad – Kiprinos și Zlatograd. Camioanele au acces prin punctele de trecere a frontierei Kulata – Promachonas, Kapitan Petko Voyvoda – Ormenion și Ilinden-Exohi. Camioanele cu masa de până la 3,5 tone care desfășoară activități de transport internațional de mărfuri pot utiliza și punctul de trecere Makaza – Nymphaea.

Excepții și prevederi privind tranzitul:

 • Se permite, în anumite condiții, trecerea în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Bulgaria.
 • Pentru persoanele aflate în tranzit prin Bulgaria nu se solicită prezentarea unuia dintre documentele COVID-19 menționate mai sus.
 • Tranzitul este permis numai în cazurile în care se poate garanta părăsirea imediată a teritoriului Republicii Bulgaria.

CLASIFICAREA PE ZONE în funcție de răspândirea COVID-19

Începând cu luna iulie 2021, autoritățile bulgare aplică sistemul de clasificare a statelor de sosire a persoanelor care intenționează să intre în Republica Bulgaria pe mai multe zone (verde, portocalie, roșie, zone speciale), în funcție de răspândirea COVID-19. Limitările/restricțiile privind condițiile de călătorie sunt adaptate în funcție de includerea statului din care sosește persoana în cauză în una dintre aceste zone:

Zona verde include, la acest moment, următoarele state: Vatican, Spania, Malta și Suedia. ((https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/rd_01-977_26112021.pdf).  

Intrarea pe teritoriul Bulgariei se permite în baza prezentării unuia dintre următoarele documente privind COVID-19:

 • certificat digital UE valid care atestă vaccinarea;
 • certificat digital UE valid care atestă vindecarea;
 • certificat digital UE valid care atestă testarea;
 • un document similar, care conține aceleași date precum certificatul digital UE privind COVID.

În ipoteza în care persoana în cauză nu furnizează unul dintre documentele menționate, va fi plasată în carantină pentru o perioadă de 10 zile, la locuința acesteia sau la altă adresă la care aceasta a indicat că va locui. După 72 de ore de la momentul intrării în carantină, persoana în cauză poate efectua o testare PCR sau RAT, dintre cele menționate în Anexa nr. 2 a ordinului, iar dacă rezultatul este negativ, va putea ieși din carantină începând cu ziua următoare celei în care s-a efectuat înregistrarea în Sistemul național informațional de luptă împotriva COVID-19.

Zona portocalie include la acest moment toate statele care nu sunt incluse în zona verde sau în zona roșie.

Intrarea pe teritoriul Bulgariei se permite în baza prezentării unuia dintre următoarele documente privind COVID:

 • certificat digital UE valid care atestă vaccinarea;
 • certificat digital UE valid care atestă vindecarea;
 • certificat digital UE valid care atestă testarea; 
 • un document similar, care conține aceleași date precum certificatul digital UE privind COVID.

Persoanele care nu prezintă un astfel de document vor fi carantinate pentru 10 zile la locuința acesteia sau la altă adresă la care aceasta a indicat că va locui. După 72 de ore de la momentul intrării în carantină, acestea pot efectua o testare PCR sau RAT, dintre cele menționate în Anexa nr. 2 a ordinului, iar dacă rezultatul este negativ, vor putea ieși din carantină începând cu ziua următoare celei în care s-a efectuat înregistrarea în Sistemul național informațional de luptă împotriva COVID-19.

Persoanele care sosesc în Republica Bulgaria din state aflate în zona portocalie pot fi supuse selectiv testării rapide antigen la frontieră de către autoritățile bulgare de control sanitar-uman.

Zona roșie include la acest moment următoarele state: Bangladesh, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Maldive, Brazilia, Africa de Sud, Botswana, Lesotho, Regatul Eswatini, Zimbabwe, Republica Mozambic, Tanzania, Seychelles, Namibia, Zambia, Oman, Turkmenistan, Tadjikistan, Afganistan, Republica Kârgâză, Republica Coreea, Mongolia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Suriname, Panama, Costa Rica, Guatemala, Belize, El Salvador, Cuba, Republica Dominicană, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Fiji, Georgia, Muntenegru, Santa Lucia, Saint Kitts și Nevis, Grenada, Serbia, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Croația, Slovacia, Ucraina, Austria, Regatul Țărilor de Jos, Irlanda, Cehia, Belgia, Ungaria, Danemarca, Islanda, Germania, Liechtenstein, Andorra, Polonia, Elveția, San Marino, Luxemburg, Norvegia, Cipru, Trinidad Tobago, Monaco, Grecia și România. (https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/rd_01-977_26112021.pdf).

Persoanelor care sosesc din state aflate în zona roșie, precum România, state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și statele prevăzute în Anexa nr. 4 a ordinului li se permite intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria în baza prezentării documentelor de călătorie și a unuia dintre următoarele documente COVID-19:

Cetățenii bulgari și persoanele cu statut/permis de ședere permanentă, de lungă durată sau continuată pe teritoriul Republicii Bulgaria și membrii acestora de familie, care sosesc din state aflate în zona roșie și se află în imposibilitatea de a prezenta unul dintre cele trei documente menționate, sunt introduse în carantină pentru un termen de 10 zile la domiciliu sau la o locație menționată de aceștia, în baza prescrierii/instrucțiunii emisă de directorul respectivei Inspecții Regionale de Sănătate (structură omoloagă DSP regional) sau de către directorul-adjunct împuternicit. 

Persoanele care sosesc în Republica Bulgaria din statele de mai sus aflate în zona roșie pot fi supuse selectiv testării rapide antigen la frontieră de către autoritățile bulgare de control sanitar-uman.

ATENȚIE! Grecia a fost inclusă de autoritățile bulgare pe lista roșie. Această măsură NU modifică regimul de tranzit al teritoriului bulgar pentru cetățenii români care se întorc din Grecia, prin Bulgaria, către România. Tranzitul prin Bulgaria, prin garantarea părăsirii imediate a teritoriului bulgar, se face doar în baza documentelor de călătorie (carte de identitate sau pașaport), fără obligația prezentării documentelor specifice COVID-19.

Intrarea în Bulgaria pentru cetățenii români care sosesc din Grecia și care intenționează să înnopteze pe teritoriul bulgar, se va face cu îndeplinirea condițiilor prezentate mai sus. 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Zborurile directe TAROM pe ruta București – Sofia – București au fost reluate începând cu luna iulie 2021. Există, de asemenea, curse directe operate de compania Qatar Airways pe această rută. Pentru informații suplimentare, se recomandă consultarea paginilor de internet ale companiilor Tarom și Qatar Airways, inclusiv în legătură cu eventuale modificări viitoare.
 • A fost reluat traficul feroviar internațional între Bulgaria și România. Mai multe detalii se află pe pagina de internet a companiei CFR Călători.
 • Au fost reluate și legăturile directe cu autocarul între România și Bulgaria. Mai multe detalii se află pe pagina de internet: www.pegasusbg.comwww.flixbus.ro
 • Ambasada României la Sofia nu poate asigura transportul în tranzit, dar poate oferi informații pentru identificarea unor mijloace de transport. 

MĂSURI PE PLAN INTERN

 • Se suspendă desfășurarea de excursii organizate și vizitele de grupuri la obiectivele turistice din Bulgaria.
 • Se suspendă vizitele la muzee, galerii, cinematografe, teatre, reprezentații de circ, concerte, biblioteci și alte activități de scenă în spațiu închis.
 • Se suspendă procesul de învățământ în format fizic în toate instituțiile de studii superioare.
 • Se întrerupe procesul de învățământ în format fizic pentru clasele 1-12 în toate regiunile în care a fost atinsă cota de peste 500 de îmbolnăviri la 100.000 de locuitori timp de 14 zile consecutiv.
 • Se întrerup activitățile de învățământ în format fizic în procent de 50% pentru clasele paralele în școlile din regiunile în care a fost atinsă cota de 250-500 de îmbolnăviri la 100.000 de locuitori timp de 14 zile consecutiv. Învățământul cu participare fizică se asigură conform graficului confirmat de ministrul învățământului și științei.
 • Măsura de întrerupere a activităților de învățământ poate să nu fie aplicată, iar elevii pot să desfășoare activități de învățământ în format fizic în respectivele școli, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
 • Decizia de trecere la învățământ în sistem online de la distanță se ia de către ministrul învățământului și științei în condițiile prevăzute la art. 105 alin. 6 și la art. 115a, alin. 1,4 și 5 din Legea învățământului preșcolar și școlar.
 • Toți elevii din clasele 5-12, precum și întregul personal din școli vor purta mască de protecție în incinta unității de învățământ. Orele de educație fizică se vor desfășura doar în aer liber.
 • În cazul desfășurării în format fizic a activităților extracurriculare, organizate în mediul școlar, nu se permite prezența elevilor din clase diferite paralele.
 • Se suspendă desfășurarea manifestărilor de tip congres, conferință, seminare, simpozioane, activități de pregătire, concursuri, examene și alte manifestări asemănătoare.
 • Se suspendă desfășurarea activităților de tip team-building și alte astfel de manifestări pentru grupuri organizate din cadrul colectivelor de muncă.
 • Se suspendă desfășurarea de manifestări cu caracter de masă, precum festivaluri muzicale sau de alt gen, adunări, inițiative folclorice și alte manifestări similare.
 • Se suspendă vizitarea de către grupuri a centrelor, școlilor și alte locații destinate artei muzicale și dansului.
 • Se suspendă vizitarea centrelor de sprijin în dezvoltarea personală, centrele de copii, cluburile și alte obiective care furnizează servicii pentru gruprui organizate de copii. Excepție fac doar centrele pentru sprijin special educațional.  
 • Se întrerupe desfășurarea activităților educative în grupuri pentru adulți în format fizic în centrele de limbi străine și alte centre educative și școli. Pentru copii, se permite desfășurarea acestor activități în format fizic cu păstrarea distanței de cel puțin 1,5m și cu un număr maxim de 5 persoane într-o încăpere, cu purtarea măștii de protecție, aerisirea regulată a încăperii (din oră în oră) și dezinfectarea acesteia.
 • Se suspendă desfășurarea activităților de sporturi colective în spațiu închis, cu excepția sesiunilor de antrenament și a competițiilor destinate sportivilor înregistrați pe lângă federații sportive licențiate. Desfășurarea concursurilor sportive este permisă fără public.
 • Se suspendă vizitele în centrele de fitness, sălile de sport și cluburi, bazine de înot și complexe/centre de tratament balnear (SPA medical), centre SPA, centre wellness și centre de talasoterapie.
 • Se suspendă vizitele în sălile de jocuri, cazinouri, unitățile de servire a mesei și de divertisment în înțelesul art.124 din Legea turismului, inclusiv și în unitățile aferente locurilor de cazare.
 • Desfășurarea adunărilor cu caracter privat (botez, nuntă etc.) este permisă cu participarea a maxim 15 persoane în spațiile închise și 30 persoane în spațiile deschise.
 • Toate persoanele fizice și juridice, care sunt proprietari sau care administrează obiective comerciale, administrative sau de alt tip și care furnizează servicii către cetățeni, vor asigura activitatea de control al numărului de clienți în unitatea respectivă prin permiterea accesului sub condiția de maxim o persoană la 8 mp.
 • În toate piețele, târgurile și expozițiile organizate în spații deschise se organizează circulația în sens unic, se asigură controlul numărului de clienți care intră în respectivul obiectiv prin permiterea accesului sub condiția de maxim o persoană la 8 mp, cu păstrarea distanței fizice de cel puțin 1,5m între vizitatori. Lucrătorii și vizitatorii sunt obligați să poarte măști de protecție. Târgurile de Crăciun și de Anul Nou se organizează în spații deschise și se desfășoară cu acordul inspecției regionale de sănătate competentă, care recomandă măsurile antiepidemice concrete ce urmează a fi respectate.
 • Se suspendă vizitele în centrele comerciale de tip mall, magazinele cu suprafață comercială netă de peste 200 300 mp, bazarurile și expozițiile în spațiile deschise. Excepții sunt permise în ceea ce privește magazinele care furnizează în principal produse alimentare, farmaciile, drogheriile, magazinele de optică, magazinele pentru hrană animală, băncile, furnizorii de servicii poștale și de curierat, de servicii de asigurare-reasigurare, de servicii de plată și oficiile operatorilor de telecomunicații, indiferent dacă este vorba de obiective independente sau sunt dispuse în centre comerciale de tip mall. Excepții mai sunt permise și în cazul unităților de tratament și punctelor de vaccinare, care se află în incinta centrelor comerciale de tip mall.
 • Angajatorii și autoritățile desemnate să organizeze procesul de muncă al personalului în format de la distanță (munca distanțată sau de acasă), acolo unde este nevoie, prin permiterea lucrului în format fizic pentru maxim 50% din personal.
 • Angajatorii și autoritățile desemnate din toate administrațiile în sensul art. 1 din Legea administrației organizează procesul de muncă al personalului, astfel:
  1. Stabilesc programul de lucru flexibil și începutul zilei de lucru în limitele orare 07:30 și 10:00, în afara cazului în care prin specificul muncii acest lucru nu este posibil;
  2. Dispun măsura lucrului de la distanță pentru cel puțin 50% din personal, în afara cazului în care prin specificul muncii acest lucru nu este posibil.  
 • Se suspendă desfășurarea planului de primiri/consultații și cel de operații în unitățile de tratament pentru asistență medicală spitalicească, cu excepția activităților care au legătură cu transplantul de organe, țesuturi și celule, cu diagnostică și tratamentul pacienților cu boli oncologice și oncohematologice, cu activitățile specifice asistării reproducerii și nașterii, indiferent de metoda de naștere, cu activitățile de reabilitare, de tratament continuat și de asistență psihiatrică.
 • Se supendă vizitele/consultațiile în unitățile de tratament, cu excepția vizitării/consultării pacienților aflați în stadiu terminal, precum și vizitele/consultațiile în instituțiile specializate în furnizarea serviciilor sociale și în instituțiile destinate furnizării de servicii sociale de tip rezidențial pentru copii și adulți.
 • Angajatorii în unitățile de tratament pentru asistență medicală, centrele oncologice tip complex, centrele de dializă, ospiciile și casele pentru persoane vârstnice organizează procesul muncii prin permiterea accesului doar în cazul angajaților cu documente valide pentru vaccinare, vindecare sau testare. Angajatorul poate asigura desfășurarea testării COVID-19 cu teste rapide antigen la fața locului. În cazul desfășurării unei astfel de testări, se întocmește un proces-verbal, în care se înscriu numele angajatului, rezultatul testării și data efectuării acesteia. Procesul-verbal se semnează de angajator și de persoanele testate. Rezultatele sunt valide 48 de ore de la prelevarea probei – document valid pentru testare este și documentul medical care certifică un rezultat negativ al unei testări efectuate, valabil până la 48 de ore de la testarea efectuată cu un test rapid antigen sau până la 72 de ore de la testarea PCR. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, tipul testării și rezultat negativ, data și ora prelevării probei, denumirea comercială și producătorul testului (obligatoriu în cazul testelor rapide antigen), denumirea laboratorului/unității spitalicești care a efectuat testarea.
 • Măsurile de suspendare sau întrerupere luate prin introducerea noilor măsuri antiepidemice prezentate pot să nu fie aplicate prin îndeplinirea următoarelor condiții:
  1. 100% din personalul respectivului obiectiv/din persoanele implicate în manifestare sunt vaccinate sau vindecate de COVID-19 sau dispun de un rezultat al unei testări, certificate prin documente valide privind vaccinarea, vindecarea sau testarea - certificat digital UE care atestă vaccinarea sau document similar, certificat digital UE care atestă vindecarea sau document similar sau certificat digital UE care atestă testarea PCR/RAT sau document similar;
  2. Conducătorul obiectivului/organizatorul manifestării a luat decizia și a creat măsurile organizatorice necesare privind permiterea accesului în obiectiv/la manifestare doar a persoanelor care:

aa) sunt vaccinate sau vindecate COVID-19, situații certificate prin documente valide care atestă vaccinarea sau vindecarea - certificat digital UE care atestă vaccinarea sau document similar, certificat digital UE care atestă vindecarea sau document similar;

bb) prezintă un rezultat negativ al unei testări PCR efectuată cu maxim 72 de ore sau al unei testări RAT efectuată cu maxim 48 de ore înainte de intrarea în obiectiv sau la adunare, certificate printr-un document valid - certificat digital UE care atestă testarea PCR/RAT sau document similar, sau un certificat care atestă prezența anticorpilor împotriva SARS-CoV-2.

 • Toate persoanele care se află în spații publice închise (ex. mijloace de transport public, unități medicale și de sănătate, farmacii, magazine optice, centre naționale pentru probleme de sănătate publică, instituții administrative și alte locuri, în care sunt deserviți sau au acces cetățenii, gări și autogări, aeroporturi, stații de metrou, centre comerciale, biserici, mănăstiri, lăcașuri de cult, muzee și altele) sunt obligate să poarte o mască de protecție, de unică sau multiplă folosință, care să acopere nasul și bărbia.
 • Toate persoanele care se află în spații publice deschise aglomerate și în care este imposibilă păstrarea distanței fizice de 1,5 metri sunt obligate să poarte o mască de protecție, de unică sau multiplă folosință, care să acopere nasul și bărbia.
 • Prin raportare la aceste prevederi, „publice” sunt acele locuri care sunt deschise/accesibile pentru cetățeni și/sau care sunt destinate utilizării publice.
 • Măsura distanțării fizice este aplicată între persoanele care se află în locuri publice deschise (parcuri, străzi, stații de autobuz), cu excepția situației în care aceste persoane fac parte din aceeași familie/gospodărie.
 • Localurile pentru alimentație și divertisment își desfășoară activitatea cu respectarea următoarelor condiții: limitarea programului între orele 7 și 23, păstrarea unei distanțe de minim 1,5 metri între spătarele scaunelor de la mese învecinate, limitarea la 6 a numărului persoanelor aflate la o masă și purtarea măștii de protecție de către personalul acestor localuri.
 • Certificate/documente analog/similare acceptate în plan intern în Bulgaria:
  • Document valid pentru vaccinare este:
 • Document valid pentru vaccinare este:
 • Document valid pentru vindecare este:
 • Document valid pentru testare este:

Datele de contact ale misiunii României în Bulgaria – AICI.

Zboruri si bilete de avion catre Bulgaria: AICI
 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie
Aboneaza-te sa fii la curent cu noutatile importante despre zboruri.