Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Canada

Data ultimei actualizări: 19 noiembrie 2020

STARE DE URGENȚĂ:

Nu a fost instituită starea de urgență la nivel federal, dar pe fondul creșterii numărului zilnic de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, provinciile au revenit la măsuri restrictive pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Măsurile restrictive sunt aplicate de fiecare provincie în parte în funcție de situația epidemiologică corespunzătoare fiecărei regiuni sanitare din cuprinsul său. Regimul de restricții poate fi un cumul de reguli adoptate la nivel provincial și municipal. In general, regimurile de restricții sunt axate pe prevenție pentru a se evita afectarea serviciilor către populație; numai în scenariul de risc maxim, sunt prevăzute măsuri de întrerupere a serviciilor economice sau de altă natură către populație. Măsurile puse în aplicare de provincii se referă la: limitarea întrunirilor, participarea la evenimente publice, frecventarea restaurantelor, a sălilor de sport, de spectacol, a spațiilor largi cu alte destinații, participarea la funeralii, etc. (la care se adaugă regulile privind purtarea măștii de protecție, menținerea distanței sociale, igiena mâinilor, evitarea deplasărilor neesențiale). În Ontario, Toronto și 3 regiuni din aria metropolitană (Hamilton, York și Halton), alături de Peel se află în zona roșie (imediat sub categoria de risc maxim, lockdown), în timp ce Ottawa și regiunea Ontario Est rămân în zona portocalie. În Quebec, regiunea Montreal, capitala Quebec și orașul Gatineau (limitrof capitalei federale, Ottawa) sunt încadrate în categoria de risc maxim (roșu, similar nivelului de lockdown din Ontario) – sunt interzise întrunirile, restaurantele sunt închise (din cele 19 regiuni sanitare, 12 sunt în stare de alertă de nivel roșu). 

În provincia Ontario, actele normative prin care se mențin măsurile restrictive se prelungesc cu câte 30 de zile (începând cu 29 iulie). Starea de urgență sanitară este menținută în Quebec și Newfoundland and Labrador până la 25 noiembrie. Mențin starea de urgență provinciile British Columbia (24 noiembrie), Nova Scotia (29 noiembrie), New Brunswick (26 noiembrie). Din 12 noiembrie, provincia Manitoba în integralitatea sa este plasată în categoria de risc de nivel roșu. Situațiile epidemiologice din Saskatchewan și Alberta se deteriorează rapid și, ca urmare, au fost reintroduse restricții. Întregul teritoriu al provinciei New Brunswick a revenit la starea de alertă de cod galben (inclusiv regiunea Moncton). Nu s-au reinstituit norme imperative referitoare la circulația persoanelor; Teritoriul Cree din James Bay și Nunavik, ambele din provincia Quebec, rămân închise  (rezidenții din zonele cu risc ridicat din mai multe provincii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale în interiorul sau în afara provinciilor de reședință). În bula sanitară atlantică (formată din Newfoundland and Labrador și cele 3 provincii maritime: Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island), se menține filtrarea nerezidenților la intrare și obligația de auto-izolare timp de 14 zile.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

În baza reglementării federale, intrarea cetățenilor străini în Canada este restricționată până la data de 30 noiembrie – reglementarea îi privește pe străinii care călătoresc în Canada din orice alt punct decât Statele Unite ale Americii. Prin reglementare separată, în baza unui acord bilateral, a fost instituit un regim similar de triere a cetățenilor străini la trecerea frontierei dintre Canada și Statele Unite ale Americii, care a fost prelungit până pe 21 noiembrie.

La trecerea frontierei dintre Canada și Statele Unite ale Americii, eligibilitatea cetățeanului străin pentru a intra în Canada este stabilită de operatorul de transport aerian și/sau autoritățile de frontieră, după caz; sunt interzise călătoriile în scopuri neesențiale (turism, agrement).

În cazul călătoriilor internaționale din oricare alt punct decât Statele Unite ale Americii, eligibilitatea este stabilită de operatorul de transport aerian în raport cu seria de excepții cuprinse în normele prin care s-a stabilit interdicția de intrare în Canada (vezi secțiunea următoare referitoare la excepții și prevederi privind tranzitul). Condiția principală pe care trebuie să o îndeplinească cetățeanul străin eligibil pentru intrarea în Canada este ca scopul călătoriei să nu fie (considerat) neesențial.

Restricțiile de intrare în Canada nu se aplică transportatorilor de marfă și lucrătorilor din domeniile esențiale (îngrijire medicală, infrastructura critică, etc.).

Operatorii de transport aerian efectuează triajul epidemiologic înainte de efectuarea călătoriei. Va fi refuzată îmbarcarea persoanelor (inclusiv a cetățenilor canadieni) care prezintă semne ale îmbolnăvirii cu COVID-19, iar interdicția se va menține timp de 14 zile (îmbarcarea va fi posibilă pe baza unui certificat medical care să ateste starea bună de sănătate). La îmbarcarea atât pe cursele internaționale, cât și pe cele interne este obligatorie măsurarea la distanță a temperaturii pasagerului.

Triajul epidemiologic se efectuează și la trecerea frontierei terestre dinspre Statele Unite ale Americii pe cale rutieră.

Autoritățile sanitare efectuează triajul epidemiologic la debarcarea din aeronavă – cetățenii canadieni sau rezidenții permanenți care prezintă simptome vor fi direcționați, în funcție de gravitate, către unități sanitare / centre de testare sau către domiciliu pentru autoizolare.

Cetățenii străinii care ajung în Canada (punctul de trecere a frontierei) pe cale aeriană, terestră sau maritimă și prezintă simptome ale îmbolnăvirii cu COVID-19 nu vor primi permisiunea de trecere a frontierei canadiene.

Persoanele care călătoresc cu avionul către Canada sunt obligate să poarte mască de protecție pe toată durata călătoriei: la îmbarcare, pe durata zborului, la trecerea frontierei în Canada. Dacă la îmbarcare, operatorul aerian constată neîndeplinirea obligației de a purta mască de protecție, acesta are autoritatea să refuze îmbarcarea călătorului. Obligația de purtare a măștii de protecție se aplică și persoanelor care călătoresc către Canada dinspre Statele Unite ale Americii pe cale terestră. Nu există excepții cu privire la purtarea măștii de protecție în contextul călătoriei către Canada/la trecerea frontierei canadiene (se aplică inclusiv lucrătorilor esențiali).

Planul propriu de izolare/carantină: toate persoanele care intră în Canada (pe cale aeriană, terestră sau maritimă) se supun obligației de izolare timp de 14 zile indiferent de țara din care sosesc (sunt exceptate numai activitățile esențiale) pe baza unui plan propriu. Dacă cetățeanul străin nu are un plan de autoizolare sau acesta nu este credibil, poliția de frontieră îi poate refuza intrarea în Canada (planul trebuie să conțină informații cu privire la: reședință, deplasarea la destinație, modul de achiziționare a alimentelor, modul de acces la servicii esențiale/îngrijire medicală). Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe timpul deplasării la locul de izolare (nu este obligatorie în vehicule private).

Nerespectarea regimului de izolare/carantină atrage răspunderea penală, iar sancțiunea constă în amendă de 750.000 CAD sau 6 luni de închisoare (dacă prin nerespectarea regimului de restricții se aduce atingere integrității unei alte persoane, amenda poate urca la 1.000.000 CAD și se poate cumula cu o condamnare de 3 ani închisoare). În mod particular pentru cetățenii străini, încălcarea regimului izolării/carantinei poate atrage următoarea sancțiune: declararea ca inadmisibil (sancțiune corespunzătoare încălcării regimului imigrației), deportarea din Canada (pe baza emiterii unui ordin de extrădare) și interzicerea intrării în Canada pentru 1 an. 

Obligația privind izolarea/carantina se menține până la 30 noiembrie.

Aeroporturile din Canada din/spre care operează zboruri internaționale: Vancouver, Calgary, Toronto și Montreal. Sunt exceptate de la această limitare zborurile din Statele Unite ale Americii, zonele turistice calde (Mexic, America de Sud, Caraibe) și Saint-Pierre et Miquelon (același regim se aplică zborurilor interne).

În ceea ce privește frontiera maritimă: este interzis accesul la porturile canadiene al navelor de croazieră cu peste 100 de pasageri, iar în zona arctică al navelor cu peste 12 pasageri, până la data de 28 februarie 2021.

Excepții și prevederi privind tranzitul:

Sunt exceptate de la interdicția de intrare în Canada următoarele categorii de persoane: cetățeanul străin cu rezidență permanentă în Canada; persoana supusă unei măsuri de protecție internațională; membrii de familie ai cetățenilor canadieni, rezidenților permanenți sau temporari (reîntregire familială); titularul unei vize de studii sau de muncă valabilă (posesorul de permis de muncă trebuie să aibă asupra lui, la îmbarcare, o scrisoare din partea angajatorului că activitatea pentru care este angajat se desfășoară în continuare); studenții cu drept de muncă în domeniul sănătății; persoana cu drept de muncă în domeniul serviciilor de urgență; personalul medical angajat în Canada; membrii echipajelor aeronavelor; persoanele care intră în Canada la invitația ministrului sănătății în contextul gestionării COVID-19; persoanele care ajung în Canada la bordul aeronavelor exploatate de Forțele armate canadiene sau de Ministerul Apărării Naționale; orice persoană a cărei intrare în Canada este în interes național, așa cum este stabilit de ministrul afacerilor externe, de ministrul imigrării, refugiaților și cetățeniei ori de ministrul pentru siguranță publică și protecție civilă; personalul diplomatic și consular aflat la post în Canada și membrii de familie ai acestora; persoanele aflate în tranzit aeroportuar.

Reîntregirea familiei: aria membrilor de familie exceptați de la interdicția de intrare în Canada cuprinde părinți/tutore, soție/soț, copil, nepot (de copil), la care se adaugă, din 8 octombrie, bunicii și partenerii care pot proba durata mai mare de 1 an a relației, prin declarație legalizată. Atenție: categoriile de persoane incluse începând cu data de 8 octombrie au în vedere doar legătura cu familiile cetățenilor canadieni sau ale rezidenților permanenți (nu și ale rezidenților temporari). De asemenea, sunt eligibile pentru a primi autorizație de intrare persoanele aflate în situații excepționale, cum ar fi reunificarea cu persoane aflate pe moarte, cu persoane care au nevoie de îngrijire specială, pentru a lua parte la funeralii, etc. Persoanele eligibile pentru derogare din această categorie pot fi exceptate și de la obligația izolării pentru 14 zile după intrarea în Canada.

În ceea ce privește tranzitul aeroportuar:

  • Pasagerul trebuie să aibă o autorizație electronică de călătorie valabilă (eTA) – excepție: eTA nu este necesară în situația în care cetățeanul român călătorește cu avionul în scop de repatriere și nu coboară din aeronavă pe timpul escalei în Canada.
  • Tranzitul nu poate depăși ceea ce se consideră, dar fără precizări concrete, un interval rezonabil de timp (în mod cert până la 24 ore); nu sunt permise: ieșirea din aeroport (pentru întreruperea călătoriei și reluarea călătoriei după o anumită pauză din același aeroport), deplasarea către alt aeroport de îmbarcare pentru finalizarea călătoriei, deplasarea de la un terminal la altul în cadrul aceluiași aeroport dacă aceasta presupune trecea frontierei.
  • În situații extraordinare, poliția de frontieră (CBSA) va acorda asistență: însoțirea la poarta de îmbarcare dacă se trece frontiera, autorizarea unui autobuz pentru efectuarea deplasării grupului de pasageri către poarta de îmbarcare, autorizarea ieșirii din aeroport în vederea înnoptării (la hotel, în proximitatea aeroportului) în situația anulării intempestive a zborului de continuare a călătoriei (cu respectarea condiției de izolare).

Există o serie de excepții și în privința regimului de izolare/carantinare: lucrătorii din domenii esențiale – comerțul și transporturile (echipaje, conducători auto, navigatori, etc.), sănătate publică, infrastructură critică, etc. Aceștia se vor autoizola după ce constată că prezintă simptome sau la cererea autorităților sanitare. La 31 octombrie a.c., aria de excepții a fost extinsă și pentru studenții transfrontalieri (Canada-SUA) și copiii aflați în custodie comună cu părinți aflați de ambele părți ale frontierei terestre. 

Nu se solicită prezentarea unui test negativ pentru COVID-19 la îmbarcarea către Canada sau la trecerea frontierei canadiene (pe cale aeriană, terestră sau maritimă).

Din 21 noiembrie, comunicarea de informații prin intermediul aplicației ArriveCAN sau al site-ului corespunzător va deveni obligatorie.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE ROMÂNIA:

În baza Hotărârii Guvernului nr. 967/2020, starea de alertă a fost prelungită pe teritoriul României cu 30 de zile începând cu data de 14 noiembrie. Potrivit art. 2 alin. (1) pct. 3, anexa 3, se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor. Ca urmare a art.2 alin. (5), anexa 3, din HG nr. 967/2020 și a Recomandării (UE) 2020/1551/22.10.2020, interdicția de intrare stabilită pentru străini și apatrizi se aplică și cetățenilor canadieni și persoanelor cu statut de rezident permanent/temporar în Canada. Cetățenii români cu dublă cetățenie, care călătoresc exclusiv pe baza pașaportului canadian, nu vor putea efectua călătoria din Canada către România decât în măsura în care se califică din perspectiva HG nr. 967/2020 (se încadrează la excepții). În continuare, titularul de pașaport canadian beneficiază de regimul de călătorie fără vize. Intrarea în România nu este restricționată în nici un fel pentru cetățenii români care posedă documente de călătorie românești valabile.

În baza HCNSU nr. 54/2020, începând cu 13 noiembrie, lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic (zona galbenă) se modifică. Canada nu face parte din această categorie de state, astfel că cetățenii canadieni și persoanele cu statut de rezident permanent/temporar în Canada sunt exceptați de la aplicarea măsurii privind izolarea/carantina pentru 14 zile la intrarea pe teritoriul României. Lista poate fi consultată la http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19 - reamintim că această listă cuprinde statele/zonele pentru care se instituie măsura izolării/carantinei aplicabilă persoanelor care sosesc în România din statele/zonele respective.

În ceea ce privește tronsonul de transport intra-european către România, trebuie ținut cont de HG nr. 967/2020 stabilește că se pot suspenda zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre țările care nu fac obiectul excepției de la măsura carantinei/izolării stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19), şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România (suspendarea zborurilor se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență). La data acestei actualizări, zborurile din statele/zonele cu risc epidemiologic ridicat continuă să opereze în relația cu România.

Pentru a fi la zi cu informațiile relevante în acest sens, recomandăm consultarea site-urilor www.stirioficiale.ro și www.cnscbt.ro.

De asemenea, recomandăm cetățenilor români să ia cunoștință de măsurile restrictive impuse de unele state europene, prin consultarea informațiilor de la adresa http://www.mae.ro/node/51880.

În vederea informării cu privire la punctele de trecere a frontierei, aflate în stare de operare, recomandăm cetățenilor români să consulte site-ul Poliției de Frontieră la https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/?vt=2&dt=1.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI DINSPRE ROMÂNIA:

Cetățenii români care doresc să călătorească din România în Canada trebuie să țină cont de regimul de restricții la intrarea în Canada stabilit de autoritățile federale pentru cetățenii străini și detaliat la capitolul privind Restricțiile de intrare pe teritoriul canadian.

În baza interpretării regulilor respective, rezultă că cetățenii români care sunt admiși la intrarea în Canada se regăsesc în următoarele situații: dețin și cetățenia canadiană (în cazul în care persoana cu dublă cetățenie nu deține un pașaport canadian valabil, este necesară o autorizare specială care se obține în baza procedurii descrise la: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/dual-canadian-citizens-visit-canada.html#findOut) sau statutul de rezident permanent în Canada; călătoresc în scop de reîntregire familială cu un cetățean canadian, un rezident permanent în Canada sau un rezident temporar (dacă perioada de ședere în Canada nu este de cel puțin 15 zile sau călătoria se efectuează în scop de reîntregire familială cu o persoană care are statut de rezident temporar în Canada, este necesară o scrisoare din partea Departamentului pentru Imigrație, Refugiați și Cetățenie); sunt eligibili pentru efectuarea călătoriei în baza excepțiilor prevăzute de lege (de exemplu: cetățenii români care sunt în posesia unei vize de studii sau de muncă valabile).

*Informații utile privind modul de demonstrare a calității de membru de familie și obținerea scrisorii/adeverinței de la Departamentul pentru Imigrație, Refugiați și Cetățenie se găsesc la https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coron . Atenție: îmbarcarea nu va fi permisă în absența scrisorii/adeverinței solicitată pentru  situațiile în care posesia acesteia este obligatorie pentru efectuarea călătoriei.

Pot efectua călătoria pe cale aeriană către Canada numai cetățenii care nu prezintă simptome de îmbolnăvire cu COVID-19. Existența simptomelor atrage respingerea de la îmbarcarea către Canada.

Cetățenii români eligibili pentru efectuarea călătoriei către Canada pe cale aeriană, care nu prezentă simptome de infectare cu COVID1-9, trebuie să dețină o autorizație electronică de călătorie (eTA) valabilă sau o viză corespunzătoare scopului pentru care călătoresc. Autorizația electronică de călătorie (eTA) este obligatorie și pentru cetățenii români care tranzitează aeroporturile din Canada.

Purtarea măștii de protecție pe toată durata călătoriei, la trecerea frontierei și pe durata deplasării la locul de izolare este obligatorie (nu este obligatorie în vehicule private). Nerespectarea obligației privind purtarea măștii la îmbarcarea către Canada poate determina respingerea de la îmbarcare a persoanei respective (nerespectarea regimului de purtare a măștii de protecție pe durata călătoriei poate atrage aplicarea unei amenzi - până la 5000 CAD pentru persoanele fizice, până la 25.000 CAD pentru persoanele juridice).

Nu se solicită prezentarea unui certificat de sănătate din care să reiasă rezultatul negativ la testarea pentru COVID-19 la îmbarcarea către Canada sau la trecerea frontierei canadiene (pe cale aeriană, terestră sau maritimă). Din 21 noiembrie, comunicarea de informații prin intermediul aplicației ArriveCAN sau al site-ului corespunzător va deveni obligatorie, iar normele vor fi disponibile în scurt timp.

Atragem atenția asupra faptului că cetățenii români care sosesc în Canada (punctul de trecere a frontierei) pe cale aeriană, terestră sau maritimă și prezintă simptome ale îmbolnăvirii cu COVID-19 nu vor primi permisiunea de trecere a frontierei canadiene.

Intrarea în Canada va fi urmată de izolare/carantină timp de 14 zile (excepția se aplică exclusiv lucrătorilor esențiali). Inexistența unui plan de autoizolare/carantină (planul de autoizolare trebuie să conțină informații legate de: reședință, deplasarea la destinație, modul de achiziționare a alimentelor, modul de acces la servicii esențiale/îngrijire medicală. Verificarea planului de autoizolare se face la trecerea frontierei) poate atrage refuzul de intrare în Canada, iar nerespectarea regimului de izolare se sancționează foarte sever (sancțiunea prevede: declararea ca inadmisibil (sancțiune corespunzătoare încălcării regimului imigrației), expulzarea din Canada, pe baza emiterii unui ordin de expulzare, și interzicerea intrării în Canada pentru o perioadă de 1 an).

La planificarea călătoriei către Canada, pentru tronsonul intra-european, recomandăm cetățenilor români să consulte informațiile disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe la secțiunea Atenționări de călătorie – Europa (https://www.mae.ro/node/51880), pentru a lua notă de eventualele restricții față de cetățenii români, inclusiv în privința tranzitului. 

Condițiile care trebuie respectate pe durata șederii în Canada se regăsesc în secțiunea următoare privind Măsurile pe plan intern în contextul gestionării pandemiei de COVID-19.

Măsuri pe plan intern:

Se mențin în vigoare pe întreg teritoriul Canadei regulile privind prevenirea răspândirii COVID-19: respectarea normelor de igienă, respectarea măsurii de distanțare fizică (2 m), evitarea zonelor aglomerate (se menține recomandarea de desfășurare a activității la distanță acolo unde este posibil). Purtarea măștii de protecție (non-medicală) nu este obligatorie, dar este recomandată de Agenția pentru Sănătate Publică a Canadei în situațiile în care nu se poate păstra distanța fizică. Agenția pentru Sănătate Publică a Canadei recomandă utilizarea măștii de protecție (non-medicală) cu 3 straturi. Crește aria provinciilor/municipalităților care stabilesc obligativitatea purtării măștii de protecție în spații închise și transportul public.   

Plecările din Canada: cetățenii canadieni și rezidenții permanenți sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale.

Eliberarea de vize de ședere temporară (pentru vizite de lungă durată, studii, muncă): serviciul de înregistrare a cererilor continuă să funcționeze online; se procesează solicitările de viză și de prelungire a șederii pentru toate categoriile de vize de rezident temporar (vize de vizitator, vize de studii, vize de muncă).

Procesarea cererilor de autorizație electronică de călătorie (eTA): serviciul online funcționează; eTA este obligatorie atât pentru efectuarea călătoriei în Canada, în cazul cetățenilor români eligibili pentru intrarea în țară, cât și pentru efectuarea tranzitului prin aeroporturile canadiene.

Funcționarea aparatului administrativ de nivel federal/provincial: solicitările adresate autorităților federale, inclusiv cele cu atribuții în domeniul regimului cetățenilor străini (Departamentul pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare, Departamentul pentru Imigrație, Refugiați și Cetățenie, Departamentul pentru Siguranță Publică, Poliția de frontieră), sunt soluționate în termene mai largi (corespondența se poartă exclusiv online). La nivel federal, modul de lucru este în continuare bazat pe regimul de activitate la distanță (sunt avute în vedere planuri de revenire graduală la regimul de prezență fizică). Anumite servicii provinciale, precum înmatriculările auto, au fost restrânse la anumite puncte de lucru, iar în privința anumitor documente eliberate de autoritățile provinciale, precum permisul de conducere, soluția adoptată este aceea de prelungire automată a valabilității acestor documente. Primăria Ottawa pune în aplicare un plan de redeschidere treptată a serviciilor pentru public (în persoană), cu respectarea măsurilor de prevenție (circuite separate pentru intrare și ieșire, igiena mâinilor, distanțarea socială, purtarea măștii de protecție).

Creșterea alarmantă a numărului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în 24 ore a determinat 9 din 10 provincii să revină la măsuri restrictive aplicate la nivel regional, în funcție de situația epidemiologică specifică (excepție face provincia Prince Edward Island, însă și aceasta pune în aplicare restricții ca urmare a apartenenței la bula sanitară atlantică). Măsuri de sănătate publică aplicate în Ontario: limite de întrunire (10 persoane în interior, 25 persoane în exterior pentru spațiile private și anumite spații publice; 50 persoane în interior, 100 persoane în exterior pentru evenimente publice organizate); purtarea măștii în spațiile publice închise (cu excepția restaurantelor, la masă); menținerea distanței fizice de 2 m – pentru regiunile incluse în categoria de risc de nivel portocaliu: regimul preventiv, bazat pe sancțiuni contravenționale, este mai sever decât la nivelele inferioare (galben, verde); începând cu nivelul de risc galben, este obligatorie colectarea datelor de contact de la participanți; pentru nivelul de risc roșu: sunt închise anumite servicii de îngrijire personală, cinematografele (de interior), sălile de spectacol, iar limitele de întrunire sunt stabilite la 10 persoane în interior și 25 în exterior indiferent de natura evenimentului; nivelul lockdown: apar restricții de circulație și aria serviciilor suspendate se lărgește. Accesul la testare se face exclusiv pe bază de programare (online). Testarea PCR se poate efectua și în farmaciile autorizate.

În Quebec, nivelul stării de alertă a crescut pe toată întinderea provinciei, iar în anumite zone, între care capitala Quebec-city și regiunea metropolitană Montreal și orașul Gatineau (limitrof capitalei Ottawa), nivelul este roșu (se impune limitarea cercului privat la membrii aceleiași gospodării; nu mai sunt permise întrunirile în spații publice altele decât lăcașurile de cult și funeraliile, pentru care limita este de 25 persoane, sau manifestațiile civice; restaurantele/barurile/braseriile se închid (restaurantele pot livra la domiciliu); sălile de spectacol se închid; se restrânge dreptul de vizitare în centrele de îngrijire pe termen lung; este recomandat ca deplasările în interiorul provinciei și în afara ei să se limiteze la cele cu caracter esențial ). În provincia Quebec, este obligatorie purtarea măștii de protecție în transportul public și în spațiile închise (pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani); este recomandată purtarea măștii în spațiile deschise aglomerate.

Din 12 noiembrie, provincia Manitoba a intrat în întregime în stare de alertă de nivel roșu (întruniri sociale interzise, restaurante închise, servicii neesențiale închise, etc.) Întregul teritoriu al provinciei New Brunswick a revenit la starea de alertă de cod galben.

Provinciile au adoptat planuri de redeschidere a instituțiilor de educație de nivel primar, gimnazial și liceal la debutul anului școlar 2020-2021. În aceeași manieră au procedat universitățile și celelalte instituții din sistemul de educație terțiară. Școala publică reîncepe în regim de prezență fizică în clasă ca regulă generală și se menține cu caracter excepțional opțiunea de predare în regim virtualÎn provinciile Ontario și Quebec, ca urmare a creșterii numărului de infectări zilnice, mai multe școli și-au întrerupt activitatea parțial (clasele în care au fost depistate cazuri pozitive) sau total. Noile măsuri restrictive impuse pe fondul ridicării stării de alertă în Ontario și Quebec nu afectează deocamdată programul școlilor la scară provincială (măsurile de impunere a carantinei sunt lăsate la latitudinea școlilor/inspectoratelor școlare). În zonele roșii din Quebec, devine obligatorie purtarea măștii de protecție în școlile secundare și se instituie măsura frecvenței reduse (o zi din două) pentru 20 de zile (din 8 octombrie).

Circulația între provincii este în continuare supusă controlului: Manitoba, provinciile din bula sanitară atlantică - restricțiile de călătorie nu se aplică rezidenților acestora când trec frontiera inter-provincială fără ieșirea din aria delimitată de provinciile respective, dar se aplică rezidenților din restul Canadei când aceștia trec granița cu bula sanitară atlantică (filtrarea nerezidenților și obligația de auto-izolare timp de 14 zile pentru persoanele care intră în aria sanitară atlantică). În provinciile vestice, se recomandă evitarea călătoriilor non-esențiale în afara provinciei. Restricțiile din Ontario nu afectează libertatea de circulație; rezidenții din Quebec și provinciile maritime sunt sfătuiți să nu se deplaseze în afara provinciilor de reședință (mai ales rezidenții quebecois din zonele roșii) – rămân închise Teritoriul Cree din James Bay și Nunavik din provincia Quebec.

La îmbarcarea în cursele aeriene interne se efectuează triajul epidemiologic (pasagerul poate fi respins la îmbarcare dacă prezintă simptome de îmbolnăvire, dacă din răspunsurile proprii reiese că prezintă simptome, dacă a fost refuzat la îmbarcare în intervalul de 14 zile precedente, dacă refuză să răspundă la întrebările legate de starea de sănătate sau eventualul refuz la încercarea de îmbarcare anterioară). Sectorul de transporturi feroviare este supus aceleiași restricții (nu sunt vizate trenurile urbane). 

Centre de diagnosticare / testare: au fost înființate centre de diagnosticare / testare în privința infectării cu SARS-CoV-2 în marile orașe canadiene, inclusiv Ottawa; testarea se poate face la cerere în Ontario (nu și în Quebec). În Ontario, ca urmare a politicii provinciale adoptate în septembrie, anumite farmacii au primit teste și autorizația de a testa persoane la cerere (aria farmaciilor crește). Măsura vizează în principal persoanele care nu prezintă simptome și are ca scop degrevarea centrelor medicale.

Datele de contact ale misiunilor României în Canada: AICI.

  • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie

Aboneaza-te la buletinul nostru informativ si fii primul care afla despre cele mai noi zboruri directe, cele mai recente stiri ale companiilor aeriene, oferte si promotii de bilete de avion low-cost.

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular