Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Covid-19Situatia Coronavirus Italia - 02.12.21

Populatie: 60,335,946 Cazuri azi: 0 Active/Milion: 3,311 Populatie infectata: %0.331

Italia

Data ultimei actualizări: 24 noiembrie 2021

STARE DE URGENȚĂ: DA, până la data de 31 decembrie 2021

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI DIN ROMÂNIA ÎN ITALIA:

În luna octombrie 2021, Ministerul Sănătății italian a emis o ordonanță care se aplică în perioada 26 octombrie – 15 decembrie 2021.

Potrivit actului normativ, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul României în ultimele 14 zile (România fiind inclusă alături de alte state pe lista C din ordonanță) au obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze verificări un certificat verde COVID-19 emis sau recunoscut în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) lit. a), b) și c) din decretul lege din 22 aprilie 2021, nr. 52, care atestă una din situațiile următoare:

 • vaccinarea anti-SARS-CoV-2, cu certificarea finalizării schemei de vaccinare de cel puțin 14 zile;
 • vindecarea de COVID-19, cu încetarea perioadei de izolare prescrisă în urma infecției cu SARS-CoV-2;
 • efectuarea, cu 48 ore înainte de intrarea pe teritoriul național, a unui test antigen rapid sau cu 72 ore înainte a unui test molecular (PCR), teste al căror rezultat indicat să fie negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, orice persoană care sosește în Republica Italiană este obligată să completeze un formular digital de localizare (https://app.euplf.eu) a pasagerilor și să dovedească acest lucru (pe un dispozitiv mobil sau în format hârtie) transportatorului sau oricărei persoane desemnate să efectueze verificări.

Pentru mai multe informații, inclusiv pentru călătoriile cetățenilor români care sosesc în Italia din alte state, se recomandă consultarea paginii de internet: COVID-19 SURVEY (viaggiaresicuri.it).

Verificările certificărilor menționate mai sus, se vor efectua, potrivit reglementărilor emise de autoritățile italiene, de către transportatori la momentul îmbarcării pasagerilor în mijloacele de transport, sau de către orice persoană desemnată să efectueze verificări.

De asemenea, conținutul certificărilor trebuie să fie într-o limbă de circulație internațională (italiană, engleză, franceză sau spaniolă).

Copiii cu vârsta sub șase (6) ani sunt exceptați de la măsura efectuării testului molecular sau antigen, dar nu de la obligația izolării, acolo unde este cazul. Astfel, minorii cu vârsta sub șase (6) ani care sunt însoțiți de părintele sau părinții care se află în posesia unui certificat de vaccinare sau de recuperare în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2, nu sunt obligați să se supună izolării dacă măsura nu se impune și părinților.

Această excepție nu se aplică și minorilor în vârstă de șase (6) ani sau peste șase (6) ani pentru care nu se prezintă nicio dovadă că s-a efectuat testul molecular sau antigen în scopul intrării în Italia.

La intrarea pe teritoriul italian, persoanele care nu îndeplinesc condițiile menționate anterior au următoarele obligații:

 • să se supună măsurii de supraveghere sanitară și să efectueze autoizolarea, pentru o perioadă de 5 zile, la domiciliul sau reședința indicate în formularul digital de localizare, informând Departamentul de Prevenire al Autorității locale de sănătate competente;

Prevederile anterioare se aplică și călătoriilor din statele aflate pe lista C din ordonanță (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca (inclusiv Insulele Feroe și Groenlanda), Estonia, Finlanda, Franța (inclusiv Guadelupa, Martinica, Guyana, Réunion, Mayotte și excluzând alte teritorii situate în afara Continentului european), Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda (cu excepția teritoriilor situate în afara continentului european), Polonia, Portugalia (inclusiv Azore și Madeira), Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv teritoriile de pe continentul african), Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Andorra, Principatul Monaco).

În perioada 26 octombrie – 15 decembrie 2021, următoarele categorii de persoane, cu condiția să nu prezinte simptome COVID-19, sunt exceptate de la cerințele testării/certificării/autoizolării și testării ulterioare, fiind însă necesară completarea formularului de localizare a pasagerilor (PLF):

 • echipaje ale mijloacelor de transport;
 • personalul navigant;
 • persoanele care se deplasează dinspre și către statele și teritoriile menționate în lista A (Republica San Marino, Vatican) din anexa 20 a decretului Președintelui Consiliului de Miniștri din 2 martie 2021;
 • persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) din motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • lucrătorii transfrontalieri care intră și ies din Italia pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce la domiciliul sau reședința acestora (nu se aplică călătoriilor din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord);
 • personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care revine în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maxim 120 de ore (5 zile);
 • funcționarii și agenții, oricum ar fi ei denumiți, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenții diplomatici, personalul tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personalul militar și forțele de poliție italiene sau străine, precum și pompierii în exercițiul funcțiunii;
 • elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână.
 • persoanele care se întorc în Italia după un sejur în străinătate mai mic de 48 de ore și la o distanță mai mică de 60 km de casă/domiciliu/reședința din Italia, cu condiția ca aceste călătorii să aibă loc prin mijloace de transport private. În acest caz nu este necesară nici completarea formularului de localizare a pasagerilor (dPLF);
 • persoanele care rămân pentru o perioadă care nu depășește patruzeci și opt (48) de ore în localitățile aflate pe teritoriul național situate la o distanță de cel mult 60 km de locul de reședință sau domiciliul din străinătate, cu condiția ca deplasarea să aibă loc prin mijloace private. În acest caz nu este necesară nici completarea formularului de localizare a pasagerilor (dPLF).

ATENȚIE! Pentru echipajele mijloacelor de transport provenind din străinătate, care nu dețin certificatul verde COVID-19 (sau alte certificate de vaccinare recunoscute de către EMA sau certificate de vaccinare recunoscute ca fiind echivalente prin Circulara Ministerului Sănătății italian), este permis accesul la locurile dedicate operațiunilor de încărcare/descărcare marfă doar cu condiția ca respectivele operațiuni să fie efectuate de către alt personal care deține certificat verde COVID-19.

În perioada 26 octombrie – 15 decembrie 2021, cu condiția să nu prezinte simptome COVID-19, sunt exceptate de la cerințele de autoizolare și testare ulterioară, următoarele categorii de persoane: 

 • persoanele care intră în Italia pentru motive de muncă reglementate de protocoale speciale de securitate, aprobate de autoritatea sanitară competentă;
 • persoanele ale căror intrări pe teritoriul italian nu suportă amânare, cu obținerea în prealabil a unei autorizații din partea Ministerului Sănătății și cu obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării, un certificat care atestă efectuarea, cu 48 de ore anterioare, a unui test de tip molecular sau antigen;
 • cetățenii și rezidenții unui stat membru al Uniunii Europene sau ai celorlalte state și teritorii indicate în listele A, B, C și D din atașamentul 20 care intră în Italia pentru motive de muncă, cu excepția cazurilor în care în ultimele paisprezece zile înainte de intrarea în Italia au stat sau au tranzitat unul dintre statele menționate în lista C;
 • personalul sanitar care intră în Italia pentru exercitarea calificărilor profesionale de sănătate, inclusiv exercițiul temporar menționat la art. 13 din decretul-lege din 17 martie 2020, nr. 18;
 • personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care revine în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maxim 120 de ore (5 zile);
 • funcționarii și agenții, oricum ar fi ei denumiți, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenții diplomatici, personalul tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personalul militar și forțele de poliție italiene sau străine, precum și pompierii în exercițiul funcțiunii;
 • intrările pentru competițiile sportive de interes național;
 • pasagerii zborurilor „Covid tested”, astfel cum sunt definite de Ministerul Sănătății din Italia.

ATENȚIE! Pentru categoriile de persoane care nu se regăsesc printre excepțiile enumerate mai sus, este obligatorie prezentarea rezultatului negativ al unui test molecular (tip PCR) sau de captură antigen pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterior intrării pe teritoriul italian.

Excepții cu autorizarea Ministerului Sănătății italian:

Ministerul Sănătății poate autoriza intrarea în Italia pe baza protocoalelor specifice sau a prevederilor legale în următoarele cazuri:

 • intrarea din motive de muncă reglementată de protocoale speciale de securitate, aprobate de autoritatea sanitară competentă;
 • intrări din motive care nu suportă amânare, sub rezerva autorizării Ministerului Sănătății și cu obligația de a prezenta transportatorului în momentul îmbarcării și oricărei persoane desemnate să efectueze verificări a unui test antigen sau molecular efectuat cu 48 de ore înainte de intrarea pe teritoriul național, cu rezultat negativ;
 • intrări prin intermediul zborurilor „testate COVID-19”, în conformitate cu ordinul ministrului sănătății din 23 noiembrie 2020 și modificările și completările ulterioare;
 • pentru participarea la competiții sportive de interes național, sportivilor, tehnicienilor, arbitrilor și observatorilor din cadrul competițiilor, reprezentanților presei străine și persoanelor însoțitoare, li se permite intrarea în Italia în următoarele condiții: a) să prezinte o declarație prin care să fie enumerate statele în care s-au aflat sau pe care le-au tranzitat în ultimele 14 zile anterioare intrării în Italia; b) să prezinte transportatorului la îmbarcare sau oricărei persoane desemnate pentru efectuarea verificărilor dovada efectuării în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul național a unui test molecular sau antigen, al cărui rezultat este negativ; c) să prezinte dovada desfășurării competiției sportive în conformitate cu protocolul specific adoptat de organizația sportivă care organizează evenimentul.

În cazul apariției unor simptome specifice COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate și să se autoizoleze, în așteptarea dispozițiilor ulterioare din partea Autorității sanitare.

 • în cazul apariției unor simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana supravegheată trebuie să notifice imediat medicul generalist sau medicul pediatru ales și autoritatea sanitară, să poarte masca chirurgicală și să se izoleze de celelalte persoane cu care locuiește într-o cameră separată, asigurând o ventilație naturală adecvată, în așteptarea transferului la spital, în caz de necesitate.
 • Autoritatea sanitară va contacta zilnic persoana sub supraveghere pentru monitorizarea stării de sănătate.

Pentru detalii privind procedura obținerii unei derogări se recomandă accesarea paginii de internet a Ministerului Sănătății italian:

Limba engleză:  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=9

Limba italiană:  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=9

Excepții și prevederi privind tranzitul:

 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • în cazul intrării în Italia cu o cursă aeriană de linie, este permisă continuarea călătoriei cu un alt mijloc de transport aerian de linie către destinația finală menționată în declarație, cu condiția de a nu părăsi zonele special amenajate în interiorul aeroporturilor;
 • pasagerii vaselor de croazieră care debarcă în Italia la încheierea croazierei au permisiunea de a se deplasa către statul de reședință/domiciliu (cu cheltuieli în sarcina armatorului);
 • la îmbarcarea în avion / navă cu destinația Italia, este necesar să completați o declarație pe proprie răspundere (model formular MAE), specificând în mod clar faptul că vă aflați în tranzit spre propria locuință care se află într-un alt stat. În situația în care prezentați simptomele specifice COVID-19, trebuie să înștiințați de îndată, telefonic, autoritățile sanitare locale competente și să respectați instrucțiunile acestora.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Pentru prevenirea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, autoritățile italiene au adoptat restricții de călătorie specifice pentru Brazilia, India, Bangladesh și Sri Lanka, care au fost prelungite până la data de 25 octombrie 2021.

Măsuri pe plan intern:

În luna septembrie 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Italiene Decretul Lege nr. 127 prin care se instituie obligativitatea deținerii certificatului verde pentru persoanele care își desfășoară activitatea în sectorul public și privat, după cum urmează:

 • Începând cu 15 octombrie și până la 31 decembrie 2021, se introduce obligativitatea deținerii certificatului verde pentru accesul la locul de muncă, în cazul personalului instituțiilor publice, al autorităților independente, al Consob, Covip, Banca Italiei, al instituțiilor publice economice și al organelor de importanță constituțională;
 • Obligativitatea deținerii certificatului verde se aplică, de asemenea, tuturor persoanelor care desfășoară, cu orice titlu, activități lucrative, de formare sau de voluntariat, în cadrul instituțiilor publice menționate, inclusiv pe baza unor contracte externe;
 • Începând cu 15 octombrie și până la 31 decembrie 2021, persoanele care lucrează în sectorul privat, indiferent de forma de activitate desfășurată, sunt obligate să dețină și să prezinte certificatul verde, la cerere, în momentul intrării la locul de muncă.

Potrivit unui Decret-Lege emis de Consiliul de Miniștri, începând cu luna august 2021, este posibilă desfășurarea unor activități numai dacă persoanele se vor afla în posesia:

 • Certificatului digital verde, care poate fi eliberat și după administrarea primei doze de vaccin, fiind valabil până la data programată pentru administrarea celei de-a doua doze (în cazul unui vaccin cu doză dublă);
 • Dovezii care atestă recuperarea după infecția cu virusul Sars-CoV-2 (valabilitate 6 luni);
 • Dovezii efectuării unui test molecular rapid sau antigen, cu rezultat negativ pentru virusul Sars-CoV-2 (valabilitate 48 de ore).

Documentele menționate mai sus vor fi necesare pentru a putea desfășura sau accesa următoarele activități sau zone:

 • Serviciile de catering furnizate de orice unitate pentru consum la masă sau în interior;
 • Spectacole deschise publicului, evenimente sportive și competiții;
 • Muzeele, alte institute și locuri de cultură și expoziții;
 • Piscine, centre de înot, săli de sport, sporturi de echipă, centre de wellness, chiar și în cadrul facilităților de cazare, limitate la activități interioare;
 • Festivaluri și târguri, conferințe și congrese;
 • Spa-uri, parcuri tematice și de distracții;
 • Centre culturale, centre sociale și recreative, limitate la activități interioare, cu excepția centrelor educaționale pentru copii, a centrelor de vară și a activităților de catering conexe;
 • Camere de jocuri, camere de pariuri, săli de bingo și cazinouri;
 • Organizarea concursurilor publice.

Proprietarii sau managerii serviciilor și activităților menționate mai sus sunt obligați să verifice dacă accesul la aceste servicii și activități are loc în conformitate cu cerințele în vigoare.

În cazul unei încălcări a noilor reglementărilor, o amendă între 400 și 1000 de euro poate fi aplicată atât pentru operator, cât și pentru utilizator. Dacă încălcarea se repetă de trei ori în trei zile diferite, activitatea respectivă ar putea fi închisă de la 1 la 10 zile.

​De asemenea, începând cu luna septembrie 2021, obligația prezentării certificatului verde a fost extinsă în Italia și pentru sectorul transporturilor, în școli și universități. Astfel, transportul în comun efectuat cu aeronave, ambarcațiuni și feriboturi (pentru transport interregional, cu excepția celor care operează în zona Strâmtorii Messina), trenuri (Intercity, Intercity Notte și Alta Velocita) și autocare (între mai mult de 2 regiuni) va putea fi utilizat numai de persoane care dispun de certificate digitale verzi valabile. Sunt exceptați de la obligativitatea prezentării certificatelor verzi persoanele care nu fac obiectul campaniei de vaccinare pe motive de vârstă (ex: copiii sub 12 ani) și persoanele care nu pot fi vaccinate din motive medicale (cu prezentarea documentației doveditoare). Obligativitatea prezentării certificatului verde se aplică și personalului școlar și universitar, precum și pentru studenții universitari.

ATENȚIE! Având în vedere legislația italiană adoptată în contextul pandemiei de COVID-19, accesul în aeroporturi este condiționat de prezentarea Certificatului Verde COVID-19 (Green Pass) obținut prin vaccinare, vindecare sau testare. Pentru detalii suplimentare, vă sugerăm să contactați autoritățile aeroportuare, anterior deplasării la aeroport.

 • Începând cu luna iunie 2021, activitățile barurilor și restaurantelor sunt permise și la interior, în conformitate cu limitele orare prevăzute de reglementările în vigoare.
 • În zona galbenă, organizarea spectacolelor este permisă publicului, în teatre, săli de concerte, cinematografe, cluburi de divertisment și muzică live, precum și în alte locuri sau spații în aer liber. Acestea se pot desfășura exclusiv cu locuri atribuite anterior și cu condiția respectării distanței interpersonale de cel puțin un metru.
 • În zona albă, organizarea spectacolelor în aer liber este permisă fără locuri stabilite anterior și fără impunerea unor limite maxime de capacitate.
 • Sunt redeschise muzeele ​​și institutele de cultură, cu respectarea regulilor de distanțare între vizitatori, iar sâmbăta și în zilele de sărbători legale este permisă vizitarea acestora cu condiția efectuării unei rezervări online sau telefonice cu cel puțin o zi înainte.
 • Începând cu luna aprilie, este permisă desfășurarea activităților sportive în aer liber; este permisă deschiderea piscinelor în aer liber și sunt deschise sălile de sport.
 • Începând cu luna iulie sunt permise activitățile centrelor termale, ale parcurilor tematice și de divertisment.
 • Purtarea măștii este obligatorie în toate spațiile închise, cu excepția locuințelor private.

 

Pentru informații suplimentare, se recomandă consultarea următoarelor pagini de internet:

Autoritățile regionale pot adopta unele măsuri suplimentare mai restrictive, în funcție de evoluția situației epidemiologice. Vă recomandăm să vă informați cu atenție privind măsurile valabile în regiunea în care urmează să călătoriți.

Prin Decretul Lege 19/25.03.2020, în vigoare din 26 martie 2020, au fost aprobate dispoziții privind regimul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea restricțiilor stabilite pentru limitarea răspândirii COVID-19. Cu excepția cazului în care fapta nu constituie infracțiune, sunt prevăzute sancțiuni pecuniare între 400 și 3000 Euro. În situația în care încălcarea restricțiilor se realizează de o persoană aflată în autovehicul, cuantumul sancțiunii se mărește cu o treime.

ALTE INFORMAȚII UTILE: Ambasada României în Republica Italiană a pus la dispoziție o serie de informații pentru lucrătorii români din Italia, care pot fi consultate pe pagina de internet a misiunii diplomatice, secțiunea Muncă și Afaceri Sociale: http://roma.mae.ro/node/1013.

Datele de contact ale misiunilor României în Italia – AICI.

Zboruri si bilete de avion catre Italia: AICI
 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie
Aboneaza-te sa fii la curent cu noutatile importante despre zboruri.