Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Situatia Coronavirus Spania - 23.01.21

Populatie: 46,764,982 Cazuri azi: 0 Active/Milion: 54,486 Populatie infectata: %5.449

Spania

Data ultimei actualizări: 20 ianuarie 2021

STARE DE URGENȚĂDA (începând cu data de 26.10.2020 până la 9.05.2021)

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

Spania și-a redeschis frontierele pentru cetățenii europeni pe data de 21 iunie 2020, iar pe 1 iulie 2020 cu Portugalia și alte state din afara UE care se află pe lista publicată de către autoritățile comunitare.

Începând cu data de 23 noiembrie 2020, toate persoanele care călătoresc în Spania, pe cale aeriană sau maritimă, provenind din zone/state cu risc epidemiologic ridicat trebuie să prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, care să fie efectuat cu maxim 72 ore anterior intrării pe teritoriul spaniol.

Începând cu 10 decembrie a.c., călătorii care provin din zone/state cu risc epidemiologic ridicat pot prezenta la intrarea pe teritoriul Spaniei, pe cale aeriană sau maritimă, ca alternativă la testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, un test TMA negativ (Transcription-Mediated Amplification) sau alte probe moleculare echivalente.

Potrivit listei în vigoare la acest moment (anexa 2 a documentului disponibil aici), România se regăsește printre statele care sunt vizate de măsura privind obligativitatea prezentării unui test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Zonele/statele cu risc epidemiologic ridicat se stabilesc în conformitate cu criteriile de referință prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului din 13 octombrie 2020 privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19. Lista zonelor/statelor cu risc epidemiologic ridicat va fi actualizată de autoritățile spaniole la fiecare 15 zile și publicată pe pagina de internet a Ministerului Sănătății spaniol: https://www.mscbs.gob.es/, cu 7 zile anterior intrării în vigoare, pentru a permite informarea din timp a călătorilor.

De asemenea, toate persoanele care călătoresc spre Spania, pe cale aeriană sau maritimă, trebuie să completeze, anterior efectuării călătoriei, un formular privind starea de sănătate prin intermediul aplicației Spain Travel Health (SpTH) sau a paginii de internet www.spth.gob.es. În situația în care pasagerul este minor sau o persoană dependentă, formularul poate fi completat de către tutore, care va fi responsabil pentru veridicitatea informațiilor furnizate. Ulterior completării formularului, se va genera un cod unic QR de sănătate, care va trebui prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în aeroportul/portul de destinație. Dacă formularul va fi semnat din aplicație, acesta va apărea în secțiunea „Călătoria mea”, iar utilizatorul va recepționa și un e-mail care poate fi imprimat. Având în vedere noile condiții, formularul va include o rubrică suplimentară privind rezultatul testului PCR/TMA pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2.

La sosirea în Spania, autoritățile spaniole pot solicita călătorilor dovada în original a testului PCR/testului TMA (în format digital sau pe hârtie), document care trebuie să fie redactat în limba spaniolă, engleză, franceză sau germană și să cuprindă numele și prenumele călătorului, datele documentului de identitate național sau al pașaportului cu care se va legitima, data efectuării testului, datele unității medicale care a realizat testul, precum și rezultatul negativ al acestuia. În situația în care rezultatul testului este emis într-o altă limbă, autoritățile spaniole solicită o traducere în limba spaniolă, efectuată de o instituție avizată.

Copiii cu vârste mai mici de 6 ani sunt exceptați de la măsura obligativității prezentării unui test negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2.

MĂSURI IMPUSE DE AUTORITĂȚILE CENTRALE DIN SPANIA:

Guvernul central spaniol a decretat, începând cu 26 octombrie 2020, starea de urgență pe întreg teritoriul Spaniei. Printre măsurile impuse de starea de urgență se regăsesc următoarele:  

 • Restricționarea circulației în intervalul orar 23:00-6:00, cu posibilitatea decalării sau prelungirii acestui program cu o oră, decizie care rămâne la latitudinea fiecărei comunități autonome. Insulele Canare sunt exceptate de la măsura privind limitarea circulației pe fondul evoluției epidemiologice favorabile din această regiune (incidență de sub 100 de cazuri la 100.000 de locuitori).
 • Reuniunile pe întreg teritoriul Spaniei se limitează la un număr de maxim 6 persoane.
 • Comunitățile autonome pot decide închiderea perimetrală a regiunii sau a municipiilor, precum și limitarea intrărilor și a ieșirilor în fiecare regiune.

MĂSURI IMPUSE DE AUTORITĂȚILE REGIONALE DIN SPANIA  

Regiunea Madrid

19 ianuarie 2021

În intervalul 18-31 ianuarie 2021, se aplică restricții de mobilitate (interzicerea deplasărilor) în intervalul orar 23:00-6:00. Reuniunile se limitează la un număr de maxim 6 persoane. Închiderea restaurantelor se realizează la ora 22.00.

Măsurile restrictive care presupun închiderea perimetrală (intrarea și ieșirea doar în anumite condiții, precum deplasări din motive de muncă, de sănătate, legale și de învățământ, de îngrijire a persoanelor sau cazuri de forță majoră) se aplică în mai multe zone sanitare din regiunea Madrid, care pot fi consultate aici: https://comunidadmadrid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bc4b611915740cc99fdc1a10954b043

Insulele Canare

15 decembrie 2020

Călătorilor provenind din state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv România, li se aplică același regim ca cel stabilit la nivel național, respectiv obligativitatea prezentării unui test molecular negativ tip PCR sau TMA pentru infecția cu SARS-CoV-2 la sosirea în arhipelag, care să fie efectuat cu maxim 72 de ore anterior intrării pe teritoriul spaniol.

Galicia

29 octombrie 2020

Guvernul regional din Galicia a adoptat măsuri generale de prevenire a răspândirii  pandemiei de COVID-19 la nivelul întregii Comunități Autonome, precum și măsuri specifice pentru anumite localități. Măsurile au fost luate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 22 octombrie 2020.

Astfel, cu aplicare pe întregul teritoriu al Comunității Autonome Galicia au fost luate următoarele măsuri:

 • Se interzic deplasările în intervalul orar 23:00 – 6:00;
 • Se limitează gruparea de persoane la orice activitate sau eveniment familial, în spațiul public sau privat la un maxim de 5, cu excepția coabitanților;
 • Se recomandă persoanelor cu vârstă de peste 75 de ani și a celor care prezintă comorbidități să evite ieșirile în spațiul public la orele aglomerate;
 • La evenimentele funerare se limitează numărul de persoane la 25 în aer liber și 10 în spațiile închise;
 • Lăcașurile de cult pot funcționa cu 50% din capacitate;
 • Nunțile, botezurile etc se pot organiza cu o capacitate de maxim 100 de persoane în spațiul liber și la 50% din capacitatea autorizată în zonele închise;
 • Unitățile comerciale pot funcționa cu o capacitate de 50%;
 • Piețele în aer liber nu pot depăși capacitatea de 50%;
 • Academiile, școlile de șoferi și unitățile de învățământ și formare nereglementate își pot desfășura activitatea cu o capacitate de 50%;
 • Unitățile HoReCa pot funcționa cu o capacitate de 50%, cu un orar de până la ora 0:00;
 • Bibliotecile, muzeele, sălile de expoziții, monumentele, cinematografele, teatrele etc. pot organiza activități cu o capacitate maximă de 50%;
 • Locurile de joacă pot fi deschise publicului, dar respectând o capacitate maximă de până la 50%;
 • Unitățile sportive pot fi deschise pentru practicarea activităților individuale sau colective, fără contact fizic, pe grupe de maxim 5 persoane;
 • Evenimentele sportive, antrenamentele sau competițiile sportive se pot organiza cu o capacitate de 50%, cu o limită de 60 de persoane în spații închise și 150 în aer liber;
 • Pentru plaje și piscine, fiecare primărie poate lua măsuri pentru respectarea distanței sociale de 1,5 m și de 4 mp pentru fiecare utilizator;
 • Se pot organiza activități turistice cu limitarea grupurilor la maxim 5 persoane;
 • Centrele sociale și recreative își pot desfășura activitatea cu o limită de 50% din capacitate;
 • Congresele, conferințele, reuniunile etc se pot organiza cu un maxim de 100 de persoane în spații închise și 300 de persoane în aer liber;
 • Sălile de joc și pariuri pot funcționa cu o capacitate de până la 50%.

