Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Covid-19Situatia Coronavirus Moldova - 20.01.22

Populatie: 4,019,438 Cazuri azi: 0 Active/Milion: 4,437 Populatie infectata: %0.444

Moldova

Data ultimei actualizări: 14 ianuarie 2022

A fost prelungită starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova până la data de 15 martie 2022.

INTRAREA PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA:

La data de 17 ianuarie 2022 au intrat în vigoare noile condiții de intrare în Republica Moldova.

Astfel, traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova este permisă fără restricții în una dintre următoarele condiții:

 • prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare: Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul trebuie să fie prezentat într-una dintre limbile: română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
 • prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, a cărui valabilitate să nu depășească 72 de ore, sau a rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, a cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Documentul trebuie să fie prezentat într-una dintre limbile: română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
 • Prezentarea unui document medical justificativ în cazul persoanelor care au trecut prin boală, în perioada cuprinsă între a 15-a şi a 180-a zi (6 luni) sau a unui document care atestă prezența anticorpilor anti-COVID-19, redactat într-una dintre limbile: română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Documentul justificativ este valabil pentru o perioadă de 90 de zile de la data efectuării investigației.

Atenție! Persoanele care nu întrunesc condițiile menționate anterior sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele în cauză vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică electronică (accesând https://fisa-covid.gov.md/) și vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile la adresa declarată. În situația minorilor cu vârsta de până la 14 ani, fișa epidemiologică este completată de reprezentantul legal sau de însoțitor. Măsura carantinei poate fi întreruptă după a 7-a zi dacă se efectuează un test PCR pentru COVID-19 sau un test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ (confirmat printr-un document).   

Se interzice accesul pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care, în ultimele 14 zile, au călătorit în Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini și Malawi. 

Cetățenii Republicii Moldova care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și care, în ultimele 14 zile, au călătorit în Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini sau Malawi vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de carantină de 14 (paisprezece) zile, în locurile declarate (în cazul minorilor cu vârsta de până la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere sunt completate și semnate de reprezentantul legal sau de însoțitor). Măsura carantinei se va aplica inclusiv pentru persoanele care au fost vaccinate sau care au trecut prin boală.

EXCEPȚII:

Următoarele categorii de persoane, în situația în care nu prezintă simptome clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, sunt exceptate de la măsura prezentării rezultatului negativ al testului RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, a certificatului de vaccinare sau a documentului medical justificativ în cazul persoanelor care au trecut prin COVID-19:

 • copiii cu vârsta până la 12 ani;
 • elevii/studenții cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susțină examene, care merg la studii în instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor justificative, precum şi însoțitorii acestora;
 • echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor, brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport persoane contra cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
 • persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor justificative);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova, angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
 • posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale, speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizațiilor/misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoanele aflate în tranzit (care nu depășește 24 de ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerariul tranzitului fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 • persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanții lor legali, fapt dovedit prin documente în acest sens.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

 • Durata tranzitului să nu fie mai mare de 24 de ore;
 • Se vor utiliza exclusiv următoarele culoare de tranzit și puncte de trecere a frontierei:
 • Giurgiulești – Galați rutier, Giurgiulești – Reni rutier;
 • Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Leușeni – Albița rutier;
 • Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Criva – Mamalîga rutier;
 • Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Palanca – Maiaki – Udobnoe rutier;
 • Aeroportul Internațional Chișinău, aerian , Tudora – Starokazacie, rutier.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE/DINSPRE ROMÂNIA:

 • Pe cale rutieră: utilizarea punctelor de trecere a frontierei Albița-Leușeni, Galați-Giurgiulești.

Măsuri pe plan intern:

Se menţin măsurile de prevenire şi control al COVID-19, aplicabile la nivel naţional, conform Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, cu următoarele modificări şi completări:

 • Este obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
 • Se permite accesul persoanelor cu vârsta de cel puțin 18 ani la evenimentele desfășurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri şi în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans cu respectarea următoarelor condiții:
 • prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare (pe suport tipărit sau în format digital). Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; sau
 • prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 a cărui valabilitate să nu depășească 72 de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 a cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore (pe suport tipărit sau în format digital); sau
 • prezentarea documentului medical justificativ în cazul persoanelor care au avut COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a şi a 180-a zi (6 luni), sau un document care atestă prezența anticorpilor anti-COVID-19. Documentul justificativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației.
 • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 50 de persoane în spații interioare sau a 100 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 mp pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.
 • Pentru pragurile de alertă verde şi galben, se instituie asigurarea accesului la evenimentele private (mese festive, evenimente corporative, nunţi, botezuri), organizate cu un număr de 25 participanți sau peste, doar în baza prezentării Certificatului COVID-19.
 • Admiterea beneficiarilor în instituțiile socio-medicale, instituțiile de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale se va efectua în baza rezultatului unui test diagnostic COVID-19, indiferent de statutul de vaccinare (test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2 valabil 48 ore sau test PCR la COVID-19 valabil 72 ore).
 • Respectarea, pe proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele pentru care a fost dispusă această măsură.

Măsuri generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel național:

 • Se recomandă circularea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.) în grupuri de maxim 3 persoane, cu excepția membrilor de familie.
 • Se recomandă evitarea deplasărilor pentru persoanele cu vârsta de peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția celor:
 • în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță,
 • pentru asigurarea cu produse alimentare;
 • pentru asistență medicală ce nu poate fi amânată;
 • pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate.
 • Se recomandă evitarea folosirii terenurilor de joacă de către copii în absența părinților/tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică.

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova deschise:

Rutiere:

 • Sculeni-Sculeni
 • Albița-Leușeni
 • Galați-Giurgiulești
 • Stânca-Costești
 • Cahul-Oancea
 • Rădăuți-Prut-Lipcani

Tranzit/culoare dedicate:

 • România – Republica Moldova:
  • Giurgiulești – Galați (rutier);
  • Aeroportul Internațional Chișinău (aerian) – Leușeni – Albița (rutier);
 • Republica Moldova – Ucraina:
  • Giurgiulești – Reni (rutier);
  • Aeroportul Internațional Chișinău (aerian), Criva – Mamalîga (rutier);
  • Aeroportul Internațional Chișinău (aerian), Palanca – Maiaki – Udobnoe (rutier).
 • Giurgiulești – Galați (rutier);
 • Aeroportul Internațional Chișinău (aerian) – Leușeni – Albița (rutier);
 • Giurgiulești – Reni (rutier);
 • Aeroportul Internațional Chișinău (aerian), Criva – Mamalîga (rutier);
 • Aeroportul Internațional Chișinău (aerian), Palanca – Maiaki – Udobnoe (rutier).

Datele de contact ale misiunilor diplomatice ale României în Republica Moldova:

 • Cancelarie, str. București nr. 66/1; tel. +373 22 211 813, +373 22 213 037; e-mail [email protected]
 • Secție consulară, str. Grigore Ureche nr. 2; tel. de urgență +373 68 336 363; e-mail [email protected]
 • Birou de promovare comercială, str. Vlaicu Pârcălab nr. 39; tel. +373 22 235 389; e-mail [email protected]

Date de contact ale misiunilor României în Republica Moldova – AICI.

Zboruri si bilete de avion catre Moldova: AICI
 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie
Aboneaza-te sa fii la curent cu noutatile importante despre zboruri.