Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Italia

Data ultimei actualizări: 24.11.2020

STARE DE URGENȚĂ: DA. La data de 7 octombrie 2020, Consiliul de Miniștri al Republicii Italiene a prelungit starea de urgență în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, până la data de 31 ianuarie 2021.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI DIN ROMANIA ÎN ITALIA:

La data de 3 noiembrie 2020, autoritățile italiene au semnat un nou Decret prin care au fost prelungite aceste măsuri în contextul pandemiei de COVID-19, acesta fiind aplicabil în perioada 5 noiembrie - 3 decembrie a.c.

Excepții de la obligația de autoizolare la sosire în Italia aplicate cetățenilor care sosesc sau au tranzitat România în ultimele 14 zile cu condiția să nu prezinte simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2:

 • echipaje ale mijloacelor de transport;
 • personal navigant;
 • deplasărilor dinspre și către statele și teritoriile menționate în lista A (San Marino, Sfântul Scaun);
 • persoane care intră în Italia pentru motive de muncă reglementate de protocoale speciale de siguranță, aprobate de autoritatea sanitară competentă;
 • în cazul intrărilor din motive care nu suportă amânare, inclusiv participarea la evenimente sportive și expoziții la nivel internațional, în urma obținerii unei autorizații din partea Ministerului Sănătății și cu obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controalele, adeverința care confirmă efectuarea, în cele 72 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, având rezultat negativ.

De asemenea, sunt exceptate de la autoizolare persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții: nu prezintă simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2, nu au călătorit în ultimele 14 zile anterior momentului intrării în Italia în state sau teritorii aflate pe lista F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, Kuwait, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, Muntenegru, Columbia, Serbia/Kosovo) și se încadrează într-una din următoarele situații:

 • persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) pentru motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • cetățenii și rezidenții unui stat membru UE sau ai statelor și teritoriilor indicate în lista A (San Marino, Sfântul Scaun), lista B (Austria, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Andorra, Principatul Monaco), lista C (Belgia, Franța, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Cehia și Spania) și lista D (Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, România, Rwanda, Republica Coreea, Thailanda, Tunisia, Uruguay), din Anexa 20 care se deplasează în Italia din motive dovedite de muncă și care nu s-au aflat sau tranzitat unul sau mai multe state și teritorii indicate în lista C;
 • personalul sanitar care intră în Italia în scopul exercitării profesiilor sanitare, inclusiv în cazurile de exercitare temporară prevăzute de art. 13 din Decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, modificat prin legea nr. 27/2020;
 • lucrătorii transfrontalieri care intră și ies pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce apoi la propriul domiciliu, reședință sau locuință;
 • personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care revine în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maxim 120 de ore (5 zile);
 • funcționarii și agenții, oricum ar fi ei denumiți, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenți diplomatici, personal tehnic-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționari și angajați consulari, personal militar și forțe de poliție italiene sau străine, precum și pompieri în exercițiul funcțiunii;
 • elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința, și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână.

Începând cu luna iulie, oricine intră în Italia din străinătate este obligat să prezinte transportatorului sau autorităților italiene abilitate să efectueze controale, o declarație pe proprie răspundere, cu indicarea clară a următoarelor elemente:

 • În cazurile în care există obligația impusă de către autoritatea sanitară, este obligatorie prezentarea unei adeverințe către transportator la momentul îmbarcării, precum și către orice persoană desemnată să efectueze controale, care să ateste efectuarea, în cele 72 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon și cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2.
 • Persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, în statele sau teritoriile menționate în listele C, D, E și F din anexa 20, chiar dacă sunt asimptomatice, sunt obligate să comunice de îndată sosirea pe teritoriul național Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității sanitare competente teritorial.
 • În cazul apariției unor simptome specifice COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate și să se autoizoleze, în așteptarea dispozițiilor ulterioare din partea autorității sanitare.
 • De asemenea, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, statele sau teritoriile menționate în listele D, E și F din anexa 20, chiar dacă sunt asimptomatice, vor respecta următoarele obligații:
 • Prin derogare, în cazul intrării pe teritoriul Italiei cu o cursă aeriană cu caracter regulat, este permisă continuarea călătoriei cu altă cursă aeriană cu caracter regulat, către destinația finală indicată în declarația întocmită, cu condiția de a nu părăsi zonele special dedicate din cadrul terminalelor.
 • În situațiile sus-menționate, dacă de la locul de intrare pe teritoriul italian sau de la locul de debarcare din mijlocul de transport cu caracter regulat utilizat pentru a intra în Italia, nu este posibilă deplasarea în mod efectiv la locuința sau reședința indicată ca loc de desfășurare a perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare. Autoritatea sanitară competentă teritorial informează imediat Protecția Civilă Regională care, în coordonare cu Departamentul de protecție civilă din cadrul Președinției Consiliului de Miniștri, stabilește modalitățile și locul unde să fie efectuată supravegherea sanitară și autoizolarea, cu cheltuielile în sarcina exclusivă a persoanelor supuse măsurii menționate anterior. În cazul apariției de simptome de infectare cu SARS-CoV-2 , persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate.
 • Pe durata perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare, persoanele supuse acestei măsuri și care nu prezintă simptome de infectare cu SARS-CoV-2 pot reîncepe derularea unei noi perioade de supraveghere sanitară și autoizolare la o altă locuință sau reședință, diferită de cea indicată anterior de către Autoritatea sanitară, cu condiția completării și transmiterii declarației aferente, cu indicarea itinerarului care urmează a fi parcurs și a faptului că transferul către noua locuință sau reședință se va realiza exclusiv cu un mijloc privat de transport.
 • Autoritatea sanitară competentă teritorial asigură respectarea obligației de autoizolare.
 • În cazul apariției unor simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana supravegheată trebuie să notifice imediat medicul generalist sau medicul pediatru ales și autoritatea sanitară, să poarte masca chirurgicală și să se izoleze de celelalte persoane cu care locuiește într-o cameră separată, asigurând o ventilație naturală adecvată, în așteptarea transferului la spital, în caz de necesitate.
 • Autoritatea sanitară va contacta zilnic persoana sub supraveghere pentru monitorizarea stării de sănătate.
 • În cazul șederii sau tranzitului în cele 14 zile anterioare intrării în Italia într-unul sau mai multe state sau teritorii dintre cele indicate în lista C din anexa 20, se aplică una dintre următoarele măsuri preventive, în mod alternativ: obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării, precum și oricărei persoane desemnate să efectueze controale, adeverința care confirmă efectuarea, în cele 72 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon și cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2; obligația de a se supune unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, la momentul sosirii în aeroport, port sau frontieră, atunci când este posibil, sau în termen de maxim 48 de ore de la intrarea pe teritoriul italian, la unitatea sanitară locală competentă; până la efectuarea testului la unitatea sanitară locală competentă, persoanele sunt obligate să se autoizoleze în propria locuință sau reședință.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI DIN ITALIA ÎN ROMÂNIA:

În conformitate cu Hotărârea nr. 51 din 2.11.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, începând cu data de 3 noiembrie 2020, Italia a fost inclusă pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat.

Astfel, pentru persoanele care sosesc din Italia în România se aplică următoarele reguli:

Excepții și prevederi privind tranzitul:

 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • în cazul intrării în Italia cu o cursă aeriană de linie, este permisă continuarea călătoriei cu un alt mijloc de transport aerian de linie către destinația finală menționată în declarație, cu condiția de a nu părăsi zonele special amenajate în interiorul aeroporturilor.
 • pasagerii vaselor de croazieră care debarcă în Italia la încheierea croazierei au voie să se întoarcă în propria țară (cu cheltuieli în sarcina armatorului);
 • la îmbarcarea în avion / navă cu destinația Italia, este necesar să completați o declarație pe propria răspundere (model formular MAE), specificând în mod clar că vă aflați în tranzit înspre propria locuință care se află într-o țară diferită de Italia. Dacă prezentați simptomele virusului SARS-CoV-2, trebuie să înștiințați telefonic imediat autoritățile sanitare locale competente și să respectați instrucțiunile acestora.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Este interzisă sosirea în Italia pentru persoanele care, în cele 14 zile anterioare, s-au aflat în sau au tranzitat: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, Columbia,  Kuwait, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, Serbia/Kosovo.

 • cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Acordului Schengen, ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ai Andorrei, ai Principatului Monaco, ai Republicii San Marino, ai Statului Vatican și membrilor de familie ai acestora, astfel cum sunt definiți la art. 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 29 aprilie 2004, cu privire la dreptul cetățenilor Uniunii și al membrilor familiilor lor la deplasare și ședere în mod liber, pe teritoriul statelor membre, care modifică Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 și abrogă directivele 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE;), cu reședința înregistrată în Italia la o dată anterioară celei indicate în lista F din Anexa 20;
 • Conform decretului din 07.09.2020, la art. 4, alin. 1, după litera i), se adaugă următoarea: „i-bis) intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul/locuința/reședința unei persoane dintre cele menționate la literele f) și h), de care, chiar în lipsa conviețuirii, este legat printr-o relație afectivă stabilă”;
 • echipajul și personalul navigant al mijloacelor de transport;
 • funcționarii și agenții, oricum ar fi denumiți, ai Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenții diplomatici, personalul tehnic-administrativ al misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personalul militar, italian și străin în exercițiul funcțiunii. 

Înainte de a efectua o călătorie în străinătate, se recomandă verificarea regulilor stabilite în statul de destinație și în eventualele state de tranzit. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pagina de internet a Consiliului de Miniștri din http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa, precum și secțiunea dedicată de pe site-ul Ministerului italian al Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale (informații actualizate periodic).

Măsuri pe plan intern:

La data de 20 noiembrie a.c., a fost emisă o nouă Ordonanță a Ministerului Sănătății italian, prin care au fost stabilite noi regiuni/teritorii cu risc ”ridicat” sau ”foarte ridicat” de infectare. Noua ordonanță a intrat în vigoare începând cu data de 22 noiembrie2020, până la data de 03 decembrie 2020. Astfel, se adaugă în lista zonelor roșii-nivel de risc foarte ridicat regiunea Abruzzo.

Măsuri aplicabile regiunilor și/sau teritoriilor catalogate ca făcând parte din ”scenariul 3” și caracterizate de un nivel de risc ridicat (zone portocalii) - Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia și Marche:

Se interzice intrarea și ieșirea în/din aceste zone cu excepția cazurilor justificate de muncă, situații strict necesare sau motive de sănătate. Sunt permise: deplasările pentru asigurarea învățământului didactic cu prezență fizică, întoarcerea la propriul domiciliu/locuință/rezidență, tranzitul spre teritorii asupra cărora nu au fost implementate măsuri restrictive.

Se interzice orice deplasare cu mijloacele de transport public sau privat în localități diferite de cele de rezidență/domiciliu/locuință, cu excepția celor efectuate în interes de muncă, studiu, sănătate, pentru situații de necesitate, pentru desfășurarea de activități sau pentru a beneficia de servicii care nu au fost suspendate în localitatea respectivă.

Se suspendă activitatea restaurantelor (printre care baruri, pub-uri, restaurante, magazine de înghețată, cofetării) cu excepția cantinelor și catering-ului contractual (pentru spitale, școli etc.), a căror activitate poate continua cu respectarea normelor și protocoalelor de prevenție. Rămân permise activitățile restaurantelor cu livrare la domiciliu, precum și serviciile de alimentație de tip „take-away” până la ora 22.00, cu interzicerea consumului în locația respectivă sau în apropierea acesteia.

Măsuri aplicabile regiunilor și/sau teritoriilor catalogate ca făcând parte din ”scenariul 4” și caracterizate de un nivel de risc foarte ridicat (zone roșii) – Abruzzo, Calabria, Lombardia, Piemont, Valle d'Aosta, Toscana, Campania, Provincia Autonomă Bolzano:

Se interzice intrarea și ieșirea în/din aceste zone, precum și circulația în interiorul acestora, cu excepția cazurilor legate de muncă, situații strict necesare sau motive de sănătate. Sunt permise: deplasările pentru asigurarea învățământului didactic cu prezență fizică, întoarcerea la propriul domiciliu/locuință/rezidență, tranzitul spre teritorii asupra cărora nu au fost implementate măsuri restrictive.

Sunt suspendate activitățile comerciale cu amănuntul, cu excepția vânzării produselor alimentare și de primă necesitate. Este suspendată activitatea piețelor, indiferent de specific, cu excepția vânzării produselor alimentare.

Se suspendă activitatea restaurantelor (printre care baruri, restaurante, magazine de înghețată, cofetării), cu excepția cantinelor și catering-ului contractual (pentru spitale, școli etc.), a căror activitate poate continua cu respectarea normelor și protocoalelor de prevenție. Rămân permise activitățile restaurantelor cu livrare la domiciliu, precum și serviciile de alimentație de tip „take-away” până la ora 22.00, cu interzicerea consumului în locația respectivă sau în apropierea acesteia.

Se suspendă activitatea sălilor de fitness, bazinelor de înot, piscinelor și spa-urilor, desfășurate inclusiv în centre sportive în aer liber, precum și evenimentele și competițiile sportive.

Este permisă desfășurarea activităților sportive individuale în apropierea propriei locuințe, cu respectarea distanței interpersonale de minim 1 metru și cu purtarea măștii de protecție.

Se suspendă frecventarea cursurilor universitare și din învățământul superior. Cursurile de formare și practică pentru medici și alte activități de natură medicală pot fi efectuate cu prezență fizică.

Angajatorii din sectorul public limitează prezența personalului la locul de muncă pentru asigurarea exclusivă a activității considerate indispensabile și care necesită prezență fizică.

Autoritățile regionale pot adopta unele măsuri suplimentare mai restrictive, în funcție de evoluția datelor epidemiologice. Vă recomandăm să vă informați cu atenție privind măsurile valabile în regiunea în care urmează să călătoriți.

Prin Decretul Lege 19/25.03.2020, în vigoare din 26 martie, au fost aprobate dispoziții privind regimul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea restricțiilor stabilite pentru limitarea răspândirii COVID-19. Cu excepția cazului în care fapta nu constituie infracțiune, sunt prevăzute sancțiuni pecuniare între 400 și 3000 Euro. În situația în care încălcarea restricțiilor se realizează de o persoană aflată în autovehicul, cuantumul sancțiunii se mărește cu o treime.

Nu sunt permise derogări de la noile prevederi.

ALTE INFORMAȚII UTILE: Ambasada României în Republica Italiană a pus la dispoziție o serie de informații pentru lucrătorii români din Italia, care pot fi consultate pe site-ul misiunii diplomatice, secțiunea Muncă și Afaceri Sociale: http://roma.mae.ro/node/1013.

Datele de contact ale misiunilor României în Italia – AICI.

 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie

Aboneaza-te la buletinul nostru informativ si fii primul care afla despre cele mai noi zboruri directe, cele mai recente stiri ale companiilor aeriene, oferte si promotii de bilete de avion low-cost.

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular