Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Covid-19Situatia Coronavirus Italia - 10.05.21

Populatie: 60,385,788 Cazuri azi: 8,292 Active/Milion: 6,357 Populatie infectata: %0.636

Italia

Data ultimei actualizări: 30 aprilie 2021  

STARE DE URGENȚĂ: DA – până la data de  31  iulie 2021.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI DIN ROMÂNIA ÎN ITALIA:

La data de 29 aprilie 2021, Ministerul Sănătății italian a emis o ordonanță care se va aplica în perioada 29 aprilie - 15 mai 2021. Potrivit actului normativ, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul României (România fiind inclusă alături de alte state pe lista C din anexa 20 a Decretului Președintelui Consiliului de Miniștri) în ultimele 14 zile anterioare sosirii în Italia, au următoarele obligații:

 • să prezinte la intrarea pe teritoriul italian rezultatul negativ al unui test molecular (tip PCR) sau de captură antigen pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterior intrării pe teritoriul italian (având în vedere că autoritățile italiene nu au stabilit un format/model al adeverinței care atestă rezultatul testului pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, MAE recomandă ca documentul să fie redactat în limba italiană sau engleză);
 • să se supună măsurii de supraveghere sanitară și să efectueze autoizolarea pentru o perioadă de 5 zile, în urma comunicării propriei intrări pe teritoriul național către Departamentul de Prevenire al autorității sanitare locale competente;
 • după efectuarea celor 5 zile de autoizolare, să se supună din nou unui test molecular sau antigen, de tip tampon, pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Prevederile anterioare se aplică și călătoriilor din statele aflate în lista C din anexa 20 a Decretului Președintelui Consiliului de Miniștri emis la 2 martie 2021 (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca (inclusiv Insulele Feroe și Groenlanda), Estonia, Finlanda, Franța (inclusiv Guadelupa, Martinica, Guyana, Réunion, Mayotte și excluzând alte teritorii situate în afara Continentului european), Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda (cu excepția teritoriilor situate în afara continentului european), Polonia, Portugalia (inclusiv Azore și Madeira), Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv teritoriile de pe continentul african), Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Elveția, Andorra, Principatul Monaco, Israel).

Orice persoană care sosește în Republica Italia este obligată să completeze un formular digital de localizare a pasagerilor (pagina la care va fi disponibilă înregistrarea va fi activată în perioada următoare de Ministerul Sănătății italian) sau să prezinte o declarație pe propria răspundere care poate fi descărcată accesând următoarea pagina de internet: Modulo rientro sintetico 05 marzo 2021_ENG .docx (esteri.it).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pagina de internet: COVID-19 SURVEY (viaggiaresicuri.it).

Începând cu data de 19 aprilie 2021, sunt exceptate de la obligativitatea prezentării rezultatului negativ al unui test molecular (tip PCR) sau de captură antigen pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterior intrării pe teritoriul italian, următoarele categorii de persoane:

•               echipaje ale mijloacelor de transport;

•               personalul navigant;

•               persoanele care se deplasează dinspre și către statele și teritoriile menționate în lista A (Republica San Marino, Vatican) din anexa 20 a decretului;

•               persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) din motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;

•               persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;

•               lucrătorii transfrontalieri care intră și ies din Italia pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce la domiciliul sau reședința acestora;

•               personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care revine în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maxim 120 de ore (5 zile);

•               elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână.

ATENȚIE! Pentru categoriile de persoane care nu se regăsesc printre excepțiile enumerate mai sus, este obligatorie prezentarea rezultatului negativ al unui test molecular (tip PCR) sau de captură antigen pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterior intrării pe teritoriul italian.

La sosirea în Republica Italiană, sunt exceptate de la măsura de supraveghere sanitară, autoizolare și obligativitatea efectuării testului la finalul perioadei de izolare, cu condiția să nu prezinte simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2, următoarele categorii de persoane:

 • echipaje ale mijloacelor de transport;
 • personalul navigant;
 • persoanele care se deplasează dinspre și către statele și teritoriile menționate în lista A (Republica San Marino, Vatican) din anexa 20 a decretului;
 • persoanele care intră în Italia pentru motive de muncă reglementate de protocoale speciale de siguranță, aprobate de autoritatea sanitară competentă;
 • persoanele care intră din motive care nu suportă amânare, inclusiv participarea la evenimente sportive și expoziții la nivel internațional, în urma obținerii unei autorizații din partea Ministerului Sănătății și cu obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controalele, adeverința care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2;
 • persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) din motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • cetățenii și rezidenții unui stat membru al Uniunii Europene și ai altor state și teritorii indicate în listele A, B, C și D din anexa 20 care intră în Italia din motive dovedite de muncă, cu excepția cazului în care în cele 14 zile anterioare intrării în Italia au stat sau au tranzitat unul sau mai multe state și teritorii menționate în lista C;
 • personalul sanitar care intră în Italia în scopul exercitării profesiilor sanitare, inclusiv în cazurile de exercitare temporară prevăzute de art. 13 din decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, cu modificările ulterioare (legea nr. 27 din 24 aprilie 2020);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră și ies pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce acasă;
 • personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care revine în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maxim 120 de ore (5 zile);
 • funcționarii și agenții, oricum ar fi ei denumiți, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenții diplomatici, personalul tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personalul militar și forțele de poliție italiene sau străine, precum și pompierii în exercițiul funcțiunii;
 • elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână;
 • Persoanele care intră pe teritoriul italian prin intermediul zborurilor „COVID-tested”, în conformitate cu ordonanțele Ministrului sănătății din 23 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare;
 • Sportivii, antrenorii, arbitrii, oficialii sportivi și însoțitorii acestora, precum și reprezentanții presei străine în vederea participării în cadrul competițiilor prevăzute de art. 1, alineatul 10, litera e din decretul Președintelui Consiliului de Miniștri/14.01.2021 și cu obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controale, adeverința care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. Măsura se referă la participarea la evenimente sportive și competiții recunoscute de către CONI – Comitetul Național Olimpic Italian și CIP – Comitetul Național Paraolimpic Italian, având ca obiect sporturile individuale și de echipă organizate de federațiile sportive naționale, discipline sportive asociate, entități de promovare sportivă, organizații sportive internaționale, în cadrul structurilor sportive fără prezența publicului.

La intrarea pe teritoriul Republicii Italiene, copii cu vârsta de până la 2 ani sunt exceptați de la obligația prezentării unei adeverințe care să confirme efectuarea unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

ATENȚIE! Toate persoanele care locuiesc în Italia și doresc să călătorească către România, trebuie să efectueze, de asemenea, un test molecular de tip RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu maxim 72 de ore înainte de îmbarcare.

Pentru participarea la competiții sportive de interes național, sportivilor, tehnicienilor, arbitrilor și observatorilor din cadrul competițiilor, reprezentanților presei străine și persoanelor însoțitoare, li se permite intrarea în Italia în următoarele condiții:

a) să prezinte o declarație prin care să fie enumerate statele în care s-au aflat sau pe care le-au tranzitat în ultimele 14 zile anterioare intrării în Italia;

b) să prezinte transportatorului la îmbarcare sau oricărei persoane desemnate pentru efectuarea verificărilor dovada efectuării în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul național a unui test molecular sau antigen, al cărui rezultat este negativ;

c) să prezinte dovada desfășurării competiției sportive în conformitate cu protocolul specific adoptat de organizația sportivă care organizează evenimentul.

Orice persoană care sosește în Italia este obligată să prezinte transportatorului sau autorităților italiene abilitate o declarație pe propria răspundere (https://tinyurl.com/y4wju5nj), cu indicarea clară a următoarelor elemente:

 • Este necesară prezentarea unei adeverințe care să ateste efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. Documentul trebuie prezentat transportatorului, la momentul îmbarcării, precum și oricărei persoane desemnate să efectueze verificări în acest sens.
 • Persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, statele sau teritoriile menționate în listele C, D, E din anexa 20, chiar dacă sunt asimptomatice, sunt obligate să comunice de îndată sosirea pe teritoriul italian Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității sanitare competente teritorial.
 • În cazul apariției unor simptome specifice COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate și să se autoizoleze, în așteptarea dispozițiilor ulterioare din partea Autorității sanitare.
 • De asemenea, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, statele sau teritoriile menționate în listele D (Australia, Noua Zeelandă, Republica Coreea, Rwanda, Singapore, Thailanda), E (Brazilia) din anexa 20, chiar dacă sunt asimptomatice, trebuie să respecte următoarele obligații:
  • să se deplaseze de la locul de intrare pe teritoriul național sau de la locul de debarcare din mijlocul de transport cu caracter regulat utilizat pentru a intra în Italia către locuința sau reședința în care va fi efectuată perioada de supraveghere sanitară și autoizolare exclusiv cu un mijloc de transport privat;
  • să se supună supravegherii sanitare și autoizolării pentru o perioadă de 10 zile în locuința sau reședința indicată.
  • prin derogare, în cazul intrării pe teritoriul Italiei cu o cursă aeriană cu caracter regulat, este permisă continuarea călătoriei cu altă cursă aeriană cu caracter regulat, către destinația finală indicată în declarația întocmită, cu condiția de a nu părăsi zonele special dedicate din cadrul terminalelor.
  • în situațiile sus-menționate, dacă de la locul de intrare pe teritoriul italian sau de la locul de debarcare din mijlocul de transport cu caracter regulat utilizat pentru a intra în Italia, nu este posibilă deplasarea în mod efectiv la locuința sau reședința indicată ca loc de desfășurare a perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare, Autoritatea sanitară competentă teritorial informează imediat Protecția Civilă Regională care, în coordonare cu Departamentul central de protecție civilă, stabilește modalitățile și locul unde să fie efectuată supravegherea sanitară și autoizolarea, cu cheltuielile în sarcina exclusivă a persoanelor supuse măsurii menționate anterior. În cazul apariției de simptome specifice COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate.
  • pe durata perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare, persoanele supuse acestei măsuri și care nu prezintă simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 pot reîncepe derularea unei noi perioade de supraveghere sanitară și autoizolare la o altă locuință sau reședință, diferită de cea indicată anterior de către Autoritatea sanitară, cu condiția completării și transmiterii declarației aferente, cu indicarea itinerarului care urmează a fi parcurs și a faptului că transferul către noua locuință sau reședință se va realiza exclusiv cu un mijloc privat de transport.
  • autoritatea sanitară competentă teritorial asigură respectarea obligației de autoizolare.
  • în cazul apariției unor simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana supravegheată trebuie să notifice imediat medicul generalist sau medicul pediatru ales și autoritatea sanitară, să poarte masca chirurgicală și să se izoleze de celelalte persoane cu care locuiește într-o cameră separată, asigurând o ventilație naturală adecvată, în așteptarea transferului la spital, în caz de necesitate.
  • Autoritatea sanitară va contacta zilnic persoana sub supraveghere pentru monitorizarea stării de sănătate.
 • să se deplaseze de la locul de intrare pe teritoriul național sau de la locul de debarcare din mijlocul de transport cu caracter regulat utilizat pentru a intra în Italia către locuința sau reședința în care va fi efectuată perioada de supraveghere sanitară și autoizolare exclusiv cu un mijloc de transport privat;
 • să se supună supravegherii sanitare și autoizolării pentru o perioadă de 10 zile în locuința sau reședința indicată.
 • prin derogare, în cazul intrării pe teritoriul Italiei cu o cursă aeriană cu caracter regulat, este permisă continuarea călătoriei cu altă cursă aeriană cu caracter regulat, către destinația finală indicată în declarația întocmită, cu condiția de a nu părăsi zonele special dedicate din cadrul terminalelor.
 • în situațiile sus-menționate, dacă de la locul de intrare pe teritoriul italian sau de la locul de debarcare din mijlocul de transport cu caracter regulat utilizat pentru a intra în Italia, nu este posibilă deplasarea în mod efectiv la locuința sau reședința indicată ca loc de desfășurare a perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare, Autoritatea sanitară competentă teritorial informează imediat Protecția Civilă Regională care, în coordonare cu Departamentul central de protecție civilă, stabilește modalitățile și locul unde să fie efectuată supravegherea sanitară și autoizolarea, cu cheltuielile în sarcina exclusivă a persoanelor supuse măsurii menționate anterior. În cazul apariției de simptome specifice COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate.
 • pe durata perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare, persoanele supuse acestei măsuri și care nu prezintă simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 pot reîncepe derularea unei noi perioade de supraveghere sanitară și autoizolare la o altă locuință sau reședință, diferită de cea indicată anterior de către Autoritatea sanitară, cu condiția completării și transmiterii declarației aferente, cu indicarea itinerarului care urmează a fi parcurs și a faptului că transferul către noua locuință sau reședință se va realiza exclusiv cu un mijloc privat de transport.
 • autoritatea sanitară competentă teritorial asigură respectarea obligației de autoizolare.
 • în cazul apariției unor simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana supravegheată trebuie să notifice imediat medicul generalist sau medicul pediatru ales și autoritatea sanitară, să poarte masca chirurgicală și să se izoleze de celelalte persoane cu care locuiește într-o cameră separată, asigurând o ventilație naturală adecvată, în așteptarea transferului la spital, în caz de necesitate.
 • Autoritatea sanitară va contacta zilnic persoana sub supraveghere pentru monitorizarea stării de sănătate.

Excepții și prevederi privind tranzitul:

 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • în cazul intrării în Italia cu o cursă aeriană de linie, este permisă continuarea călătoriei cu un alt mijloc de transport aerian de linie către destinația finală menționată în declarație, cu condiția de a nu părăsi zonele special amenajate în interiorul aeroporturilor;
 • pasagerii vaselor de croazieră care debarcă în Italia la încheierea croazierei au permisiunea de a se deplasa către statul de reședință/domiciliu (cu cheltuieli în sarcina armatorului);
 • la îmbarcarea în avion / navă cu destinația Italia, este necesar să completați o declarație pe proprie răspundere (model formular MAE), specificând în mod clar faptul că vă aflați în tranzit spre propria locuință care se află într-un alt stat. În situația în care prezentați simptomele specifice COVID-19, trebuie să înștiințați de îndată, telefonic, autoritățile sanitare locale competente și să respectați instrucțiunile acestora.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Pentru prevenirea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, restricțiile de călătorie pentru Brazilia au fost prelungite până la data de 30 aprilie 2021.

Este permisă intrarea pe teritoriul național exclusiv pentru următoarele categorii de persoane care s-au aflat sau au tranzitat Brazilia, în cele 14 zile anterioare sosirii în Italia:

 • persoanele care au obținut reședința în Italia anterior datei de 13 februarie 2021;
 • funcționarii și agenții, oricare ar fi denumirea acestora, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenții diplomatici, personalul tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personalul militar și forțele de poliție italiene sau străine, precum și pompierii în exercițiul funcțiunii;
 • persoanele care au fost autorizate în mod expres de către Ministerul Sănătății din motive imperative de necesitate;
 • persoanele care au fost în Brazilia în ultimele 14 zile și trebuie să revină la domiciliul acestora sau reședința copiilor lor minori.

În aceste situații, intrarea pe teritoriul italian și traficul aerian dinspre Brazilia sunt permise cu respectarea următoarelor condiții:

 • obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze verificări o adeverință care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, a unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 • obligația de a se supune unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, în momentul sosirii în aeroport/în port/în localitatea de frontieră, ori în cel mult 48 de ore de la intrarea pe teritoriul italian în cadrul autorității sanitare competente. În situația sosirii pe cale aeriană dinspre Brazilia, testul se va efectua pe aeroportul de destinație;
 • indiferent de rezultatul testului, toate persoanele sunt obligate să se supună măsurii de autoizolare timp de 14 zile și să comunice de îndată sosirea pe teritoriul italian Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității sanitare competente teritorial;
 • obligația de a se supune unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, la expirarea celor 14 zile de izolare.

Pentru echipajele mijloacelor de transport și personalul navigant nu este obligatorie măsura autoizolării de 14 zile (cu excepția cazurilor în care apar simptome specifice COVID-19). Aceste categorii de persoane se vor supune testării la intrarea pe teritoriul italian.

Nepermiterea intrării nu se aplică în următoarele situații:

 • urgență absolută;
 • motive de sănătate;
 • motive de studiu;
 • intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul/locuința/reședința personală.

Înainte de a efectua o călătorie în străinătate, vă recomandăm să verificați regulile stabilite în statul de destinație și în statele de tranzit. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați paginile de internet: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio, a Consiliului de Miniștri http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa, precum și secțiunea dedicată de pe pagina de internet a Ministerului italian al Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale (informații actualizate periodic).

Măsuri pe plan intern:

 • Teritoriul italian este în continuare împărțit pe zone diferențiate în funcție de gradul de risc pe care îl prezintă.

La data de 23 aprilie 2021, Consiliul de Miniștri a aprobat un decret-lege care prevede stabilirea unor noi reguli privind circulația persoanelor pe plan intern.

Astfel, începând cu data de 26 aprilie 2021, devin aplicabile următoarele măsuri pe plan intern:

 • Este permisă circulația între regiuni sau provincii autonome aflate în zonă galbenă sau albă;
 • Este permisă circulația între regiuni sau provincii autonome aflate în zonă roșie sau portocalie, cu condiția prezentării unuia dintre următoarele documente justificative: adeverința de vaccinare, dovada vindecării de infecția cu virusul SArS-CoV-2, rezultatul negativ al unui test molecular sau test rapid pentru infecția cu virusul SArS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterioare călătoriei. Adeverința de vaccinare emisă de unul dintre statele UE este recunoscută în Italia;
 • Începând cu data de 26 aprilie 2021 și până la finalul anului școlar 2021, învățământul se va desfășura cu prezența în clasă pentru grădinițe, școli primare, gimnaziale și pentru 50% din elevii școlilor superioare (licee, institute tehnice, etc.). În zonele roșii, activitățile didactice cu prezență în clasă vor fi admise pentru maxim 75% din numărul elevilor, parametrul fiind mărit pentru activitățile care presupun utilizarea laboratoarelor sau în cazul elevilor cu dizabilități. În zonele galbene și portocalii, activitățile cu prezență fizică sunt asigurate pentru cel puțin 70% din elevii de liceu, fiind permisă însă atingerea nivelului maxim de 100%. În ceea ce privește universitățile, pentru zonele galbene și portocalii, decretul prevede că activitățile se vor desfășura cu prioritate cu prezența fizică. În zonele roșii se recomandă facilitarea participării fizice la cursuri a studenților din primul an de studii.
 • Restaurantele și barurile din zona galbenă se redeschid pentru prânz și cină, cu condiția ca servirea să aibă loc în aer liber;
 • Cinematografele, teatrele, sălile de concert și cluburile live, din zona galbenă, se redeschid pentru public, cu condiția respectării distanței de un metru între persoane, la capacitate maximă permisă de 50%, dar în orice caz care să nu depășească 500 de spectatori în interior și 1000 în aer liber;
 • În zona galbenă, sunt redeschise muzeele ​​și institutele de cultură, cu respectarea regulilor de distanțare între vizitatori, iar sâmbăta și în zilele de sărbători legale este permisă vizitarea acestora cu condiția obținerii unei rezervări online sau telefonice cu cel puțin o zi înainte;
 • De la data de 1 iunie, în zonele galbene, vor putea fi organizate competiții și evenimente sportive cu prezența publicului (25% din capacitatea maximă autorizată), acestea se pot desfășura și fără public, dacă nu pot fi asigurate măsurile de distanțare;
 • Începând cu data de 26 aprilie, în zonele galbene, este permisă desfășurarea activităților sportive în aer liber; de la data de 15 mai se va permite deschiderea piscinelor în aer liber, iar de la data de 1 iunie este prevăzută deschiderea sălilor de sport;
 • De la data de 15 iunie, în zonele galbene, vor putea fi organizate târguri, iar din 1 iulie conferințe și congrese; participarea persoanelor din străinătate va fi permisă, cu respectarea normelor prevăzute pentru statele de proveniență a acestora;
 • Începând cu data de 1 iulie vor fi permise, în zona galbenă, activitățile centrelor termale, a parcurilor tematice și de divertisment.
 • Este obligatorie, pe întreg teritoriul italian, purtarea măștii de protecție în aer liber și menținerea unei distanțe de 1 metru. De asemenea, purtarea măștii este obligatorie în toate spațiile închise, cu excepția locuințelor private. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție următoarele categorii: persoanele care desfășoară activități sportive, copiii cu vârsta de până la 6 ani, persoanele cu patologii și dizabilități incompatibile cu folosirea măștii, precum și cei care prin interacțiunea cu persoanele menționate anterior se regăsesc în aceeași situație de incompatibilitate.

 

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să consultați următoarele pagini de internet:

Autoritățile regionale pot adopta unele măsuri suplimentare mai restrictive, în funcție de evoluția situației epidemiologice. Vă recomandăm să vă informați cu atenție privind măsurile valabile în regiunea în care urmează să călătoriți.

Prin Decretul Lege 19/25.03.2020, în vigoare din 26 martie a.c., au fost aprobate dispoziții privind regimul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea restricțiilor stabilite pentru limitarea răspândirii COVID-19. Cu excepția cazului în care fapta nu constituie infracțiune, sunt prevăzute sancțiuni pecuniare între 400 și 3000 Euro. În situația în care încălcarea restricțiilor se realizează de o persoană aflată în autovehicul, cuantumul sancțiunii se mărește cu o treime.

ALTE INFORMAȚII UTILE: Ambasada României în Republica Italiană a pus la dispoziție o serie de informații pentru lucrătorii români din Italia, care pot fi consultate pe pagina de internet a misiunii diplomatice, secțiunea Muncă și Afaceri Sociale: http://roma.mae.ro/node/1013.

Datele de contact ale misiunilor României în Italia – AICI.

Zboruri si bilete de avion catre Italia: AICI
 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie

Aboneaza-te la buletinul nostru informativ si fii primul care afla despre cele mai noi zboruri directe, cele mai recente stiri ale companiilor aeriene, oferte si promotii de bilete de avion low-cost.

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular