Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Covid-19Situatia Coronavirus Germania - 27.07.21

Populatie: 84,068,972 Cazuri azi: 1,417 Active/Milion: 312 Populatie infectata: %0.031

Germania

Data ultimei actualizări: 22 iulie 2021

STARE DE URGENȚĂ: 

  • NU. Germania a declarat „stare de pandemie”.

RESTRICȚII ȘI OBLIGAȚII LA INTRAREA PE TERITORIUL NAȚIONAL:

2. Există o serie de obligații specifice în contextul pandemiei de COVID-19, în special pentru persoanele care sosesc din zone de risc. Autoritățile germane au introdus o diferențiere a zonelor de risc, astfel:

  • zone speciale de risc, cu prezența unor noi tulpini ale virusului SARS-CoV-2 (categoria 1);
  • zone speciale de risc, cu incidență ridicată (categoria 2);
  • zone de risc (categoria 3).

Persoanelor care intră pe teritoriul german după ce s-au aflat în alte regiuni în ultimele 10 zile anterioare intrării în Germania li se aplică regulile valabile pentru categoria de risc în care sunt incluse regiunile respective.

Mai multe informații actualizate privind zonele de risc pot fi consultate la următoarea pagină de internet: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

3. Obligația de înregistrare a intrării în Germania se aplică tuturor persoanelor care în ultimele 10 zile anterioare intrării pe teritoriul german s-au aflat în zone de risc. În acest scop, călătorii trebuie să înregistreze online toate datele solicitate, precum și să încarce în sistem eventualele documente justificative privind testarea, vaccinarea sau vindecarea, urmând a primi o confirmare într-un document format .pdf. Confirmarea trebuie să fie disponibilă și să poată fi prezentată/predată la cererea autorităților sau a companiei de transport. Întreaga procedură poate fi efectuată, inclusiv în limba română, prin intermediul portalului: www.einreiseanmeldung.de.

Persoanele care nu pot efectua înregistrarea digitală mai sus-menționată vor completa un formular substitut, a cărui variantă în limba engleză poate fi descărcată la pagina de internet: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2020-11-06_Ersatzmitteilung_engl.pdf.

Dacă formularul substitut nu este solicitat de nicio autoritate sau de compania de transport, atunci călătorii sunt obligați să efectueze înscrierea digitală imediat după intrarea în Germania sau, alternativ, să transmită formularul prin poștă la următoarea adresă: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim.

4. Obligația de autoizolare / carantină se aplică, cu unele excepții, persoanelor care vin din zone de risc. Pe timpul autoizolării nu este permisă părăsirea locuinței sau primirea de vizitatori, încălcarea regulilor fiind sancționată cu amenzi. Perioada de autoizolare este de 10 zile în cazul sosirii din zone de risc de categoriile 2 și 3, respectiv de 14 zile pentru cele de categoria 1.

Măsura autoizolării poate fi suspendată anticipat pentru persoanele care vin din zone de risc de categoriile 2 sau 3 numai dacă dovada testării, vaccinării sau vindecării este încărcată online în sistemul de înregistrare digitală a intrării în Germania (www.einreiseanmeldung.de).

Persoanele care sosesc din zonele speciale de risc de categoria 2 pot efectua testarea care să le permită suspendarea anticipată a măsurii carantinei la cel puțin 5 zile de la intrare, iar dovada trebuie încărcată online. Persoanele care sosesc din zone speciale de risc de categoria 1 nu au la dispoziție posibilitatea suspendării anticipate a măsurii de carantină.

5. Obligația de a face dovada testării, vaccinării sau vindecării revine tuturor persoanelor cu vârsta de peste 6 ani care intră pe teritoriul german dintr-o zonă de risc, precum și tuturor persoanelor care călătoresc în Germania pe cale aeriană (indiferent din ce zonă sosesc!), după cum urmează:

Dovada vaccinării se admite numai dacă au trecut cel puțin 14 zile de la administrarea ultimei doze necesare a unui vaccin dintre cele omologate la nivelul UE (schema completă a vaccinării). Dovada infectării anterioare cu virusul SARS-CoV-2 și, implicit, a vindecării se bazează pe o testare de laborator care a fost efectuată cu cel puțin 28 de zile înainte, dar nu mai mult de 6 luni. Este admisă și prezentarea cumulativă a dovezii unei infectări anterioare cu virusul SARS-CoV-2, împreună cu cea a vaccinării cu cel puțin o doză a unui vaccin omologat la nivelul UE. Dovada testării negative se efectuează prin prezentarea unui test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Sunt acceptate testele tip PCR (a căror valabilitate să nu depășească 72 de ore) și cele antigen (valabilitate de maximum 48 de ore; chiar 24 de ore la sosirea din zone speciale de risc de categoria 1), efectuate în conformitate cu criteriile stabilite de Institutul Robert Koch. Aceste dovezi pot fi prezentate pe hârtie sau în format electronic și trebuie să fie redactate într-una din limbile germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

6. Sunt admise unele exceptări de la obligațiile de înregistrare a intrării și de autoizolare, în principal pentru: persoanele care doar au tranzitat o zonă de risc, fără o perioadă de ședere propriu-zisă; persoanele aflate doar în tranzit prin Germania sau care intră și părăsesc teritoriul german în cel mult 24 de ore; transportatorii de mărfuri; persoane care intră pentru mai puțin de 72 de ore pentru a își vizita rudele de gradul I, soții sau partenerii de viață; înalți oficiali care rămân pe teritoriul german pentru mai puțin de 72 de ore.

Totodată, sunt exceptate de la obligația de autoizolare (dar nu și de la cea de înregistrare a intrării!) persoanele care dețin o dovadă a testării negative și a căror prezență și activitate este necesară în domeniile medical, ordine publică și securitate, relații diplomatice și consulare, funcționare UE și organizații internaționale; care au un motiv umanitar sau medical urgent; care sunt considerați necesari pentru menținerea funcționalității unor companii din branșe relevante din punct de vedere sistemic; care sosesc pentru începerea unei activități de cel puțin 3 săptămâni care este supusă măsurilor de carantină în grupe la locul de muncă și care a fost deja anunțată și documentată de angajator în raport cu autoritățile locale competente.

Aceste exceptări nu sunt nici definitive, nici exhaustive, iar dacă există motive temeinice se pot acorda derogări și în alte situații, cu acordul punctual al autorităților locale de sănătate. Reglementările locale ale landurilor și hotărârile punctuale ale autorităților responsabile de sănătate rămân decisive în acest sens. Autoritatea locală de Sănătate responsabilă și datele de contact ale acesteia pot fi identificate în funcție de codul poștal al localității pe raza căreia este efectuată carantina, aici: https://tools.rki.de/PLZTool/.

Pentru a putea beneficia de exceptarea de la măsura autoizolării, inclusiv persoanele care dețin dovezi referitoare la testare, vaccinare sau vindecare, trebuie nu să aibă niciun fel de simptome specifice actuale ale COVID-19, precum dificultăți de respirație, tuse, febră, pierderea mirosului sau a gustului.

7. Ca regulă generală, nu este permisă intrarea în Germania din zonele speciale de risc (categoria 1). Sunt admise următoarele excepții de la măsura interzicerii accesului: persoanele care folosesc exclusiv zona de tranzit a unui aeroport german în scopul continuării călătoriei către un alt stat în care au dreptul să intre; cetățenii germani și membrii de familie ai acestora, persoanele cu reședință sau drept de ședere în Germania, transportatorii de mărfuri, personalul medical, persoane care au un motiv umanitar sau medical urgent, persoane care călătoresc din însărcinarea AIEA sau ONU și lucrători considerați necesari pentru menținerea funcționalității unor companii din branșe relevante din punct de vedere sistemic.

Transportul internațional regulat de pasageri dinspre „zonele speciale de risc” (categoria 1) către Republica Federală Germania este suspendat pentru categoriile de persoane care nu se încadrează în excepțiile menționate anterior. În mod excepțional, transportatorilor le este permisă exclusiv îmbarcarea persoanelor care se încadrează în excepțiile de mai sus și care respectă condițiile impuse de autoritățile germane. Atenție! Majoritatea curselor au fost anulate de către companii.

8. Tranzitul terestru presupune - în cazul persoanelor care sosesc din zone de risc - părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: distanțare socială, igienă, mască etc. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea unor contracte etc.

În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR. Toate regulile de conduită, restricțiile și măsurile adoptate la nivelul fiecărui land german pot fi accesate pe pagina cancelariei federale, în mai multe limbi de circulație internațională, la următoarea pagină de internet:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

  • Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să analizeze oportunitatea oricărei deplasări în străinătate în contextul actual și să efectueze numai călătoriile care sunt considerate esențiale. Mai multe informații pot fi consultate la  următoarea pagină de internet:

http://www.mae.ro/node/53410

  • Având în vedere dificultățile întâmpinate în ceea ce privește accesarea de servicii medicale devenite necesare în timpul șederii temporare pe teritoriul german, este recomandată obținerea (anterior sosirii în Republica Federală Germania!) a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Acest card se obține prin cerere adresată casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află persoana asigurată. Mai multe detalii pot fi consultate la următoarea pagină de internet:

http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

Măsuri pe plan intern:

Autoritățile continuă desfășurarea activităților cu publicul, într-un regim de reducere semnificativă a contactelor, cu asigurarea măsurilor de distanţare. Prestarea de servicii în lucrul cu publicul necesită adesea programări prealabile.

Măsurile adoptate vizează reducerea contactelor și a mobilității sociale prin stabilirea de restricții pentru numeroase domenii ale vieții publice, cu restrângerea unor activități în mod deosebit a celor care se desfășoară în spații interioare. De asemenea, adunările în spațiile publice sunt limitate în funcție de incidența noilor infectări. Se menține practica testării regulate a angajaților.

Regulile de conduită, restricțiile și măsurile de relaxare decise la nivelul fiecărui land pot fi accesate pe pagina cancelariei federale a Germaniei:https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Pentru informații detaliate referitoare la principalele prevederi ale legislației germane din domeniul muncii care trebuie cunoscute de lucrătorii români în contextul pandemiei COVID-19 vă rugăm să accesați pagina de internet a Ambasadei României în R.F. Germania: https://berlin.mae.ro/node/345

Datele de contact ale misiunilor României în Republica Federală Germania: AICI.

Zboruri si bilete de avion catre Germania: AICI
  • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie