Verifica restrictiile de calatorie pe tari (Covid-19)

Covid-19Situatia Coronavirus Serbia - 14.06.21

Populatie: 8,703,900 Cazuri azi: 0 Active/Milion: 478 Populatie infectata: %0.048

Serbia

Data ultimei actualizări: 8 iunie 2021

STARE DE URGENȚĂ: NU. Este declarată pandemie de COVID-19.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Accesul tuturor cetățenilor străini, cu excepția cetățenilor din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru și Ungaria, este permis doar dacă dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore de la momentul eliberării rezultatului, emis de laboratoarele acreditate din statul de proveniență. Lista laboratoarelor de specialitate acreditate de Ministerul Sănătății din România poate fi consultată pe pagina de internet a Ministerului Sănătății: http://www.ms.ro/centre-testare/.

În situația unei întârzieri care nu a putut fi evitată, determinată de motive obiective care pot fi demonstrate (precum întârzierea mijlocului de transport) se permite intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Serbia dacă testul negativ nu este mai vechi de 72 de ore de la momentul recepționării rezultatului.

Cetățenii străini care sosesc din Statele Unite ale Americii pot intra pe teritoriul Republicii Serbia dacă prezintă fie un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, fie un test rapid antigen FIA (antigen FIA Rapid test) cu rezultat negativ, nu mai vechi de 48 de ore de la data emiterii rezultatului.

Cetățenii străini cu reședința sau domiciliul în Republica Serbia, cetățenii sârbi, precum și personalul diplomatic și consular și membrii acestora de familie care nu dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 pot intra pe teritoriul Republicii Serbia, urmând să fie plasați în carantină la domiciliu timp de 10 zile. În situația în care persoanele în cauză se testează după intrarea în Republica Serbia și rezultatul este negativ, măsura carantinei la domiciliu va înceta.

În prezent, la frontiera terestră româno-sârbă sunt deschise traficului rutier de mărfuri și de persoane punctele de trecere Srpska Crnja-Jimbolia, Stamora Moravița, Porțile de Fier I, Naidas–Kaluderovo (rutier), iar pentru traficul feroviar de mărfuri punctele de trecere Jimbolia/Srpska Crnja și Stamora Moravița/Vatin.

Punctele de frontieră între România și Republica Serbia care au fost închise sunt următoarele: Valcani-Vrbica (rutier), Comlosu Mare - Nakovo (rutier), Foeni – Jasa Tomic (rutier), Porțile de Fier 2 – Djerdap 2 (rutier), Moldova Veche – Golubac (fluvial), Svinița – Donji Milanovac (fluvial), Orșova – Tekija (fluvial), Porțile de Fier/Drobeta – Kladovo (fluvial). 

Excepții de la obligativitatea prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (pentru cetățenii străini care doresc să intre în acest stat):

 • cetățenii străini care tranzitează teritoriul Republicii Serbia, cu condiția ca durata tranzitului să nu depășească 12 ore; autoritățile de frontieră solicită o dovadă a tranzitului (dovada domiciliului sau reședinței în statul de destinație, dovada rezervării unui pachet turistic etc. în statul de destinație);
 • cetățenii străini vaccinați în Republica Serbia cu ambele doze de vaccin sau, în cazul vaccinului Astra Zeneca, cu prima doză de vaccin și care dețin dovada vaccinării emisă de autoritatea sârbă competentă;
 • cetățenii unui stat vecin care sunt lucrători transfrontalieri, adică locuiesc în zona de frontieră a statului vecin și sunt angajați pe teritoriul Republicii Serbia, dacă dețin documente justificative valabile, cu condiția reciprocității;
 • membrii echipajelor de transport rutier de marfă aflate în tranzit, dacă durata tranzitului teritoriului Republicii Serbiei nu depășește 12 ore, precum și transportatorii care au ca destinație finală Republica Serbia sau care preiau marfă din acest stat;
 • membrii echipajelor de transport rutier de persoane (autobuze de linie și de transport internațional de persoane), aflați în tranzit sau cu destinație finală sau stație în Republica Serbia;
 • personalul feroviar;
 • personalul navigant cu destinația Republica Serbia, precum și personalul navigant și pasagerii aeronavelor care tranzitează aeroporturile internaționale sârbe;
 • personalul navelor fluviale care transportă marfă către un port intern sârb sau care se află în tranzit. Tranzitul fluvial pe căile navigabile internaționale pe teritoriul Republicii Serbia este limitat, în cazul navigației în amonte, la maximum 90 de ore de la momentul intrării pe teritoriul Republicii Serbia pentru barje și la 60 de ore pentru nave; în cazul navigației în aval este limitat la 72 de ore pentru barje și la 54 de ore pentru nave;
 • copiii cu vârsta de până la 12 ani, dacă părinții, tutorii sau persoanele care îi însoțesc prezintă un test molecular negativ (PCR) pentru infecția cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore;
 • cetățenii statelor vecine care locuiesc în zona de frontieră a statului vecin și sunt proprietari de terenuri agricole pe teritoriul Republicii Serbia, care se deplasează în vederea desfășurării de lucrări agricole și prezintă dovada deținerii terenului agricol sau confirmarea proprietarului terenului că persoana respectivă desfășoară lucrări agricole pe terenul său; această excepție se aplică sub condiția reciprocității;
 • membrii misiunilor diplomatice și consulare acreditate în Republica Serbia și personalul organizațiilor internaționale, precum și membrii lor de familie, posesori ai cărților de identitate specifice emise de autoritățile sârbe competente;
 • convoaiele umanitare agreate pe cale diplomatică;
 • militarii, polițiștii și membrii altor forțe de securitate care tranzitează teritoriul Republicii Serbia sau intră pe teritoriul acesteia în scopuri profesionale, cu condiția notificării prealabile.
 • persoanele care se deplasează în scop de afaceri, a căror intrare este anunțată Poliției sârbe de frontieră de către Camera de Comerț a Serbiei, cu cel puțin 24 de ore anterior momentului intrării. În termen de maximum 24 de ore de la intrarea pe teritoriul Serbiei persoanele respective vor înainta Camerei de Comerț a Serbiei rezultatul unui test PCR negativ efectuat pe teritoriul Serbiei. În situația în care un asemenea test nu este prezentat, Camera de Comerț a Serbiei va informa Institutul de Sănătate Publică;
 • cetățenii statelor care au încheiat cu Republica Serbia acorduri de recunoaștere a certificatelor de vaccinare împotriva  COVID-19, dacă aceștia prezintă certificat de vaccinare emis în conformitate cu acordurile respective; copiii minori nevaccinați care însoțesc persoanele vaccinate menționate mai sus. Până în prezent Serbia a încheiat astfel de acorduri cu Grecia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Croația, Ungaria.

Excepții de la măsura plasării în carantină a cetățenilor străini cu domiciliul sau reședința în Republica Serbia și a cetățenilor sârbi care sosesc din străinătate: 

 • cetățenii următoarelor state: Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Macedoniei de Nord, Muntenegru și Ungaria; cetățenii străini cu domiciliul sau reședința în aceste state, cu obligația ca în termen de 48 ore de la momentul intrării pe teritoriul Serbiei să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR sau antigen efectuat pe teritoriul Serbiei;
 • cetățenii străini cu domiciliul sau reședința în Republica Serbia vaccinați cu schema completă de vaccinare sau, în cazul vaccinului Astra Zeneca, cu prima doză de vaccin și care dețin dovada vaccinării emisă de autoritatea competentă din Serbia sau din străinătate;
 • lucrătorii transfrontalieri, adică persoanele care locuiesc în zona de frontieră a unui stat și sunt angajați pe teritoriul statului vecin, dacă dețin documente justificative valabile, cu condiția reciprocității;
 • lucrătorii agricoli transfrontalieri, respectiv persoane care locuiesc în zona de frontieră a unui stat și sunt proprietari de terenuri agricole pe teritoriul statului vecin, care se deplasează în vederea desfășurării de lucrări agricole și prezintă dovada deținerii terenului sau confirmarea proprietarului terenului că persoana respectivă desfășoară lucrări agricole pe terenul său; această excepție se aplică sub condiția reciprocității;
 • transportatorii rutieri și personalului navigant aerian și fluvial;
 • persoanele care se află în afara teritoriului Republicii Serbia pentru o perioadă mai mică de 48 de ore, dacă dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 ore, efectuat pe teritoriul Republicii Serbia anterior plecării.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

Pe cale rutieră: în cazul în care nu dețineți un mijloc propriu de transport, precizăm că nu există legături rutiere de transport în comun dinspre și către România (nu a fost reluat transportul rutier de persoane către România). Se poate apela la mijloace de transport în comun până la cel mai apropiat punct de frontieră cu România sau apelarea la un serviciu de taxi până la frontieră, urmând ca după traversarea pe jos a frontierei, cetățenii români să utilizeze un alt mijloc de transport. Punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier nu poate fi traversat pietonal. Rute interne de autobuz: http://redvoznje.bas.rs/#/departureSearch/Serbia/VR%C5%A0AC%20PIJACA/2020-06-01/1/departureTime/asc/25?lang=en-us.

Pe cale aeriană: în cazul tranzitului aeroportuar din România prin Republica Serbia către un stat terț se recomandă obținerea unui răspuns ferm din partea companiei aeriene privind permisiunea de îmbarcare pe aeroportul din Republica Serbia către destinația terță (au existat cazuri în care autoritățile aeroportuare sârbe, întemeindu-se pe instrucțiunile comunicate de companiile aeriene, nu au permis îmbarcarea către statul terț, apreciind că cetățenii români nu vor putea intra în statul de destinație). De asemenea, în situația persoanelor care sosesc pe cale aeriană în Republica Serbia în vederea continuării călătoriei pe cale rutieră către România, unele companii aeriene solicită dovada rezervării mijlocului de transport către România (rezervare autobuz, taxi, rent a car), în caz contrar solicitând prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ, nu mai vechi de 48 ore. În acest sens se recomandă obținerea unor informații clare din partea companiei aeriene privind condițiile în care se permite îmbarcarea.

Măsuri pe plan intern:

Purtarea măștilor este obligatorie în spații publice închise și în mijloacele de transport în comun, precum și în aer liber, în spații aglomerate, în caz contrar fiind aplicată sancțiunea amenzii.

Accesul este limitat în spațiile închise, astfel încât să poată fi asigurat un spațiu de minim 9mp pentru fiecare persoană, iar în sălile de sport, spa etc. de 16mp/persoană.

Datele de contact ale misiunilor României în Republica Serbia – AICI.

Kosovo

Data ultimei actualizări: 24 mai 2021

STARE MEDICALĂ DE URGENȚĂ: DA (începând cu 15 martie 2020, autoritățile au declarat starea medicală de urgență).

RESTRICȚII DE INTRARE:

Toate punctele de trecere terestre sunt deschise.

Începând cu luna iunie 2020 a fost reluat traficul de pe aeroportul din Priștina.

Începând cu luna octombrie 2020, cetățenii români care intră în Kosovo trebuie să prezinte dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 ore anterior sosirii. În situația în care nu prezintă dovada testului, cetățenii români trebuie să rămână în autoizolare timp de 7 zile.

Excepții și prevederi privind tranzitul:

Sunt acceptate următoarele excepții de la obligativitatea prezentării dovezii unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2:

 • În situația în care cetățenii străini intră în Kosovo prin Aeroportul din Priștina nu este necesar să prezinte dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, condiția fiind ca la intrare să semneze o declarație prin care se angajează să părăsească teritoriul Kosovo într-un interval de 3 ore.
 • În situația în care cetățenii străini intră în Kosovo prin punctele terestre, cu scopul de a-și continua călătoria de pe Aeroportul din Priștina, nu este necesar să prezinte dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, cu condiția ca la intrare să prezinte biletul de avion și să semneze o declarație prin care se angajează să părăsească teritoriul Kosovo în timp de 3 ore.
 • Transportatorii profesioniști (șoferii) nu trebuie să prezinte un test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, dar este necesar să respecte regulile privind transportul internațional.
 • Pentru transportul organizat cu autobuze sau alte tipuri de transport internațional în tranzit nu este necesară prezentarea dovezii unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, însă trebuie semnată o declarație prin care persoanele în cauză se angajează să părăsească teritoriul Kosovo în timp de 5 ore.
 • Diplomații străini acreditați în Kosovo, precum și membrii lor de familie, nu trebuie să prezinte dovada unui test molecular negativ tip RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2.
 • Sunt exceptate persoanele care demonstrează că au fost vaccinate împotriva COVID-19.

 

MĂSURI ÎN PLAN INTERN:

Începând cu data de 19 aprilie 2021, au fost modificate restricțiile introduse la data de 7 aprilie 2021. Astfel, este interzisă circulația persoanelor între orele 22.30-05.00, cu excepția situațiilor de urgență. Localurile de alimentație publică pot funcționa până la ora 22:00, iar numărul clienților nu trebuie să fie mai mare de 4/10 metri pătrați.

Purtarea măștilor și menținerea unei distanțe de 2 metri rămân obligatorii, cu excepția situațiilor în care persoanele se află singure în autoturisme sau în compania membrilor de familie, atunci când se utilizează biciclete sau se practică jogging-ul, precum și pe parcursul plimbărilor în aer liber (dar nu mai mult de 4 persoane).

Datele de contact ale Biroului de Legătură al României la Priștina:

Adresa: Cartierul Dragodan / Arberia, str. Azem Jashanica, nr. 44-46, 10000, Priştina

Telefon fix: 00383 (0) 38 604 272

Telefon mobil urgențe cetățeni români: 00383 (0) 49 415 780

Email: [email protected].

Zboruri si bilete de avion catre Serbia: AICI
 • Informatiile de pe aceasta pagina sunt actualizate conform datelor oficiale ale Ministerelor de Externe ale tarilor si IATA (TIMATIC). Informatiile sunt cu titlu informativ, cele mai exacte si recente conditii de calatorie le puteti gasi pe site-ul web al autoritatii tarii de destinatie