Pentru orașele Santiago de Compostela și localitatea O Milladoiro din cadrul Primăriei Ames, localitățile Allariz-MAceda, O Carballino, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras și Verin din Provincia Ourense, orașul Lugo, orașele Pontevedra, Poio și Marin, autoritățile regionale din Galicia au luat măsuri suplimentare de prevenție, după cum urmează:

 • Se limitează intrarea și ieșirea persoanelor din teritoriile delimitate în comun și administrate de Primăriile orașelor Ourense și Barbadas, O Carballino, O Irixo și Boboras, pecum și Verin, Oimbra și Vilardevos, cu excepția cazurilor justificate;
 • În localitățile Ourense, Barbadas, Verin, Villardevos, O Barco de Valdeorras se interzic grupările de persoane care nu locuiesc împreună; în celelalte localități menționate în ordin, numărul de persoane permis în cadrul reuniunilor familiale sau sociale este de 5;
 • În localitățile O Carballino, O Irixo și Boboras se suspendă toate activitățile neesențiale.

La Rioja

29 octombrie 2020

Guvernul din La Rioja a adoptat mai multe măsuri sanitare preventive pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

Aceste măsuri sunt:

 • Interzicerea deplasărilor în intervalul orar 23:00 - 6:00;
 • Limitarea reuniunilor la maxim 6 persoane;
 • Limitarea intrărilor și ieșirilor persoanelor în/din La Rioja, până la data de 7 noiembrie 2020, cu următoarele excepții: oferirea de asistență în centrele sociale și unitățile sanitare; predarea în unitățile de învățământ, inclusiv cele universitare,; respectarea obligațiilor de muncă, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de reședință/domiciliu; asistență și îngrijire a persoanelor în vârstă, minori, persoane aflate în întreținere, persoane cu dizabilități sau vulnerabile; deplasările la entitățile financiare și de asigurare care nu pot fi amânate; sportivilor care participă la competiții; pentru participarea la acțiuni necesare sau urgente în fața organelor publice, judiciare sau notariale; preschimbarea de permise și documente oficiale, precum și alte proceduri administrative care nu pot fi amânate; susținerea examenelor oficiale sau a testelor care nu pot fi amânate; forței majore sau orice altă activitate similară celor enumerate.
 • Restricțiile de deplasare nu se aplică tranzitului rutier pe teritoriul acestei provincii;
 • În lăcașurile de cult, capacitatea permisă va fi de o treime din cea maximă, cu asigurarea unei distanțări fizice de 1,5 m;
 • La evenimentele funerare, capacitatea maximă permisă este de 15 persoane în spațiile deschise și 10 în spațiile închise;
 • Unitățile comerciale pot funcționa cu o capacitate de 50%, iar unitățile HoReCa cu o capacitate de 50% în interior și 60% în exterior; în unitățile HoReCa, mesele sau grupurile de mese trebuie să păstreze o distanță de 1,5 m de scaunele alocate altor persoane/grupuri și ocuparea va fi de 6 persoane la fiecare masă/grupuri de mese;
 • Academiile, școlile de șoferi și centre de învățământ și de formare nereglementate vor funcționa cu o capacitate de 50%;
 • Unitățile sportive vor funcționa cu o capacitate de 50% în interior și 60% în exterior, cu o grupare a maxim 6 persoane;
 • Ora maximă de închidere a tuturor unităților va fi 21:00, cu excepția farmaciilor, supermarketurilor, cinematografelor și teatrelor, precum și a altor unități care furnizează bunuri și servicii esențiale;

Restaurantele din hoteluri și pensiuni pot oferi servicii doar persoanelor cazate în respectivele unități, cu respectarea măsurilor preventive generale și a maximului de 6 persoane la o masă.

Regiunea Murcia

22 ianuarie 2021

 • Nu se permite intrarea sau ieșirea din Regiunea Murcia, fără o cauză justificată;
 • Nu este permisă deplasarea în interiorul comunității, carantină perimetrală în 38 de municipii (aproape în întreg teritoriul regiunii);
 • Mobilitatea nocturnă a populației, fără o cauză justificată, este limitată în intervalul orar 22.00 – 06.00;
 • Întâlnirile sociale: este interzisă orice interacțiune socială între prieteni, cunoscuți și membri de familie care nu locuiesc împreună;

Toate activitățile comerciale neesențiale  închid la orele 20.00, excepție făcând magazinele cu produse alimentare, farmaciile, benzinăriile, etc.

Barurile și restaurantele din localitățile carantinate pot efectua doar serviciul de livrare la domiciliu, în cele necarantinate este permisă doar servirea pe terasă (până la 75 % din capacitate);

Activitățile sportive, în interior, grad de ocupare de până la 75%;

Gradul de ocupare în transportul public, comerț, cinematografe, biblioteci, etc, este limitat la 50%;

Parcurile și grădinile se închid la orele 19.00;

Actualele măsurile de mobilitate  au intrat în vigoare la data de 20  ianuarie 2021 și vor fi valabile până la data de 03 februarie 2021 cu excepția cazurilor deosebite (reîntoarcerea la reședința obișnuită, îngrijirea rudelor, examene oficiale, deplasare la locul de muncă, deplasări la centrele sanitare sau cazuri de forță majoră)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/282/pdf?id=790796

ASTURIAS

Guvernul regional din Principatul Asturias a adoptat următoarele măsuri restrictive, valabile în perioada 24 octombrie-7 noiembrie 2020:

 • Se limitează intrarea și ieșirea persoanelor în/din Oviedo, Gijon și Aviles cu următoarele excepții: oferirea de asistență în centrele sociale și unitățile sanitare; predarea în unitățile de învățământ, inclusiv cele universitare;; respectarea obligațiilor de muncă, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de reședință/domiciliu; asistență și îngrijire a persoanelor în vârstă, minori, persoane aflate în întreținere, persoane cu dizabilități sau vulnerabile; deplasările la entitățile financiare și de asigurare care nu pot fi amânate; sportivilor care participă la competiții; pentru participarea la acțiuni necesare sau urgente în fața organelor publice, judiciare sau notariale; preschimbarea de permise și documente oficiale, precum și alte proceduri administrative care nu pot fi amânate; susținerea examenelor oficiale sau a testelor care nu pot fi amânate; forță majore sau pentru orice altă activitate similară celor enumerate.
 • Restricțiile de deplasare nu se aplică tranzitului rutier pe teritoriul acestei provincii;
 • Se interzic deplasările în intervalul orar 23:00 – 6:00;
 • Se limitează la 6 numărul participanților la activități sau evenimente familiale sau sociale în spațiul public sau privat;
 • Este interzisă comercializarea de băuturi alcoolice în unitățile de vânzare cu amănuntul și benzinării, în intervalul orar 22:00-06:00;
 • În unitățile HoReCa programul de închidere nu poate depăși ora 23:00;
 • În zonele sportive, utlizarea vestiarelor este permisă atunci când se poate asigura o suprafață de 5 mp/persoană;
 • Nu sunt permise activitățile sportive cu public;
 • Unitățile comerciale pot funcționa doar până la ora 22:00;
 • Sălile de jocuri de noroc și pariuri nu pot fi deschise după ora 23:00 și nu pot admite clienți noi după ora 22:00;
 • Firmele și autoritățile publice vor folosi telemunca ca formă prioritară de organizare;
 • La serviciile terestre de transport în comun, va fi crescută frecvența pentru a se asigura măsurile de siguranță sanitară.

CANTABRIA

Autoritățile regionale din Cantabria au adoptat următoarele măsuri sanitare preventive pentru combaterea pandemiei de COVID-19:

 • Se interzic deplasările în intervalul orar 00:00 – 6:00;
 • Se limitează gruparea de persoane la orice activitate sau eveniment familial, în spațiul public sau privat la un maxim de 6, cu excepția celor care locuiesc împreună;
 • Consumul de alimente și băuturi este interzis în spațiul public dacă nu este posibilă distanțarea socială ;
 • La evenimentele funerare se limitează capacitatea la un număr de 50 de persoane în spații exterioare și 25 de persoane în spații închise;
 • Lăcașurile de cult pot funcționa la o capacitate de 50% din cea autorizată;
 • Ceremoniile de nuntă pot fi organizate în spații închise sau deschise, dar cu o capacitate maximă de 150 de persoane în exterior și 30 de persoane în interior;
 • Unitățile de vânzare cu amănuntul pot funcționa cu o capacitate de 50% și cu respectarea distanțării sociale de 1,5 m;
 • Centrele comerciale și parcurile deschise publicului pot funcționa, inclusiv cu zonele recreative, cu o limitare la 50% din capacitate, menținerea distanței de 1,5 m și evitarea aglomerărilor de persoane;
 • Unitățile HoReCa pot funcționa cu o capacitate de 50%, iar consumul se poate face exclusiv la mese, de preferință cu programare prealabilă, cu o ocupare de maxim 6 persoane și o distanțare fizică de 2 m între persoanele așezate la mese diferite sau, după caz, grupuri de mese; terasele exterioare ale hotelurilor și unităților de catering pot fi deschise publicului până la 75% din capacitatea autorizată, iar ocuparea va putea fi de maxim 10 persoane la masă/grupuri de mese;
 • Restaurantele, barurile și cafenelele pot fi deschise până la ora 23:00 și nu se acceptă clienți noi după ora 22:00;
 • Zonele comune ale rezidențelor studențești trebuie să aibă un grad de ocupare de până la 50%;
 • În centrele sportive se admite un maxim de 50% din capacitate, grupuri de 30 de persoane pentru o activitate sau într-o sală, cu respectarea unei distanțe de 4 mp;
 • Practicarea oricărei activități sportive de formă individuală sau colectivă, fără contact fizic, se poate desfășura în zone cu capacitate de până la 300 de persoane în aer liber și la o capacitate de 50% în spații închise;
 • La antrenamente, competiții sau evenimente sportive, publicul nu poate depăși 50% din capacitatea permisă, cu o limită de 300 de persoane în spații închise și 1000 de persoane în aer liber;
 • Se limitează numărul participanților la congrese, reuniuni, conferințe, întâlniri de afaceri etc. la 50% din capacitatea maximă și 30 de persoane;
 • Academiile, școlile de șoferi și unitățile de învățământ nereglementate pot funcționa la o capacitate de 50%, cu menținerea unei distanțări sociale de 1,5 m și o ocupare maximă de 2,25 mp/persoană;
 • Sălile de jocuri de noroc și pariuri pot funcționa până la o limită de 50% din capacitatea admisă;
 • În taxiuri și vehicule de transport în comun nu pot călători mai mult de 2 călători pe rând, cu excepția celor care locuiesc împreună și este interzisă ocuparea scaunului din dreapta șoferului;
 • Se interzic activitățile sociale pentru celebrarea Halloween-ului.

NAVARRA

Autoritățile regionale din Navarra au adoptat următoarele măsuri specifice de prevenție, cu caracter extraordinar, ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19:

 • Se limitează intrarea și ieșirea persoanelor în/din Navarra, cu următoarele excepții: oferirea de asistență în centrele sociale și unităților sanitare; predarea în unitățile de învățământ, inclusiv cele universitare; respectarea obligațiilor de muncă, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de reședință/domiciliu; asistență și îngrijire a persoanelor în vârstă, minori, persoane aflate în întreținere, persoane cu dizabilități sau vulnerabile; sportivilor care participă la competiții; forței majore sau orice altă activitate similară celor enumerate;
 • Restricțiile de deplasare nu se aplică tranzitului rutier pe teritoriului acestei provincii;
 • Se interzic deplasările în intervalul orar 23:00 – 6:00;
 • Se limitează numărul persoanelor din vehiculele de transport în comun în localitatea Pamplona la un maxim de 50% din capacitatea maximă autorizată;
 • Se închid toate restaurantele, barurile și cafenelele din Comunitatea Autonomă Navarra;

Restaurantele din unitățile de cazare sunt excluse de la obligația de închidere, cu condiția să ofere servicii doar persoanelor cazate în unitățile lor și sub condiția respectării stricte a măsurilor preventive de natură generală și a limitării la un număr de maxim 6 persoane la masă;

 • Unitățile de catering pot pregăti și livra mâncarea la domiciliu sau direct în locație, cu programare prealabilă, până la maxim ora 21:00;
 • Sunt excluse de la măsurile de suspendare serviciile de catering pentru centrele sociale, de sănătate și unitățile de învățământ și serviciile de cantină cu caracter social;
 • La evenimentele funerare, grupul de persoane este limitat la 25 de persoane în spațiile deschise și 10 persoane în spațiile închise;
 • În lăcașurile de cult, capacitatea maximă admisă nu poate depăși 30% și trebuie respectată o distanțare fizică de 2,25 m;
 • Unitățile de vânzare cu amănuntul nu pot depăși 40% din capacitatea maximă admisă de persoane, iar programul de lucru va fi stabilit până la ora 21:00;
 • Centrele și parcurile comerciale nu pot depăși 40% din capacitatea maximă admisă, programul de lucru va fi până la ora 21:00, iar zonele de recreere sau de joacă pentru copii trebuie să fie închise;
 • Academiile, școlile de șoferi și centrele de formare și învățământ nereglementate își pot desfășura activitatea cu condiția să nu depășească 40% din capacitatea maximă admisă și să garanteze distanța socială de 1,5 m;
 • Bibliotecile, atât publice, cât și private, nu pot depăși 30% din capacitatea maximă admisă;
 • Stabilimentele și unitățile sportive nu pot depăși 30% din capacitatea maximă admisă în interior și 40% în exterior; programul de activitate va fi stabilit până la ora 21:00;
 • Competițiile și evenimentele sportive se vor desfășura fără public;
 • Piscinele de uz recreativ trebuie să respecte limita de 30% din capacitatea lor; programul trebuie să fie stabilit până la ora 21:00;
 • Utilizarea locurilor de joacă și a zonelor sportive în aer liber se va realiza cu respectarea de până la 30% din capacitatea maximă permisă, iar programul va fi stabilit până la ora 21:00;
 • Orice întâlnire sau reuniune în spațiul public se limitează la un număr maxim de 6 persoane;
 • Activitățile în muzee, săli de expoziții etc. nu pot depăși 30% din capacitatea permisă, iar activitățile cu ghid se vor desfășura în grupuri de maxim 6 persoane;
 • Congresele, reuniunile, întâlnirile de afaceri, conferințe etc. se pot organiza de altă formă, fără a fi necesară prezența fizică a persoanelor într-un anumit spațiu;
 • Se suspendă activitatea sălilor de bingo, jocuri de noroc sau pariuri;
 • Este interzisă comercializarea alcoolului în intervalul cuprins între orele 21:00 și 08:00, în toate unitățile de vânzare cu amănuntul, indiferent de licența cu care operează.

ȚARA BASCILOR

Autoritățile basce au adoptat următoarele măsuri specifice de prevenire, cu caracter extraordinar, ca urmare a evoluției situației epidemiologice cauzate de pandemia de COVID-19:

 • Se limitează intrarea și ieșirea persoanelor în/din Țara Bascilor, cu următoarele excepții: oferirea de asistență în centrele sociale și unităților sanitare; predarea în unitățile de învățământ, inclusiv cele universitare; respectarea obligațiilor de muncă, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de reședință/domiciliu; acordării de asistență și îngrijire persoanelor în vârstă, minorilor, persoanelor aflate în întreținere, persoanelor cu dizabilități sau vulnerabile; sportivilor care participă la competiții; forței majore sau orice altă activitate similară celor enumerate;
 • Restricțiile de deplasare nu se aplică tranzitului rutier pe teritoriului basc;
 • Se restricționează circulația persoanelor în intervalul orar 23.00-6.00 cu următoarele excepții: achiziționarea de medicamente, produse sanitare și alte bunuri esențiale; acordarea de asistență în centrele și unitățile sanitare; acordarea de asistență în unitățile veterinare din motive urgente; respectarea obligațiilor de muncă, profesionale sau de afaceri; revenirea la locul de reședință/domiciliu; acordarea de asistență și îngrijire persoanelor vârstnice, minorilor, persoanelor aflate în întreținere, persoanelor cu dizabilități sau vulnerabile; forță majoră sau situație de necesitate; realimentarea cu combustibil în benzinării sau stații service, atunci când situația impune pentru buna desfășurarea a activităților mai sus-menționate.
 • Se limitează formarea de grupuri mai mari de 6 persoane (adulți și/sau copii), în zonele publice sau private, cu excepția coabitanților și participanților la activitățile profesionale, educative sau instituționale;
 • Se interzice intrarea/ieșirea în/din municipiul de reședință/alt municipiu mai puțin din motive de muncă, medicale, de educație sau pentru îngrijirea persoanelor vârstnice sau a celor dependente.;
 • În lăcașurile de cult se limitează participarea la 50% din capacitate, cu respectarea distanței sociale de 1,5 m;
 • În localurile de HoReCa și asociațiile gastronomice se limitează numărul de persoane la 50% din capacitate, cu respectarea distanței de fizice de 1,5 m și un număr maxim de 6 persoane la masă, atât în interior cât și în exterior; toate unitățile HoReCa trebuie să închidă până cel târziu la ora 0:00;

În ceea ce privește activitățile și spectacolele culturale, precum și localurile destinate organizării de concursuri, evenimente și activități sportive, capacitatea maximă permisă va fi în interior de până la 50%, dar nu mai mult de 400 de persoane, iar în exterior va fi de 50%, cu un maxim de 600 de persoane;

 • Transportul public funcționează până la ora 01:00;
 • Se interzice fumatul în spațiile publice atunci când persoanele nu pot menține o distanță fizică de 2 m;

Măsuri care afectează următoarele localități:

 • În Provincia Bizkaia: Abandino, Durango, Elorrio, Lermoa și Lekeitio;
 • În Provincia Guipuzkoa: Andoain, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, BEasain, Deba, Eibar, Elgoibar, Hernani, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta și Ur.

Astfel:

 • Se limitează întâlnirile sociale în afara grupului de persoane care locuiesc împreună;
 • Se anulează orice activitate care nu este esențială;
 • Se suspendă orice activitate sportivă, cu excepția competițiilor sportive oficiale aflate în desfășurare;
 • Se limitează practicarea sporturilor colective;
 • Utilizarea locurilor de joacă, a parcurilor publice și a traseelor turistice este interzisă între orele 21:00 și 6:00;
 • Vânzarea alcoolului este interzisă în unitățile comerciale între orele 21:00 și 08:00;
 • Unitățile comerciale, cu excepția unităților alimentare, a farmaciilor și benzinăriilor, trebuie să închidă până la ora 21:00;
 • Unitățile HoReCa trebuie să închidă până la ora 21:00, iar servirea se face doar la mese, în limita locurilor disponibile.

BURGOS

29 octombrie 2020

Guvernul regional din Castilia și Leon a adoptat următoarele măsuri:

 • Se limitează gruparea de persoane la orice activitate sau eveniment familial, în spațiul public sau privat la un maxim de 6, cu excepția persoanelor care locuiesc împreună;
 • Se interzic deplasările în intervalul orar 22:00 – 6:00;

CATALUNIA și INSULELE BALEARE

20 ianuarie 2021

Catalunia

În intervalul 18 ianuarie 2021 – 25 ianuarie 2021, în Catalunia se mențin măsura închiderii perimetrale a comunității autonome și măsura închiderii perimetrale a fiecărui municipiu.

În intervalul orar 2200-0600 este interzis orice tip de deplasare în afara domiciliului cu excepția situațiilor de urgență. În intervalul orar  0600-2200 rămân în vigoare următoarele măsuri obligatorii:

 • utilizarea măștilor de protecție de către populație (începând cu vârsta de 6 ani) atât în spațiile publice închise, cât și în spațiile publice deschise, independent de menținerea distanței sociale și în transportul în comun;
 • interzicerea fumatului în aer liber în cazul în care nu se poate respecta distanța minimă de 2 m;
 • interzicerea reuniunilor cu mai mult de 6 persoane, atât în mediul privat, cât și în cel public, cu excepția activităților de serviciu sau a transportului în comun. În spațiile publice (inclusiv transportul în comun) este interzis consumul de alimente și băuturi alcoolice;
 • este permisă activitatea în intervalul orar 0730-0930 respectiv 1300-1530, cu limitarea numărului de persoane din interior și exterior la 30% din capacitatea maximă a localului (terasei) și cu respectarea distanței de minim 2 m între mese. În afara intervalelor orare menționate, până la ora 2300 este permisă doar activitatea de livrare la domiciliu, cu excepția restaurantelor aparținând hotelurilor și altor unități de cazare;
 • limitarea numărului de persoane în spațiile comune ale hotelurilor și a spațiilor de cazare turistice la 50% din capacitatea maximă a zonelor comune;
 • limitarea numărului de persoane din magazine și alte spații comerciale la 30% din capacitatea maximă a localului; programul de funcționare al entităților comerciale este de maxim până la ora 2100. La sfârșit de săptămână se suspendă activitatea comercială, cu excepția vânzării produselor alimentare și de primă necesitate.

În intervalul orar  0600-2200 se recomandă evitarea deplasărilor în afara domiciliului, cu următoarele excepții:

 • în interes de serviciu, pentru deplasări la medic, școală sau pentru a oferi îngrijire persoanelor dependente;
 • la entități financiare, pentru cumpărături de alimente sau alte produse de primă necesitate, cumpărături pe bază de programare prealabilă;
 • pentru solicitarea de documente sau îndeplinirea procedurilor administrative care nu pot fi amânate sau pentru a participa la examene sau teste oficiale;
 • alte situații de forță majoră.

Insulele Baleare

În insulele Mallorca și  Ibiza,  din 7 ianuarie până inclusiv 26 ianuarie a.c., în intervalul orar 2200-0600 este interzis orice tip de deplasare în afara domiciliului, cu excepția situațiilor de urgență. În intervalul orar  0600-2200 rămân în vigoare următoarele măsuri obligatorii:

 • utilizarea măștilor de protecție de către populație (începând cu vârsta de 6 ani) atât în spațiile publice închise, cât și în spațiile publice deschise, independent de menținerea distanței sociale;
 • interzicerea fumatului în aer liber în cazul în care nu se poate respecta distanța minimă de 2 m;
 • se interzice activitatea localurilor de noapte indiferent de capacitate și organizarea de petreceri la bordul ambarcațiunilor.

Suplimentar, în perioada 13 -30 ianuarie a.c. se vor aplica următoarele măsuri restrictive:

 • se permit reuniuni publice sau private doar între persoane aparținând aceluiași grup stabil de conviețuire;
 • se suspendă activitatea restaurantelor, barurilor și cafenelelor. Se permite doar livrarea la domiciliu (până la ora 2400 ) și  comenzi la pachet (până la ora 2200), cu excepția celor din unitățile de cazare turistice și a cantinelor școlare sau din centrele profesionale;
 • se reduce activitatea tuturor entităților comerciale până la ora 2000  cu excepția magazinelor cu produse de primă necesitate (alimente, medicamente, benzinării etc.). Se suspendă activitatea centrelor comerciale tip mall;
 • plajele și parcurile sunt deschide în intervalul orar 700 - 2100 .

În perioada 16-30 ianuarie a.c., autoritățile regionale au dispus următoarele măsuri:

 • închiderea perimetrală a insulei Formentera cu excepția deplasărilor cu caracter de urgența sau serviciu;
 • se interzic circulația  și deplasările în afara domiciliului în Menorca, în intervalul orar 2200- 0600

https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/entrada_a_les_illes_balears/

CASTILLA-LA MANCHA:

20 ianuarie 2021

IMPORTANT!

Începând cu 19 ianuarie 2021, pe fondul incidenței ridicate de cazuri COVID-19 înregistrate în ultimele zile, Guvernul autonom a dispus, în regim de urgență, intensificarea măsurilor restrictive de tip 3, la nivelul întreg teritoriului regiunii Castilla-La Mancha, astfel:

 • Carantinarea perimetrală a tuturor municipiilor din cele 4 provincii care formează Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha (Toledo, Cuenca, Albacete și Ciudad Real);
 • Instituirea interdicției de circulație pentru intervalul orar 22:00 – 07:00;
 • Închiderea centrelor comerciale și a magazinelor, cu excepția celor care comercializează produse alimentare, de igienă și alte produse considerate esențiale;
 • Suspendarea activității restaurantelor, barurilor, cafenelelor și a altor unități similare, cu servire publică, cu excepția acelora din incinta spitalelor, clinicilor, hotelurilor, sediilor de societăți comerciale, școlilor, grădinițelor;
 • Închiderea cinematografelor, sălilor de teatru, sălilor de sport, sălilor de bingo, a cazinourilor, saloanelor recreative, de jocuri și pariuri.

Măsurile dispuse se aplică pe o perioadă de 10 zile, cu posibilitatea prelungirii termenului, în funcție de evoluția situației pandemice.

MĂSURI CU CARACTER GENERAL:

LOCALURI DE AGREMENT

 • Suspendarea servirii la bar în baruri și restaurante;
 • Limitarea prezenței în interiorul barurilor și restaurantelor la 50% din capacitate;
 • Reducerea capacității teraselor la 75%;
 • Pentru asigurarea măsurilor de siguranță sanitară și pentru a controla fluxul de clienți în baruri și restaurante, se interzice servirea persoanelor care nu sunt așezate la mesele din incintele aferente, atât în interior, cât și la terase;
 • Limitarea prezenței în săli de bingo, cazinouri, saloane recreative, de jocuri și pariuri la 50% din capacitatea maximă admisă;
 • Limitarea la 100 persoane în spațiu deschis, respectiv 50 persoane în spațiul închis al barurilor și restaurantelor la evenimente sociale precum nunți, botezuri, comuniuni. În cazul în care aceste evenimente se desfășoară în alte locații față de cele menționate anterior, nu se va putea depăși numărul de 6 persoane.

CENTRE SOCIO-SANITARE

 • Închiderea centrelor de zi pentru persoane vârstnice și cu dizabilități, precum și a celorlalte centre cu specific recreativ sau cultural;
 • Suspendarea vizitelor în centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice și cu dizabilități, precum și în centrele socio-sanitare;
 • Interzicerea ieșirilor din centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice; în cazul în care se impun ieșiri, la revenirea în centrele rezidențiale, persoanele în cauză se vor supune măsurii carantinării;
 • În alte centre rezidențiale pentru persoane cu dizabilități fizice, psihice și în centrele de minori se permit ieșirile, în cazul în care persoanele nu prezintă simptome COVID-19.

ACTIVITĂȚI RELIGIOASE, CU CARACTER SOCIAL

 • Limitarea numărului de participanți la 6 pentru ceremonii funerare și priveghi;
 • Limitarea la 40% din capacitate în spații închise a numărului maxim de participanți la evenimente sociale precum nunți, botezuri, comuniuni iar în aer liber maxim 100 persoane, cu respectarea distanțării sociale și a celorlalte norme de prevenție COVID-19.

MĂSURI COMPLEMENTARE

 • Suspendarea activităților recreative în grup, precum: spectacole, evenimente culturale, sportive, care presupun o participare semnificativă de persoane. Aceste activități pot avea loc în grupuri de maxim 6 persoane;
 • Evenimentele sportive: competițiile oficiale se pot desfășura în prezența unui public de maxim 300 persoane, în condițiile de ocupare a unei suprafețe de maxim 30% din capacitatea unui spațiu închis și a unui public de maxim 500 persoane, în spații deschise, de maxim 50 % din capacitatea acestora. În ambele cazuri, ocuparea se va face pe baza locurilor rezervate în prealabil;

Competițiile și activitățile sportive fără caracter oficial se pot organiza în grupuri de maxim 6 persoane.

Instalațiile sportive se vor ocupa în proporție de maxim 30% în interior și 60% în exterior.

 • Vizitele organizate la monumente și obiective culturale se vor limita la grupuri de maxim 6 persoane;
 • Cinematografe, teatre, săli de spectacole, biblioteci și muzee: limitarea publicului la 30% din capacitate;
 • Hoteluri: limitarea la 75% din capacitate a spațiilor de cazare din sectorul hotelier și la 50% a spațiilor de uz comun;
 • Cursuri, seminarii, congrese: prezență de maxim 30 persoane, cu respectarea ocupării a maxim 50% din capacitate;
 • Piscinele publice continuă să rămână închise;
 • Târgurile și piețele în aer liber: reducerea capacității la 1/3 din capacitatea obișnuită, cu menținerea unei distante de cel puțin 4 metri între standuri;
 • Parcurile și grădinile publice: închise în intervalul 22:00 - 08:00;
 • Magazine și boutique-uri: se intensifică măsurile sanitare, limitând numărul de persoane astfel încât să se asigure în permanență respectarea distanței sociale de 1.5 metri în interiorul acestora.
 • Supermarketuri și centre comerciale: limitarea la 50% din capacitatea maximă;

Pe lângă măsurile menționate anterior, rămase în vigoare, Administrația de Sănătate Publică regională impune diverse măsuri preventive, pentru perioade de 14 zile, în funcție de specificul localității și de alte criterii circumstanțiale: în localitățile sau zonele cu focare active de COVID-19; în situația în care se constată o creștere alarmantă a numărului de persoane infectate care poate duce la răspândirea SARS-CoV-2.

Comunitatea Autonomă Andaluzia (CAA)

update 19 ianuarie 2021

Măsuri sanitare generale aplicabile pe tot teritoriul CAA

 • utilizarea măștilor sanitare de protecție de către populație (pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani) atât în spațiile publice închise, cât și în spațiile publice deschise, independent de existența sau nu a distanței fizice de 1.5 metri între persoane; este obligatorie utilizarea măștii în spațiile închise sau deschise private când există reuniuni de persoane care nu fac parte din aceeași familie și nu locuiesc împreună, chiar dacă se poate garanta distanța de securitate de 1.5 metri. Este obligatorie purtarea unei măşti de protecţie în baruri şi restaurante până la momentul servirii.

Utilizarea măștii nu este obligatorie în următoarele cazuri: la plajă, în cazul desfășurării activităților acvatice sau staționarea într-un loc fix cu respectarea distanței fizice de 1.5 metri; pe parcursul activităților profesionale desfășurate în aer liber care implică un efort fizic intens respectând distanța de 1.5 metri; în natură și în afara centrelor urbane pentru practicarea activităților individuale.

Măsuri suplimentare de control şi prevenţie aplicabile:

 • închiderea perimetrală a celor 8 provincii ce alcătuiesc CAA; mobilitatea persoanelor în și din aceste provincii fiind permisă doar în cazuri temeinic justificate;
 • limitarea mobilităţii nocturne a populaţiei în intervalul orar 20.00 – 06.00;

Notă – această măsură este cu titlu de recomandare; pentru implementarea acestei măsuri sanitare cu titlu obligatoriu, guvernul regional CAA a cerut aprobarea guvernului central spaniol;

 • numărul persoanelor care pot sta concomitent la o masă este de 4 persoane;
 • închiderea perimetrală a municipiilor unde rata incidenței calculată la 100.000 de locuitori, pentru o perioadă de 14 zile este de 500 de cazuri confirmate pozitiv;
 • în cadrul municipiilor unde rata incidenței calculată la 100.000 de locuitori, pentru o perioadă de 14 zile este de 1000 de cazuri confirmate pozitiv, toate activitățile comerciale care nu sunt considerate esențiale se vor închide; totodată, pentru aceste cazuri se va aplica și măsura izolării la domiciliu a populației;

Notă – pentru implementarea acestei măsuri guvernul regional CAA a cerut aprobarea guvernului central spaniol;

 • interzicerea vizitelor, inclusiv internarea sau externarea, în cadrul centrelor pentru persoanele în vârstă;
 • reducerea programului de funcţionare a barurilor şi restaurantelor, până la maxim ora 18:00; după ora 18.00 vor putea rămâne deschise doar cafenelele, dar fără a putea comercializa băuturi alcoolice;
 • centrele comerciale vor putea rămâne deschise până cel târziu ora 18.00;
 • reducerea capacităţii de ocupare a restaurantelor la 50%;
 • reducerea capacităţii de ocupare a centrelor comerciale la 50%;
 • suspendarea temporară a activităţii parcurilor, grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii, a atelierelor creative şi culturale;
 • închiderea totală a târgurilor şi pieţelor publice;
 • activităţile sportive sunt permise atât în aer liber, cât şi în spaţii închise, cu condiţia să nu se depăşească 50% din capacitatea maximă admisă în unitate; practicarea activităţilor sportive în grup este limitată la maxim 6 persoane;
 • cursurile pentru învăţământul gimnazial, preuniversitar şi universitar vor începe, în format prezenţial, conform planului de şcolarizare aferent anului şcolar 2020-2021 (cu excepţia municipiului Jerez de la Frontera, unde cursurile universitare se vor efectua în modul online);

Excepţii de la aplicarea măsurii suplimentare de restricţionare a mobilităţii populaţiei:

 • pentru a achiziționa medicamente, produse sanitare sau de primă necesitate;
 • accesul la serviciile de sănătate publică;
 • accesul la clinicile veterinare în caz de urgență;
 • îndeplinirea obligațiilor profesionale;
 • asistența și îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor minori sau a persoanelor cu dizabilități;
 • pentru cauze de forță majoră;
 • alimentarea autoturismului când rezultă necesar pentru desfășurarea activităților prevăzute în acest paragraf;
 • deplasarea de la/la aeroport;
 • orice altă activitate de natură similară, justificată în mod corespunzător.

Oraşe închise perimetral (rata incidenței calculată la 100.000 de locuitori, pentru o perioadă de 14 zile este de 500 de cazuri confirmate pozitiv):

Provincia Cadiz – Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, San Fernando, San Martin del T., Sanlucar de B.;

Provincia Cordoba – Cañete de las T., Fernan-Nuñez, Fuente Obejuna, Hinojosa del D., Hornachuelos, Los Blázquez, Lucena, Luque, Nueva Carteya;

Provincia Huelva – Aljaraque, Alosno, Aroche, Calañas, Cortegana, Corteconcepción, Chucena, El Cerro de A., La Palma del C., Puebla de G., Villarrasa;

Provincia Málaga – Alcaucin, Alfarnate, Algarrobo, Alhaurín de la T., Alora, Arenas, Benarrabá, Canillas de A., Cañete la R., Comares, Farajan, Gaucin, Genalguacil, Manilva, Moclinejo, Mollina, Ronda, Sayalonga, Velez-Malaga, Villanueva del R., Villanueva del T.;

Provincia Sevilla – Benacazon, Burguillos, El Viso del Alcor, La Puebla de los I., Lora de Estepa, Los Palacios y V., Osuna, Santiponce, Umbrete;

Oraşe unde sunt implementare măsuri suplimentare,

închidere perimetrală + închiderea tuturor activităţilor comerciale care nu considerate esenţiale (rata incidenței calculată la 100.000 de locuitori, pentru o perioadă de 14 zile este de 1000 de cazuri confirmate pozitiv):

Provincia Cadiz – Castellar de la F., La Linea de la C., San Jose del V., San Roque, Trebujena;

Provincia Cordoba – Añora, Belalcazar, Benameji, Dos Torres, El Carpio, El Guijo, Fuente la Lancha, La Granjuela, Peñarroya-Pueblo, Pozoblanco, Rute, Valsequillo;

Provincia Huelva – Castaño del R., Encinasola, Isla Cristina, Villalba del Alcor, Villanueva de las C.;

Provincia Malaga – Alameda, Alfarnatejo, Algatocin, Alhaurin El Grande, Almargen, Ardales, Benamocarra, Cartajima, Coin, El Borge, Igualeja, Monda, Salares, Teba;

Provincia Sevilla – Algamitas, El Garrobo, El Palmar de T., Gilena, Las Cabezas de S.J., La Puebla de C., Pruna;

Comunitatea Autonomă Extremadura (CAE)

update 19 ianuarie 2021

Măsuri sanitare generale aplicabile pe tot teritoriul CAE

Utilizarea măștilor sanitare de protecție de către populație (pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani) atât în spațiile publice închise, cât și în spațiile publice deschise, independent de existența sau nu a distanței fizice de 1.5 metri între persoane; este obligatorie folosirea măștii în spațiile închise sau deschise private când există reuniuni de persoane care nu fac parte din aceeași familie și nu locuiesc împreună, chiar dacă se poate garanta distanța fizică de 1.5 metri. Este obligatorie purtarea unei măşti de protecţie în baruri şi restaurante până la momentul servirii.

 • închiderea perimetrală a provinciilor ce alcătuiesc CAE; mobilitatea persoanelor în și din aceste provincii fiind permisă doar în cazuri temeinic justificate;
 • în municipille cu o populaţie mai mare de 5000 de persoane, se închid toate activităţile comerciale ce nu sunt considerate esenţiale;
 • se suspendă toate activităţile recreative;
 • limitarea mobilităţii nocturne a populaţiei în intervalul orar 22.00 – 06.00;
 • numărul persoanelor care pot sta concomitent la o masă este de 4 persoane;
 • reducerea capacităţii de ocupare a centrelor comerciale şi a restaurantelor la 30%;

Centrele de sănătate:

 • se suspendă vizitele în centrele pentru persoane în vârstă, precum și ieșirile de orice natură a persoanelor internate, unde există cel puțin un caz confirmat de COVID-19 sau mai mult de trei cazuri suspecte. Măsura închiderii centrului de sănătate va fi aplicabilă timp de 28 de zile de la momentul diagnosticării ultimului caz;
 • pentru internarea unui pacient nou sau în cazul revenirii unui pacient rezident în cadrul unui centru de sănătate, este obligatorie testarea moleculară negativă tip PCR pentru infecția cu COVID-19, efectuată cu cel puţin 72 de ore înainte de internare/revenire. Totodată, internarea unui pacient nou într-un centru de sănătate este permisă doar în cazul în care în centrul respectiv nu a fost raportat niciun caz nou cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
 • centrele de sănătate de zi rămân deschise doar în situațiile în care nu a fost raportat niciun caz de infectare cu COVID-19;

Nerespectarea acestor reguli va fi sancționată în conformitate cu normele aplicabile în materie de sănătate publică.  

Oraşul Autonom Melilla

Update 19 ianuarie 2021

Măsuri sanitare generale

 • utilizarea măștilor sanitare de protecție de către populație (pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani) atât în spațiile publice închise, cât și în spațiile publice deschise, independent de existența sau nu a distanței fizice de 1.5 metri între persoane; este obligatorie folosirea măștii în spațiile închise sau deschise private când există reuniuni de persoane care nu fac parte din aceeași familie și nu locuiesc împreună, chiar dacă se poate garanta distanța fizică de 1.5 metri. Este obligatorie purtarea unei măşti de protecţie în baruri şi restaurante până la momentul servirii.

Utilizarea măștii nu este obligatorie în următoarele cazuri: la plajă, în cazul desfășurării activităților acvatice sau staționarea într-un loc fix cu respectarea distanței fizice de 1.5 metri; pe parcursul activităților profesionale desfășurate în aer liber care implică un efort fizic intens respectând distanța de 1.5 metri; în natură și în afara centrelor urbane pentru practicarea activităților individuale.

Măsuri sanitare excepţionale (aplicabile pentru o perioadă de 14 zile calendaristice, începând cu 9 noiembrie 2020). Aceste măsuri vor putea fi prelungite, în funcţie de evoluţia epidemiologică.

 • închiderea perimetrală a oraşului autonom Melilla, deplasările persoanelor în și din oraş fiind permisă doar în cazurile temeinic justificate;
 • limitarea circulației nocturne a populaţiei pentru intervalul 22:00 – 06:00;
 • reducerea numărului maxim de persoane care pot sta concomitent la o masă la 3;
 • reducerea programului de funcţionare a centrelor comerciale, acestea pot funcţiona până la maxim ora 20.00, cu excepția magazinelor alimentare care pot funcţiona până la maxim ora 22.00;
 • interzicerea vizitelor în cadrul căminelor pentru persoanele în vârstă;
 • închiderea restaurantelor şi teraselor, fiind permisă doar livrarea la domiciliu;
 • reducerea numărului maxim de persoane care pot participa la reuniuni (publice sau private) la 6 persoane.

Oraşul Autonom Ceuta

update 19 ianuarie 2021

Măsuri sanitare generale aplicabile

 • utilizarea măștilor sanitare de protecție de către populație (pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani) atât în spațiile publice închise, cât și în spațiile publice deschise, independent de existența sau nu a distanței fizice de 1.5 metri între persoane; este obligatorie folosirea măștii în spațiile închise sau deschise private când există reuniuni de persoane care nu fac parte din aceeași familie și nu locuiesc împreună, chiar dacă se poate asigura menținerea  distanței de 1.5 metri. Este obligatorie purtarea unei măşti de protecţie în baruri şi restaurante până la momentul servirii.

Utilizarea măștii nu este obligatorie în următoarele cazuri: la plajă, în cazul desfășurării activităților acvatice sau staționarea într-un loc fix cu respectarea distanței fizice de 1.5 metri; pe parcursul activităților profesionale desfășurate în aer liber care implică un efort fizic intens respectând distanța de securitate de 1.5 metri; în natură și în afara centrelor urbane pentru practicarea activităților individuale.

 • reducerea capacităţii de ocupare a restaurantelor şi barurilor la 30% în interior şi 50% în exterior;
 • reducerea numărului maxim de persoane care pot sta concomitent la o masă la 4;
 • reducerea programului de funcţionare a centrelor comerciale (până la maxim ora 22.00);

Măsuri sanitare excepţionale (aplicabile pentru o perioadă de 14 zile calendaristice, începând cu 9 noiembrie 2020). Aceste măsuri vor putea fi prelungite, în funcţie de evoluţia epidemiologică.

 • închiderea perimetrală a oraşului autonom Ceuta, deplasările persoanelor în și din oraş fiind permisă doar în cazurile temeinic justificate;
 • limitarea circulației nocturne a populaţiei pentru intervalul 22:00 – 07:00.

COMUNITATEA VALENCIANĂ

update 20.01.2021

Noile măsuri se vor aplica începând de joi, 21 ianuarie 2021, ora 00.00, timp de 14 zile.

Astfel, vor fi instituite următoarele măsuri:

 • Se închid restaurantele și barurile (va fi permisă doar livrarea produselor pentru consum la domiciliu).
 • Magazinele neesențiale vor închide la ora 18.00 (rămân deschise magazinele esențiale: cu produse alimentare, farmaciile).
 • Se închid sălile de sport

Restricțiile referitoare la intrarea și ieșirea din Comunitatea Valenciană vor continua până pe 31 ianuarie, cu excepția cazurilor deosebite: reîntoarcerea la reședința obișnuită, îngrijirea rudelor, examene oficiale, deplasare la locul de muncă, deplasări la centrele sanitare sau cazuri de forță majoră.

Reuniunile socio-familiale sunt limitate la 6 persoane.

ARAGON

La începutul lunii august, Guvernul Regional din Aragon a adoptat noi măsuri cu caracter preventiv, aplicate pe întreg teritoriul comunității autonome, pentru a controla transmiterea comunitară a bolii, în special în spațiile de agrement:

 • Limitarea programului localurilor de agrement nocturn, care vor închide înainte de ora 1:00;
 • Evitarea formării grupurilor mai mari de 10 persoane în spațiile publice și private;
 • Interzicerea petrecerilor cu consum de băuturi alcoolice în zonele publice;
 • Interdicția întrunirii diverselor tipuri de colectivități.

Începând cu luna iulie, Zaragoza și provinciile Bajo Cinca, Bajo Aragon-Caspe, Central și Monegros au revenit la „faza a 2-a”.

Purtarea măștilor sanitare de protecție de către populație a devenit obligatorie în Aragon, atât în spațiile publice închise, cât și în cele deschise, iar din 16 iulie 2020 se recomandă rezidenților din Zaragoza să evite toate deplasările care nu sunt strict necesare.

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Ghidul lucrătorului român în Spania este disponibil aici: http://madrid.mae.ro/local-news/2243

Măsuri de prevenție a riscurilor de sănătate si securitate în muncă prin expunere la Covid-19: https://madrid.mae.ro/node/2249;

Alte informații utile pe probleme de muncă si în materie socială: https://madrid.mae.ro/local-news/2234https://madrid.mae.ro/local-news/2248;

Alte măsuri de protecție a persoanelor vulnerabile în contextul crizei provocate de COVID-19: se admite solicitarea de credite pentru plata chiriei a persoanelor care au rămas fără venituri; ajutoare economice (70% din totalul cotizat la stat) pentru îngrijitoarele de la domiciliu care și-au pierdut slujba, un ajutor de 430 de euro pe timp de o lună pentru sezonierii care nu au cotizat suficient pentru a avea dreptul la șomaj. 

În atenția cetățenilor români aflați deja în Spania și interesați să lucreze în sectorul agricol, informații utile pot fi accesate aici: https://madrid.mae.ro/local-news/2238.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă lucrătorilor, cetățeni români, care se află la acest moment în Spania ca, în cazul în care întâmpină probleme legate de contractele de muncă, să aibă în vedere următoarele demersuri: 

Lucrători cu contracte de muncă în derulare:

Lucrători cu contracte de muncă finalizate:

Angajații care au un contract de muncă în derulare sunt sfătuiți să își contacteze angajatorul pentru a se informa cu privire la deciziile luate de acesta în contextul măsurilor anunțate de autoritățile spaniole.

Măsurile adoptate de Guvernul spaniol prevăd următoarele:

 • reducerea programului de muncă, dacă nu este posibilă munca la distanță;

 • facilitarea muncii de la domiciliu (teletrabajo);

 • încadrarea infectării cu COVID-19 în categoria bolilor profesionale și echivalarea contaminării sau stării de carantină impuse pentru COVID-19 cu incapacitate temporară provocată ca urmare a unui accident de muncă, situație ce permite încasarea unor compensații materiale mai mari de către angajat;

 • facilitarea ERTE (șomaj tehnic), pe durata căruia lucrătorul va primi prestația pentru șomaj, fără a se lua în considerare perioadele cotizate, care vor putea fi valorificate integral ulterior, în cazul unei viitoare concedieri după normalizarea situației.

reducerea programului de muncă, dacă nu este posibilă munca la distanță;

facilitarea muncii de la domiciliu (teletrabajo);

încadrarea infectării cu COVID-19 în categoria bolilor profesionale și echivalarea contaminării sau stării de carantină impuse pentru COVID-19 cu incapacitate temporară provocată ca urmare a unui accident de muncă, situație ce permite încasarea unor compensații materiale mai mari de către angajat;

facilitarea ERTE (șomaj tehnic), pe durata căruia lucrătorul va primi prestația pentru șomaj, fără a se lua în considerare perioadele cotizate, care vor putea fi valorificate integral ulterior, în cazul unei viitoare concedieri după normalizarea situației.

Lucrătorii pe cont propriu (autónomos):

 • facilitarea accesului la prestația pentru încetarea activității, acordată pe durata crizei, iar timpul de acordare nu va influența dreptul de acordare a acestei prestații ulterior, după încetarea crizei, dacă persoana va fi în situația de a o solicita.

facilitarea accesului la prestația pentru încetarea activității, acordată pe durata crizei, iar timpul de acordare nu va influența dreptul de acordare a acestei prestații ulterior, după încetarea crizei, dacă persoana va fi în situația de a o solicita.

Persoanele pentru care perioada contractuală a expirat au următoarele posibilități:

 • încasarea drepturilor derivate din încheierea contractului de muncă și a celor de șomaj cuvenite, conform perioadei de cotizare;

 • cei care nu și-au recuperat în totalitate drepturile legate de raporturile de muncă, trebuie să se adreseze inspectoratelor teritoriale de muncă sau autorităților locale competente (garda civilă/poliție, după caz), înainte de a părăsi teritoriul Spaniei, pentru a semnala aspectele problematice legate de derularea/încheierea contractului de muncă.

încasarea drepturilor derivate din încheierea contractului de muncă și a celor de șomaj cuvenite, conform perioadei de cotizare;

cei care nu și-au recuperat în totalitate drepturile legate de raporturile de muncă, trebuie să se adreseze inspectoratelor teritoriale de muncă sau autorităților locale competente (garda civilă/poliție, după caz), înainte de a părăsi teritoriul Spaniei, pentru a semnala aspectele problematice legate de derularea/încheierea contractului de muncă.

Demersurile ambasadei în contextul pandemiei COVID-19 

[1] https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200805/2391/AnuncioC3K1-050820-2_gl.html

[2] România este exclusă din lista publicată în această săptămână.

 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie

Aboneaza-te la buletinul nostru informativ si fii primul care afla despre cele mai noi zboruri directe, cele mai recente stiri ale companiilor aeriene, oferte si promotii de bilete de avion low-cost.

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular