Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Situatia Coronavirus Muntenegru - 26.01.21

Populatie: 628,111 Cazuri azi: 0 Active/Milion: 12,269 Populatie infectata: %1.227

Muntenegru

Data ultimei actualizări: 14 ianuarie 2021

STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Autoritățile muntenegrene au actualizat condițiile de intrare și restricțiile de circulație în Muntenegru, valabile în perioada 12 - 26 ianuarie 2021 (cu posibilitatea prelungirii).

Se recomandă cetățenilor români care intenționează să se deplaseze în Muntenegru în perioada următoare să nu staționeze (peste noapte) în state/zone aflate pe lista galbenă, iar la punctele de trecere a frontierei să prezinte un pașaport/titlu călătorie valabil, cu viza de intrare/ieșire, pentru a evita plasarea în izolare.

În perioada 12 – 26 ianuarie 2021, intrarea în Muntenegru este permisă cetățenilor muntenegreni și cetățenilor străini care au reședința permanentă sau temporară în Muntenegru. Turiștii, cetățeni străini, pot intra în Muntenegru prin toate punctele de trecere a frontierei, cu respectarea măsurilor sanitare, actualizate periodic de Institutul de Sănătate Publică din Muntenegru (a se vedea ultimele recomandări și restricții).

La toate punctele de trecere a frontierei cu Muntenegru sunt afișate recomandările și măsurile sanitare în vigoare în Muntenegru – lista este publicată pe paginile de internet ale Ministerului Sănătății și ale Institutului pentru Sănătate Publică din Muntenegru: https://mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=422471&rType=2&file=Obavje%C5%A1tenje%20-%20zdravstveno%20upozorenje%20IJZCG%2011.01.2021.pdf

Cetățenii străini, cu anumite excepții, trebuie să prezinte la intrarea în Muntenegru:

pașaportul/titlul de călătorie valabil (în baza pașaportului - Atenție! este necesară verificarea ștampilei de intrare,   călătorii pot face dovada locurilor în care s-au aflat în ultimele 15 zile anterior intrării în Muntenegru);

- rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2, rezultatul pozitiv al unui test de anticorpi pentru SARS-CoV-2 clasa IgC sau rezultatul negativ la testul serologic IgM /test ELISA, eliberat de laboratoare recunoscute oficial, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării în Muntenegru; copiii cu vârsta mai mică de 5 ani sunt exceptați de la această măsură.

Cetățenii străini cu reședința/domiciliul în Muntenegru, care s-au aflat în afara acestui stat mai puțin de 48 ore anterior sosirii în Muntenegru, în statele/regiunile de pe lista verde sau galbenă, pot intra în baza pașaportului fără a prezenta un test pentru SARS-CoV-2, având însă obligația de a intra în autoizolare/supraveghere medicală pe durata stabilită de medicul epidemiolog (pentru o perioadă de până la 14 zile).

În situația cetățenilor străini care nu îndeplinesc condițiile de mai sus, intrarea în Muntenegru este permisă cu obligația intrării în autoizolare (14 zile). În cazuri excepționale este posibilă efectuarea unui test PCR după primele 6 zile de autoizolare, iar dacă rezultatul este negativ, măsura autoizolării poate fi suspendată.

„Lista verde″ include statele membre UE și alte state, conform evoluției situației epidemiologice, actualizată periodic pe pagina de internet al Guvernului Republicii Muntenegru.

„Lista galbenă” include: Albania, Australia, Bosnia și Herțegovina, Israel, Serbia/Kosovo, Liban, Macedonia de Nord, Serbia, Seychelles, Singapore și Statele Unite ale Americii și alte state/regiuni – se actualizează periodic, conform evoluției situației epidemiologice.

INTRAREA ÎN MUNTENEGRU – excepții pentru anumite categorii:

În conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, anumite categorii de persoane a căror prezență în Muntenegru este necesară funcționării normale a serviciilor vitale, cât și angajații care au un interes economic determinat, reprezintă excepții de la criteriile enunțate anterior. Condițiile speciale de intrare și deplasare în Muntenegru sunt stabilite de Institutul de Sănătate Publică pentru:

 • lucrătorii din domeniul sănătății, cercetătorii în domeniul sănătății și oamenii de știință;
 • persoanele care efectuează sau asigură transportul de pasageri și de mărfuri;
 • diplomații acreditați în Muntenegru, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și lucrătorii din asistența umanitară, în îndeplinirea funcțiilor lor;
 • anumite categorii de pasageri aflați în tranzit;
 • persoanele supuse unei măsuri de protecție internațională sau care sosesc în Muntenegru din motive umanitare.

La intrarea în Muntenegru rezidența primează în fața cetățeniei, dacă acestea diferă.

Măsuri cu privire la suspendarea/recomandarea suspendării călătoriilor în regiunile afectate:

Transportul intern (rutier, feroviar și maritim) în Muntenegru se efectuează cu asumarea obligației transportatorului de a asigura respectarea tuturor măsurilor de prevenție stabilite de ISPM. De asemenea, transportul public rutier (interurban, suburban, urban) se efectuează cu implementarea măsurilor de prevenție: obligativitatea purtării măștilor de protecție, dezinfectarea mâinilor. De asemenea, pasagerilor nu le este permis să călătorească în picioare.

Transportul internațional aerian și rutier de persoane este permis din și pe teritoriul statelor incluse pe „lista verde″. Personalul angajat și călătorii din mijloacele de transport (avion, autobuz, microbuz, taxi) sunt obligați să poarte măști de protecție. Ca urmare a desființării companiei aeriene Montenegro Airlines, la data de 31 decembrie 2020, toate zborurile operate de această companie au fost anulate.

Începând cu luna septembrie 2020 a fost reluat transportul feroviar internațional pe ruta Bar-Belgrad. Începând cu luna iulie 2020, călătorii și echipajele care sosesc în Muntenegru din Serbia cu zboruri necomerciale/trafic aerian temporar trebuie să prezinte un test molecular negativ tip PCR pentru infecția cu COVID-19 care să nu fie mai vechi de 72 ore, efectuat de un laborator acreditat, în conformitate cu recomandările ISPM. Persoanele în cauză trebuie să dovedească rezervarea cazării într-o unitate hotelieră. Operatorul aerian trebuie să solicite aprobarea cu 48 ore anterior efectuării zborului și trebuie să prezinte lista pasagerilor și a echipajului. Solicitarea de zbor poate fi aprobată sau respinsă.

Personalul navigant care se îmbarcă în/sosesc din/tranzitează state cu mai puțin de 25 de cazuri active la 100.000 de locuitori este exceptat de la măsura carantinării/autoizolării, însă poate fi testat pentru COVID-19, în funcție de decizia autorităților medicale competente.

Excepții și prevederi privind tranzitul:

Este permis tranzitul tuturor cetățenilor străini în baza pașaportului, fără posibilitatea opririi în Muntenegru pentru înnoptare. În cazul tranzitului nu se aplică obligativitatea prezentării unui test PCR negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2.

Frontierele sunt deschise pentru transportul de marfă. Transportatorilor profesioniști de mărfuri le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de protecție și să respecte cu strictețe măsurile adoptate.

Conducătorilor auto aflați în tranzit le este interzisă oprirea, staționarea și șederea pe teritoriul Muntenegrului și li se înmânează o decizie, la intrarea în Muntenegru, în care este menționată denumirea punctului de frontieră de intrare, a punctului de frontieră de ieșire și perioada de timp alocată tranzitării Muntenegrului. Conducătorilor auto care au ca destinație Muntenegru pentru descărcare/încărcare mărfuri le este interzis să se abată de la traseu.

Pentru tranzitarea pe teritoriul Muntenegrului, conducătorii auto trebuie să respecte următoarele reglementări:

 • pot fi utilizate zonele de odihnă care au implementate măsuri de protecție sanitară și dezinfecție. În cazul unor defecțiuni ale mijlocului de transport, conducătorul auto este obligat să anunțe Poliția;
 • la ieșirea din mijlocul de transport, conducătorul auto trebuie să păstreze distanța de 2 metri față de celelalte persoane și să poarte echipament personal de protecție (mască și mănuși).
 • În situațiile în care procedura la punctul vamal și la cel de încărcare/descărcare marfă presupun staționarea conducătorilor auto pe teritoriul Muntenegrului pentru o perioadă scurtă de timp, aceștia trebuie să rămână în cabine și să utilizeze spațiul de odihnă;
 • conducătorii mijloacelor de transport cu o capacitate mica de transport care sunt nevoiți să rămână pe perioada nopții pe teritoriul Muntenegrului trebuie să folosească spațiul de odihnă din cabină sau se pot utiliza spațiile de odihnă destinate camioanelor.
 • În cazul în care se impune șederea prelungită și cazarea la hotel/motel, conducătorul auto este obligat să anunțe Serviciul epidemiologic și să respecte instrucțiunile primite.
 •  Turiștilor le este permis să părăsească Muntenegru, fără restricții, prin toate punctele de trecere a frontierei, în baza documentelor de călătorie (pașaport, titlu de călătorie) aflate în termen de valabilitate.

Punctele de frontieră deschise:

 • Sunt deschise toate punctele de trecere a frontierei pentru intrarea în Muntenegru, cu excepția următoarelor puncte rutiere:
 • Šćepan Polje (cu Bosnia - Herțegovina) - Intrarea pasagerilor nu este permisă în Muntenegru pe drumul rutier Plužine - Foča
 • Vraćenović (cu Bosnia - Herțegovina) pe ruta rutieră Nikšić - Bileća
 • Este permisă trecerea frontierei pe la punctul Metaljka (Bosnia - Herțegovina) pe ruta Pljevlja – Čajniče doar în intervalul orar 07:00-19:00
 • Punctul de frontieră Vuča (cu Serbia): Rožaje – Tutin - doar în intervalul orar 07:00-19:00.

MĂSURI PE PLAN INTERN - Restricții și măsuri generale de protecție sanitară aplicabile în perioada 12-26 ianuarie 2021: 

În toate localitățile din Muntenegru trebuie respectate următoarele măsuri:

În perioada 12-26 ianuarie 2021 se permite părăsirea clădirilor rezidențiale în intervalul orar 05:00-22:00, fiind însă interzise orice reuniuni, inclusiv profesionale și științifice (seminarii, congrese etc.), cu următoarele excepții:

• acțiuni publice oficiale, cu participarea unui număr de maxim 25 de persoane, cu o durată de cel mult 60 de minute, cu respectarea măsurilor de distanță fizică de 2 m, purtarea măștii, fiind interzisă utilizarea megafoanelor;

• ceremonii religioase în aer liber cu o durată maximă de 30 de minute, spațiul să fie de cel puțin 4m2, cu menținerea unei distanțe de 2m și respectarea tuturor măsurilor de purtare a măștii;

• ceremoniile funerare vor fi organizate exclusiv în cercul imediat al familiei, cu participarea a maximum 10 persoane și respectarea măsurilor de purtare a măștii.

Activitatea altor facilități care asigură servicii de tip catering, altele decât unitățile hoteliere, se organizează între 07:00 - 20:00. În afara acestui interval orar, funcționarea facilităților de tip catering este permisă în restaurante hoteliere doar pentru servirea oaspeților cazați în unitățile hoteliere.

Este permisă deplasarea între localități în timpul zilelor de weekend. În celelalte zile, circulația în afara localităților se poate efectua doar în baza completării unei declarații avizate de conducătorul instituției.

Este permisă funcționarea stațiunilor de schi, în următoarele condiții:

 • - menținerea unei distanțe fizice de 2m între persoane;
 • - purtarea măștilor de schi, care să acopere nasul și gura;
 • - telecabina poate fi utilizată de către o singură persoană în același timp, cu excepția cabinelor cu șase locuri (unde pot fi prezente două persoane cu respectarea măsurilor de distanțare, cu excepția cazurilor în care acestea sunt membri ai unei familii).

În perioada menționată anterior se interzic: funcționarea piscinelor și a centrelor spa, organizarea oricăror programe de divertisment și muzicale de către instituțiile hoteliere. Programele muzicale și de divertisment vor putea fi organizate doar în intervalul orar 07.00-20.00, cu respectarea tuturor recomandările stabilite de Institutul de Sănătate Publică din Muntenegru/ISPM (pot fi accesate aici: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19)

Se interzice închirierea de unități de cazare (cabane, apartamente și altele similare) pentru mai mult de două persoane, cu excepția membrilor de familie.

Este interzisă părăsirea locuințelor și clădirilor rezidențiale între orele 22:00 și 5:00, cu următoarele excepții: a) persoane care îndeplinesc sarcini regulate de lucru în activitățile permise prin ordine; b) persoane care prestează servicii de interes public indispensabile (sănătate, instituții de inspecție, a poliției, armată, servicii de securitate, servicii de pompieri, servicii de utilități publice, mijloace de informare în masă - inclusiv persoane care apar în emisiuni media, activități agricole etc.); c) persoane care au în grijă animale de companie (maxim 60 de minute pe zi), d) persoane care se deplasează în interes de muncă (trebuie să facă dovada printr-un certificat eliberat de angajator), e) copii cu tulburări de spectru autist; persoane imobilizate în scaun cu rotile pot fi însoțite (maximum 60 de minute pe zi); f) angajați ai misiunilor diplomatice și consulare străine, g) persoanele care îngrijesc/ asistă bolnavi ce nu pot desfășura activitățile zilnice (dovedit printr-un certificat emis de medicul acestor persoane) și alte persoane exceptate, conform legii.

Se desfășoară cu program restrâns activitatea instituțiilor de învățământ, a facilităților educațional-recreative, culturale, sportive etc., doar în condițiile respectării riguroase a măsurilor sanitare și în lipsa unor focare COVID-19.

Purtarea măștii de protecție este obligatorie în toate spațiile închise și deschise, inclusiv pentru copiii cu vârsta mai mare de 5 ani, cu excepția plajelor și a parcurilor naționale, sub rezerva respectării distanței fizice. Companiile și antreprenorii angajați în comerțul cu amănuntul (piețe, supermarketuri, hipermarketuri, centre comerciale etc.), precum și din instituții de stat, instituții ale administrației publice centrale și locale, instituții publice și alte entități care prestează servicii de utilitate publică, bănci, oficii poștale și alte entități juridice, care furnizează în mod direct servicii cetățenilor în sălile de ghișeu, sunt obligate să desemneze una sau mai multe persoane responsabile pentru efectuarea controlului referitor la purtarea măștilor de protecție la intrarea în aceste facilități și respectarea măsurii distanțării sociale minime reciproce.

 • adunarea persoanelor este limitată la maximum 40 de persoane în locuri publice deschise și la 20 de persoane în interior, cu obligația de a respecta o distanță fizică de cel puțin doi metri.
 • adunarea  pentru participarea la evenimente publice și la alte acțiuni social-culturale și artistice este limitată la maximum 100 de persoane în locuri publice deschise și 50 de persoane în locuri publice închise, cu obligația organizatorilor de a asigura: organizarea evenimentului fără posibilitatea de a sta în picioare, respectarea distanței fizice de cel puțin doi metri între persoanele care nu sunt membre ale unei gospodării comune/familii, purtarea măștilor de protecție și dezinfectarea mâinilor la sosirea la locul de desfășurare;
 • prezența spectatorilor la evenimentele sportive este interzisă;
 • adunările religioase în locuri publice deschise sunt interzise, ​​cu anumite excepții;
 • evenimente private (nunți, zile de naștere etc.);
 • organizarea de excursii școlare, evenimente cu caracter instructiv-educațional etc.;
 • modul și programul de lucru al unităților de alimentație trebuie organizat astfel încât să fie respectate măsurile epidemiologice în vigoare, inclusiv: se permite ca maximum 2 persoane să se afle la o singură masă atât în ​​interiorul, cât și în exteriorul facilităților (care dispun de terase, grădini etc.);
 • obligația de a respecta cu strictețe o distanță de cel puțin un metru între persoanele care stau la mese, inclusiv în fața și în spatele celuilalt.
 • organizarea de întâlniri/reuniuni în clădirile rezidențiale pentru persoanele care nu sunt membre ale unei gospodării comune/familii.
 • sunt interzise orice fel de întâlniri ale persoanelor care nu sunt membri de familie;
 • este interzisă organizarea activităților în săli de sport, centre de fitness, spații pentru recreere și în alte facilități închise. Măsura nu se aplică sportivilor profesioniști care sunt supuși testelor regulate.
 • funcționarea/organizarea de activități în sălile de joacă ale copiilor (grădinițe, afterschool, etc.).
 • restricționarea vizitării persoanelor care nu sunt membre ale aceleiași familii.

Toate măsurile menționate anterior se aplică până la noi dispoziții (actualizate la 14 zile).

Noile măsuri pot fi consultate pe pagina de internet a Ministerului Sănătății din Muntenegru: https://mzd.gov.me/vijesti/237460/Vazece-mjere-i-poruka-gradankama-i-gradanima-za-predstojece-praznike.html

Informații privind date statistice, recomandările/măsurile sanitare în vigoare și evoluția cazurilor COVID-19 sunt disponibile pe site-ul Institutului de Sănătate Publică din Muntenegru https://www.ijzcg.me/me/novosti).

Telefonul de urgențe al Ministerului Sănătății din Muntengru este: +382 68 815 759.

Date de contact ale Ambasadei României în Muntenegru – AICI .

 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie

Aboneaza-te la buletinul nostru informativ si fii primul care afla despre cele mai noi zboruri directe, cele mai recente stiri ale companiilor aeriene, oferte si promotii de bilete de avion low-cost.

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular